نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیاى سیاسى دانشگاه امام حسین علیه‏ السلام

چکیده

منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ ى اصلى خود را از فطرت انسان مى ‏گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت‏ هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است.
اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى‏ دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده‏ا ند، این وحدت فکرى و ایدئولوژیکى مهم‏ترین مبناى وحدت در جامعه اسلامى است. براى استقرار وحدت و همبستگى در بین یک جمع یا امت، اشتراک در عقیده و جهان بینى از مبادى اولیه بوده و بدون وجود چنان اشتراکى هرگز نمى‏ توان در انتظار برقرارى وحدتى حقیقى در بین افراد آن هم بود.
امروزه در میان بیش از یک میلیارد مسلمان هیچ گونه اختلافى در مورد خدا، کتاب خدا، و پیامبر خدا وجود ندارد و قبله هم که سمبل یگانگى و اتحاد در عالم خارج است، هرگز مورد اختلاف نبوده است. این چهار پایه ‏ى اصلى وحدت همواره، چون پایگاهى مطمئن براى حل کلیه‏ ى اختلافات جزئى مى‏ تواند مورد رجوع قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Political Geography of the Muslim World Part Four Enabling Factors for Achieving Unity Part II - Human Geography

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Associate Professor of Political Geography, University of Imam Hossein

چکیده [English]

The true origin of the unity of the Islamic Ummah (society of all Muslims as a whole) is the religion of Islam, which derives its root from human nature. The changes that this religion has had over the course of history have been limited to the minor details of the laws which owing to the variety of the situations of human life in different societies.
The general principles that constitute the main body of the divine religion have always been united throughout history, this intellectual and ideological unity is the most important basis of unity in the Islamic society. In order to establish unity and solidarity among a community or nation, sharing common ideology and worldview are among basic necessities, without such a sharing, one can never expect a true unity among people.
Today, among more than one billion Muslims, there is no disagreement concerning God, the Book of God, and the Prophet of God, and the Qibla, which is the symbol of unity in the outside world, has never been disputed. These four basic principles of unity can always be counted on as reliable bases for solving all of the minor differences.

1- ابوالحسنى، صالح؛ «قزاقستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏ المللى وزارت امور خارجه؛ 1376.
2- اسدى‏کیا، بهناز؛ «آذربایجان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏ المللى وزارت امور خارجه؛ 1375.
3- امیرشاهى، ذوالفقار؛ «موریتانى»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏ المللى وزارت امور خارجه؛ 1374.
4- چرمى، داود؛ «ازبکستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین ‏المللى وزارت امور خارجه.
5- حافظ ‏نیا، محمدرضا؛ «مبانى مطالعات سیاسى - اجتماعى».
6- روزنامه همشهرى (ویژه‏ نامه دیپلماتیک)؛ شماره 24.
7- سیف افجه ‏اى، معصومه؛ «بحرین»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏ المللى وزارت امور خارجه؛ 1376.
8- شهریارى، محمدمهدى؛ «برونئى»؛ تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه؛ 1378.
9- صفوى، سیدیحیى؛ «جزوه ‏ى درسى جغرافیاى سیاسى جهان اسلام»؛ دانشگاه شهید بهشتى؛ 87 - 86.
10- طاقدار، حسین؛ «ساحل عاج»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین ‏المللى وزارت امور خارجه؛ 1380.
11- على‏ آبادى، علیرضا؛ «افغانستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین ‏المللى وزارت امور خارجه.
12- فرزین‏ نیا، زیبا؛ «بنگلادش»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏ المللى وزارت امور خارجه؛ 1373.
13- کریملو، داود؛ «یمن»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏ المللى وزارت امور خارجه.
14- کریمى، حسین؛ «ترکمنستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین ‏المللى وزارت امور خارجه.
15- گلى‏ زواره، غلامرضا؛ «سرزمین اسلام (شناخت اجمالى کشورها و نواحى مسلمان‏نشین جهان)»؛ قابل دسترس در: www.tebyan.net
16- مناقبتى، محمدرضا؛ «اردن»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏ المللى؛ 1375.
17- منتظمى، رویا؛ «تاجیکستان»؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏ المللى وزارت امور خارجه.
18- نادرى سمیرمى،احمد؛«لبنان»؛ دفتر مطالعات سیاسى و بین ‏المللى وزارت امور خارجه.
19- World factbook; 2006; Available at: http://www.factbook.com.
20- www.gov/publications/factbook/country studies.