نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

استان همدان در حال حاضر با داشتن رتبه چهارم گردشگرى وتوریسم در ایران مى‏تواند جایگاه مناسبى را براى بازدید هزاران گردشگر خارجى و داخلى داشته باشد. نگاهى به منابع موجود گردشگرى در استان همدان حکایت از این مهم دارد که این ناحیه کانون گردشگرى یا قطب توریستى است که به صورت یک مجموعه، جمیع عوامل جلب کننده را که ناشى از سلیقه‏ ها و حالات روحى و روانى متفاوت گردشگران مى‏ باشد، دربردارد و تمام شهرستان هاى استان هر کدام به فراخور داراى جاذبه‏ هاى گردشگرى با ارزشى هستند. به ویژه شهر همدان به عنوان پایتخت تاریخى تمدن ایران که جزء قدیمى‏ ترین پایتخت‏هاى فلات ایران با اولین حکومت فراگیر شهرت جهانى یافته، مورد توجه برنامه‏ ریزان صنعت گردشگرى و توریسم در کشور گردیده است. لذا شهر همدان با توجه به تنوع بناهاى تاریخى و یادمان هاى بسیار کهن ایرانى و قدمت چندین هزار ساله و موقعیت اصیل و پایدار (به طوریکه هیچ شهرى در جهان به قدمت و تاریخ شهر همدان پایدار نمانده است)، به عنوان یک شهر توریستى مهم، برقرار می باشد.
این منطقه با داشتن ارتفاعات الوند از پرجاذبه‏ ترین مناطق اکوتوریسم و همچنین با داشتن آثار تاریخى و فرهنگى و سیاحتى از مناطق مهم توریسم ایران مى‏ باشد که سالانه افزون بر دو میلیون ایرانگرد و جهانگرد خارجى را به خود جلب مى‏کند. با این ویژگى همدان مى ‏توان به عنوان یکى ازمناطق ویژه گردشگرى بسیار با ارزش معرفى گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An examination of the characteristics of ecotourism in Hamadan

نویسنده [English]

  • Shafigheh Nazeri

Faculty Member of Islamic Azad University, Shahreari Branch

چکیده [English]

Hamadan province, enjoying the fourth rank of tourism in Iran, is currently in a position to attract thousands of foreign and domestic tourists. A look at the available resources of tourism in Hamedan province indicates that this area is a tourism pole that, as a set, includes all the attractive factors that are due to different tastes and mental states of tourists. All the provincial cities, each in one way or the other, enjoy valuable tourist attractions. In particular, the city of Hamedan, as the capital of the historical civilization of Iran, which has gained worldwide fame as one of the oldest capitals of the Iranian plateau with the first comprehensive government, has attracted the attention of planners of the tourism industry in the country. Therefore, the city of Hamedan has established itself as an important tourist city thanks to the diversity of historical buildings and ancient Iranian memorials dating back to several thousand years old and its genuine and stable status (as no city as ancient as Hamadan has survived in the world. With its Alvand elevations, this area is one of the most exciting ecotourism areas, and also, containing cultural and tourist attractions, one of the important tourism areas of Iran, which attracts more than 2 million Iranians and international tourists annually. With this characteristic, Hamedan can be described as one of the most important and valuable tourist destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Hamedan
  • Alvand
  • Alisadr
1- اداره هواشناسى استان همدان، نشریه هواشناسى، همدان، 1386.
2- رنجبران، على، مقاله میراث فرهنگى استان همدان، روزنامه راه مردم، خرداد 1386.
3- رنجبر، محسن، مقاله‏هاى جاذبه‏هاى اکوتوریسم تالش، مجله گیاه و زیست بوم، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى، 1385.
4- روزنامه کیهان، مقاله همدان مرکز تاریخ و تمدن ایران زمین، 12/11/1385.
5- زمانى، فاطمه، نمایش جاذبه‏هاى گردشگرى و توریستى با GIS، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى، 1385.
6- سرور، رحیم، مدیریت گردشگرى، جزوه درسى کارشناسى ارشد، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى، 1386.
7- سقایى، نادر، نگاهى به صنعت توریسم در شهرستان اردبیل، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى، 1381.
8- شایگان، حمید، جاذبه‏هاى تاریخى و معمارى، همدان، 1385.
9- شکویى، حسین، مقدمه بر جغرافیاى جهانگردى، دانشگاه آزاد آبادگان، 1354.
10- شهردارى همدان، راهنماى شهر همدان، شهردارى همدان، 1353.
11- فاطمى، ابوالحسن، سیماى گردشگرى استان همدان، سازمان ایرانگردى و جهانگردى استان همدان، 1380.
12- گیتاشناسى، شرکت سیاحتى علیصدر، مؤسسه جغرافیایى گیتاشناسى، 1374.
13- موسوى، فاطمه، بررسى اوضاع شهرى همدان، پایان‏نامه، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى، 1370.
14- مهندسین مشاور موژدا و همکاران، کتاب طرح جامع همدان، وزارت مسکن و شهرسازى، 1363.
15- ناظرى، شفیقه، همدان و جاذبه‏هاى توریستى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى، نشریه زکریاى رازى، 1376.
16- ناظرى، شفیقه، جاذبه‏هاى گردشگرى استان همدان با تأکید بر شهر همدان، پویش دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى، 1386.
17- ناظرى، شفیقه، جغرافیاى ناحیه‏اى استان همدان، جزوه درسى کارشناسى دانشگاه تهران، 1359.
18- شهر الکترونیک همدان http://hamedan.ir
19- تاریخ شهر همدان http://fq.wikipedlq.org
20- http://www.fasleno.com/archves/001118.php
21- معرفى همدان، http://www.hamedanfair.com/fa/hamedanhistory.ospx