نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

کمبود کتابى جامع و مبتنى بر یافته‏ هاى نوین در زمینه سنجش از دور و مبانى تفسیر تصاویر ماهواره‏ اى و عکس ‏هاى هوایى، و از سوى دیگر پا به عرصه نهادن رشته‏ هاى جدید سنجش از دور و نیاز متخصصان و دانشجویان این رشته به منبعى جامع، و همچنین لزوم معرفى هویت و ماهیت این رشته آن گونه که شایسته است باعث شد تا کتاب «اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ‏اى و عکس ‏هاى هوایى» به قلم دکتر سیدکاظم علوى پناه استاد دانشگاه تهران به نگارش در آید که ارمغانى است نوین براى پاسخگویى به نیازهاى گسترده و جبران کاستى‏ ها در زمینه این رشته.
این کتاب علمى تخصصى که صفحاتى از آن نیز به هنر آغشته شده در هشت فصل تنظیم شده است به گونه ‏اى که بنا به ضرورت هر فصل، نیاز خاصى از دانشجویان را در رشته ‏هاى سنجش از دور و علوم زمین، به ویژه در دوره ‏هاى کارشناسى ارشد و دکترى مرتفع کند. نه تنها چند فصل از مطالب مندرج در این کتاب براى نخستین بار در ایران منتشر مى‏ شود، بلکه حتى برخى بخش‏ ها و رویکردهاى این کتاب به ویژه برخى جنبه‏ هاى تلفیقى از علم، هنر و فناورى، براى اولین بار در جهان منتشر مى‏ شود.

عنوان مقاله [English]

Introduction of the Book " Principles of Remote Sensing and the Interpretation of Satellite Images and Aerial Photographs"

نویسنده [English]

  • Seyyed Kazem Alavi Panah

Professor at University of Tehran