نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیاى سیاسى دانشگاه ‏امام حسین علیه ‏السلام

چکیده

مانایى، پایایى و پویایى هر مکتب و اندیشه ‏اى به عوامل مختلف و متعددى بستگى دارد. از جمله مهم ‏ترین این عوامل رفتار پیروان و معتقدان آن مکتب است. به عبارت روشن‏ تر، کنش و عمل پیروان یک مکتب بر پویایى و پایایى آن مکتب تأثیر بسزایى دارد. مکتب اسلام از بدو پیدایش تاکنون روشنایى و نور را براى پیروان خود به ارمغان آورده است، این مکتب با تکیه بر عناصرى چون تدبّر و تعمق در کائنات هستى و کاوش شناخت و معرفت و پژوهش در مختصات آن‏ ها، مسلمین را به طور خاص و جهانیان را به طور عام به سوى ایجاد مدینه ‏ى فاضله رهنمون مى‏ سازد. از این رو، نقش مؤمنین به اسلام در فراگیر و جهان ‏گستر نمودن آموزه ‏ها و الگوهاى این دین مبین براى برقرارى صلح و آرامش و خلجان معرفت و پژوهش بسیار حائز اهمیت است.
جمهورى اسلامى ایران به پاس دستاوردها و برکات به دست آمده از انقلاب آرمانى و اسلامى خود و دستیابى به استقلال سیاسى، شناختى، ارزشى و فرهنگى به عنوان پیشگام احیا و منادى‏ گر وحدت و همگرایى میان امت مسلمان گام برداشته و در این راه از مجاهدت‏ ها و از خودگذشتگى‏ هاى بسیار دریغ نورزیده است. براساس تدبّر و تفکر پیرامون زمینه ‏هاى وحدت، همگرایى و یک صدایى میان مسلمانان جهان از مهم ترین چشم اندازهاى این کشور است.
براساس آموزه‏ هاى علم سیاست و روابط بین ‏الملل مهم‏ترین دغدغه‏ ى حرف ه‏اى دولتمردان و سیاست گزاران، چگونگى فراهم نمودن زمینه‏ هاى افزایش قدرت و ثروت است. از منظر روش‏ شناسى واقع گرایانه، امروزه، افزایش ثروت و قدرت دولت- ملت‏ ها از متغیرهاى مستقل بسیارى اثر مى‏ پذیرد. مهم‏ترین این متغیرها در عرصه ‏ى سیاست‏ هاى خارجى دولت ‏ها، ایجاد همگرایى و اتحاد میان کشورهایى است که داراى اهداف و ارزش‏ هاى مشترک هستند.
کشورها در قالب همگرایى و اتحاد، داراى سرنوشت مشترکى هستند و بدون اجماع نظر نمى‏ توانند عمل کنند. به عبارت دیگر، در سایه‏ ى یک اتحاد، کشورها به یکدیگر قفل مى‏ شوند و زمینه ‏هاى ساختارى صلح را فراهم مى ‏آورند و چون توان‏ هاى فراوانى را برروى یک دیگر جمع مى‏ کنند مى ‏توانند اهداف مهمى را دنبال کنند و به ثمر برسانند.

عنوان مقاله [English]

Future Landscape (Part I)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Associate Professor of Political Geography, Imam Hossein University

چکیده [English]

The durability, stability and dynamism of each school of thought depend on various factors. One of the most important of these factors is the behavior of followers and believers of that school. In a more clear sense, the actions of followers of a school have a great influence on the dynamism and stability of that school. From the very beginning, the school of Islam has brought light to its followers, and with the emphasis on elements such as reflection and contemplation on the universe and the search for knowledge and research in their characteristics, leads Muslims in particular and the world generally to the creation of utopia. Hence, the role of believers in Islam in the spreading of the teachings and patterns of this religion is crucial for establishing peace and tranquility and in desire for knowledge and research.
The Islamic Republic of Iran, thanks to the achievements and blessings of its idealistic and Islamic revolution and gaining political, epistemological and cultural independence, has taken steps as the pioneer in the revival of the unity and convergence between the Muslim nations, and, in this way, has not avoided great efforts and sacrifices. Based on the contemplation concerning the grounds of unity,
convergence and alignment is one of the most important perspectives of the country.
Based on the doctrines of politics and international relations, the most important professional concern of statesmen and policymakers is how to provide the ground for increasing power and wealth. From the perspective of realistic methodology, today, the increase in the wealth and power of the state-nations is influenced by many independent variables. The most important of these variables in the field of foreign affairs of governments is to create convergence and unity among countries with common goals and values.