نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

داده‏ هاى محیطى دورکارى، مبناى تهیه نقشه و اطلاعات با کیفیت مناسب ارزیابى از تغییر و تحول فضاى دینامیک شهرى است که تغییرات جزئیات با ویژگى‏ هاى منطقه مورد مطالعه و پارامترهاى مؤثر را فراهم مى‏ آورند. روش‏هاى ترکیب پارامترهاى چندگانه با دیگر مؤلفه‏ ها در یک شاخص واحد بررسى شده‏ اند، اما به دلیل فقدان ضوابط ارزیابى دقیق، تنها مى‏ توان به نتیجه ‏گیرى عمومى پرداخت، با این حال، همبستگى زیاد و معنادار به دست آمده از روش GIS ترکیبى و روش آنالیز عناصر اصلى (PCA)(1)، بیانگر سازگارى بین این دو روش مى‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing and the Environmental Quality of City

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The environmental data of remote sensing is the basis of the preparation of maps and information with appropriate quality for the assessment of the change and evolution of the urban dynamic environment, which provides awareness of changes of details in relation to the characteristics of the studied area and effective parameters. The methods of combining the multiple parameters with other factors into one index have been studied, but due to the lack of criteria for precise evaluation, only general conclusions can be made. However, the large and significant correlation obtained from Combined GIS Method and Principal Component Analysis (PCA) indicate the compatibility between these two methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • database
  • Data Integration
  • method of analyzing the main components and the GIS combination method
1-علوى پناه، سیدکاظم (1388): اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ‏اى و عکس‏هاى هوایى، انتشارات دانشگاه تهران.
2- مدیرى، مهدى (1387): تجزیه و تحلیل فضایى خوشه‏ بندى براساس الگوریتم ژنتیک، نشریه سپهر، دوره هفدهم، شماره 68، تهران.
3- Lo, C.P & Faber, B.J (1997) Integration of Landsat Thematic Mapper and
Census data for quality of life assessment, Remote Sensing Environ,62-143.
4- Mather,P.M (1999) Computer Processing of Remotely Sensed Images, 2nd ed, John Wiley & Sons Ltd, England,126.
5- Nichol,J.E.& Wong,M.S (2005a) Modeling Urban environmental quality in a tropical City, Landscape Urban Plann., 49-73.
6- Nichol;J.E & Wong,C.M (2005b) Modeling environmental quality in Hong Kong based on multiple parameters, in Proe. Computers Urban Plann. Urban Manage, Batty, S.E.,Ed., University College London,249.
7- Nichol,J.E & Wong, C.M (2007) Assessing Urban Environmental Quality With Multiple Parameters, Chapter12, Urban Remote Sensing, Edited by Qihao Weng Dale A.Quathrochi, CRC Press (Taylor & Francis Group), New York.