نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه علامه طباطبایى (مترجم)

چکیده

تدوین استراتژى شبکه‏ ى منطقه‏ اى براى ایجاد پیوندهاى متقابل میان شهر و روستا، دستورالعملى است براى تحقیقات بیشتر در زمینه ارائه خط مشى مناسب با تأکید بر کشور اندونزى. در نوشته‏ ى حاضر کوشیده شده براى حل مشکل عدم ارتباط مزمن میان نظریه‏ ها و برنامه ‏هاى توسعه‏ ى روستایى و شهرى، استراتژى شبکه ‏ى منطقه ‏اى که تحلیل‏ هاى موجود به موضوع پیوستگى و وابستگى متقابل میان روستا و شهر توجه دارد، معرفى گردد. براى تشریح بیشتر این استراتژى چند مثال در مورد شرایط منطقه ‏اى اندونزى ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Strategy for Creating a "Regional Network" to Strengthen Links between City and Village, an Agenda for Policy Research with Rreference to Indonesia (Part I)

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Latifi

Member of Faculty of Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Developing a regional network strategy to build city-village interactions is a guide for further research on providing an appropriate policy with an emphasis on Indonesia. In this paper, we try to solve the problem of chronic non-communication between rural and urban development theories and plans by introducing a regional network strategy that considers the existing analyses of the issues of continuity and interdependence between villages and cities. To illustrate this strategy a number of examples concerning Indonesian regional conditions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Network
  • Indonesia
  • City and Village
  • Strategy
  • Regional Development