نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیاى انسانى

چکیده

هدف این مقاله بررسى تحول تاریخى بابلسر در بستر جغرافیایى محلات آن است که به شکل‏ گیرى محلات فعلى بابلسر انجامیده است. در این مقاله نگارنده سعى نموده بابلسر را در 5 مرحله حساس تاریخ شکل‏ گیرى آن مطالعه کرده و محلات گذشته آن را با محلات فعلى تطابق دهد. بیشتر بحث، حول محور مکان جغرافیایى محلات قدیم و تجسم دیروز بابلسر بر پیکر امروز استوار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process of Formation and Spatial Development of Babolsar City

نویسنده [English]

  • Hassan Rajabpour Kaari

Master of Human Geography

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the historical evolution of Babolsar in the geographical context of its neighborhoods, which has led to the formation of Babolsar's current neighborhoods. In this paper, the author has tried to study Babolsar in 5 crucial stages of its evolution, and to draw a parallel between its past neighborhoods and the current ones. Most of the discussion is based on the geographic location of the old neighborhoods and imagination of Babolsar's past based on its current state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • process of formation
  • spatial development
  • geographical context
  • city's neighborhood