دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اشاره: ژنرالیزاسیون نقشه ‏هاى کاداستر براساس ترسیم تطبیقى

مهدی مدیری

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 2-8

چکیده
  نقشه ‏هاى کاداستر قدیمى، شکل جغرافیایى اراضى تفکیک شده را ارائه و اطلاعات موضوعى مربوط به آنها را ثبت مى ‏نمایند. این نقشه ‏ها معمولاً برروى ورقه‏ هاى A4 یا A3 ترسیم مى‏ شدند و تنها اطلاعات کاداستر، مربوط به بلوک‏ هاى شهرهاى کوچک را نشان مى‏ دهند. در دوران اخیر، بسیارى از کشورهاى جهان در اجراى طرح کاداستر، اقدام به تولید نقشه‏ ...  بیشتر

جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت چهارم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش دوم - جغرافیاى انسانى

سید یحیی صفوی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 9-15

چکیده
  منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ ى اصلى خود را از فطرت انسان مى ‏گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت‏ هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است. اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى‏ دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده‏ا ند، این ...  بیشتر

روش هاى ریاضى ارزیابى گالى

محمد حسین رامشت؛ لیلا گرجی؛ مژگان انتظاری

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 16-19

چکیده
  بیش از نیم قرن است که فن‏آورى پیش‏ بینى و مدل ‏سازى فرسایش خاک به عنوان ابزار ارزشمندى در طراحى حفاظتى، طرح‏ هاى مهندسى و توسعه تحقیقات به کار برده مى ‏شود. این فن‏آورى در بردارنده معادلات ریاضى است که تخمین‏ هایى از متغیرهاى وابسته فرسایش (تلفات خاک، تولید و نشست رسوب) را به صورت تابعى از متغیرهاى مستقل (چهار فاکتور اصلى، ...  بیشتر

جزایر حرارتى شهر اهواز و راهکارهاى پیش گیرى

فریده عظیمی؛ علی تراب پور

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 20-22

چکیده
  کانون هایى که بیشترین فعالیت هاى انسانى و گازهاى متصاعد شده از منابع آلاینده، خودروها و غیره در آنجا تجمع پیدا کرده و به صورت گره در محیط هاى شهرى تظاهر مى‏ کند تشکیل جزیره حرارتى مى‏ دهند. گرماى حاصل از این جزایر علاوه بر افزایش مصرف انرژى به جهت سرمایش، باعث ایجاد آلودگى در جو از جمله تولید گاز ازن و افزایش دیگر ترکیبات زیان بار ...  بیشتر

نگاهى به توسعه درونزاى بافت هاى فرسوده شهرى (با تأکید بر باز زنده ‏سازى، بهسازى، نوسازى، بازسازى) و چالش ‏هاى پیش روى آن

جمال محمدی؛ محمد زواره بیدگلی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 23-29

چکیده
  شهرها به مثابه موجودات زنده همواره در سیر تکاملى خود، یک سیکل حیات فیزیکى را پشت سر مى‏ گذارند؛ بدین صورت که متولد مى‏ شوند، رشد مى‏ کنند و کمیت‏شان افزایش مى‏ یابد، بزرگ شده و تغییر نقش مى ‏دهند؛ پیر شده و دچار فرسوگى مى ‏شوند. در این میان؛ انسان براى حفظ هویت و اصالت شهر در تلاش براى پایدارى و زنده نگه داشتن شهر، بافت شهر ...  بیشتر

آشنایى با سیستم تعیین موقعیت جهانى

سید علی عبادی نژاد؛ حمید پناهی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 30-33

چکیده
  از زمانى که انسان براى اولین بار خانه خویش را به منظور جستجوى غذا ترک کرد نیاز به روشى براى بازگشت به خانه داشت. علامت گذارى سنگ هاى مسیر رفت و برگشت، استفاده از خط ساحل و اجرام سماوى مثل خورشید، ماه و ستارگان اولین راه ‏حلهایى بودند که کم دقت و وقت‏ گیر نیز بودند. بعدها، با توسعه فناورى وتکنولوژى سیستم هاى رادیویى و سپس ماهواره‏ ...  بیشتر

بررسى جایگاه مدیریت مخاطرات در برنامه ‏ریزى‏هاى توسعه روستایى ایران

سید سعید هاشمی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیاوش ایمنی قشلاق

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 34-43

چکیده
  هدف کلى توسعه، رشد و تعالى همه جانبه جوامع انسانى است، از این رو در فرایند برنامه ‏ریزى براى دستیابى به توسعه، خصوصا توسعه پایدار توجه به مخاطرات (طبیعى، انسانى، زیست محیطى، اجتماعى، اقتصادى و...) امرى لازم و کاملاً ضرورى است. آسیب‏ پذیرى شدید نواحى روستایى در برابر سوانح طبیعى از یک سو، پایین بودن سطح آگاهى مردم روستایى و همچنین ...  بیشتر

جاذبه ‏هاى گردشگرى طبیعت با تأکید بر ایران

مرتضی توکلی؛ امان گلدی شرافت سید

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 44-47

چکیده
  گردشگرى و اقتصاد گردشگرى در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکى از ارکان اقتصاد تجارى جهان است، افزون بر این بسیارى از برنامه‏ ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگرى به عنوان رکن اصلى توسعه پایدار یاد مى‏ کنند. مسافران و جهانگردان یک منبع مهم ارزى محسوب مى‏ شوند و دولت ها روز به روز در جهت گسترش صنعت گردشگرى و گزینه‏ هاى ...  بیشتر

بررسى بوم سازگان و جغرافیاى زیستى پارک ملى کلاه قاضى

سعیده جوانمردی؛ علیرضا پور خباز؛ حمیدرضا پورخباز

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 48-53

چکیده
  امروزه مناطق حفاظت شده در سراسر جهان پراکنده و فرایند احداث آنها به تدریج صورت گرفته است. در اکثر کشورهاى جهان سوم از جمله ایران تخریب زیستگاه و شکار و صید غیرمجاز از عمده ‏ترین معضلات مناطق تحت مدیریت به شمار مى‏ رود. بنابراین جهت مقابله با روند تخریب و گسترش فعالیت ‏هاى مخرب انسان در مناطق تحت حفاظت نیاز به بضاعت علمى و گروه کارشناسى ...  بیشتر

تحلیل شبکه و کاربردهاى آن در برنامه‏ ریزى شهرى

منوچهر فرج زاده؛ هادی حکیمی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 54-58

چکیده
  مفهوم شبکه به نوعى مفهوم سیستم را در ذهن تداعى مى‏ کند. شبکه مجموعه ‏اى متشکل از نقاط و خطوط مى‏ باشد که انرژى و منابع را جابجا مى‏ کند. نقاط جاهایى هستند که منابع از آنها به خطوط تزریق و یا جمع آورى مى‏ شوند که به عنوان مثال مى‏ توان مدارس، ترمینال‏ ها، منابع و مخازن آب و... را نام برد. خطوط، اتصالاتى در شبکه هستند که نقاط را ...  بیشتر

ضرورت ‏ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت دوم)

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، صفحه 59-64

چکیده
  محورهاى اصلى موضوع انتقال پایتخت عبارت است از: 1) پایتخت ایران که در تهران قرار گرفته عملاً مرکز تمام فعالیت ها در کشور شده و همچنان براى جذب جمعیت جذابیت دارد. این در حالى است که تهران را مى‏ توان به عنوان محور بعضى از فعالیتها در آینده ـ نظیر آموزش عالى، فناورى پیشرفته و نوین در آینده توسعه داد، ولى باید به تدریج تهران را از مرکزیت ...  بیشتر