نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هئیت علمى دانشگاه آزاداسلامى واحد شهررى

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى دانشگاه آزاداسلامى واحد شهررى

چکیده

گسترش سریع شهرنشینى و توسعه فیزیکى و ناموزون کلانشهر تهران به تبع روند رو به تزاید جمعیت در دهه ‏هاى اخیر، سبب تخریب بسیارى از مناطق تفرجى و گردشى تهران قدیم گردید. وجود آن مناطق مى ‏توانستند نقش مهمى را درکاهش فشارهاى روحى و عصبى ناشى از زندگى شهرى در عصر حاضر ایفا نمایند. این امر بروز ساختمان‏ هاى بلند مرتبه، تراکم و فشردگى عرصه زندگى شهروندان تهرانى و کاهش میزان سرانه‏ هاى اختصاص یافته به کاربرى‏ هاى فضاى سبز و تفریحى را، به جهت کمبود و قیمت بالاى زمین، در پى‏داشته است. به نظر  می رسد یکى از راه‏ هاى برون رفت از وضعیت کنونى و جبران کمبود میزان سرانه ‏هاى اختصاص یافته به کاربرى‏ هاى فضاى سبز، توانمندسازى جایگاه گردشگرى با توجه به محدوده ‏هاى بکر بلافصل پیرامون شهر تهران، نظیر منطقه ییلاقى- توریستى رودبار قصران شهرستان شمیرانات با جاذبه ‏هاى طبیعى مؤثر آن مى‏ باشد که فعال سازى این محدوده با رفع محدودیت‏ ها و تقویت قابلیت‏ ها، نقش عمده‏اى را در کاهش مسائل منطقه کلانشهرى تهران و توسعه پایدار منطقه مورد مطالعه خواهد داشت.

عنوان مقاله [English]

Tourism Status in Reducing the Problems of Tehran Metropolitan Area (Case study - Roodbar Qasran)

نویسندگان [English]

  • Rahim Sarvar 1
  • Mahdi Gir Roodi 2

1 Associate Professor and Member of Faculty, Islamic Azad University of Shahr-e-Ray

2 Master of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Shahr-e-Ray

چکیده [English]

The rapid expansion of urbanization and the disproportionate physical development of Tehran metropolis due to the increasing growth of population in recent decades has damaged many of the recreational and tourist areas of old Tehran. The existence of those regions could play an important role in reducing mental and emotional pressures of urban life in the present age. This has led to the emergence of high-rise buildings, the density and compression of the living space of Tehran's citizens and the decline in the amount of per capita allocations to green space and recreational use, due to the shortage and high prices of land. It seems that one of the ways out of the current situation and of compensation for the lack of per capita allocations to green space uses is the empowerment of the tourism industry with utilization of unused and immediate areas around Tehran, such as the tourist site of Rudbar-e-Ghasran in the city of Shemiranat with its natural attractions, activating of which, through  removing constraints and enhancing capabilities, will play a major role in reducing the issues of Tehran metropolitan area and creating sustainable development of the studied area.

1- بیرى، محمد، 1386، تأثیر آزادسازى روند تجارت بر صنعت توریسم، وبگاه باشگاه اندیشه:Bashgah.net
2- پازوکى طرودى، ناصر،1382، آثار تاریخى شمیران، لواسان و رودبارقصران (جغرافیاى تاریخى و معرفى محوطه‏هاى باستانى و بناهاى تاریخى-فرهنگى)، انتشارات سازمان میراث فرهنگى کشور (پژوهشگاه)، جلد اول، تهران،ص32.
3- درویش صفت، على اصغر،1385، اطلس مناطق حفاظت شده ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ص96.
4- محمودیان، على اکبر و همکاران، 1381، اطلس شهرستان شمیران، رودبار قصران، لواسان و شهر شمیران (تجریش)، انتشارات مؤسسه جغرافیایى و کارتوگرافى گیتاشناسى و بنیاد دانشنامه بزرگ فارسى.
5- مرکز آمار ایران (سرشمارى عمومى نفوس و مسکن سال 1385).
6- نادرى، عزت اله و همکاران، روش تحقیق و چگونگى آن در علوم انسانى با تأکید بر علوم تربیتى، انتشارات ارسباران،ص63.