دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بردارى نمودن خودکار نقشه‏ هاى‏ کارتوگرافى از طریق سامانه ‏اى مبتنى بر دانش

مهدی مدیری

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 2-13

چکیده
  تحول و پیشرفت سامانه‏ بردارى نمودن خودکار به عنوان یک روش ورودى پردازش که زمان و هزینه زیادى را به خود اختصاص مى‏ دهد، از اهمیت زیادى برخوردار مى‏ باشد. اکثر سامانه‏ هایى که داده ‏هاى راسترى را بردارى مى‏ کند، کاربران را وادار مى‏ سازد تا براى یک تصویر خاص نقشه، اقدام به تعیین پارامترهاى مختلفى نمایند. اما این کار براى نوآموزان ...  بیشتر

بررسى پدیده تسونامى و احتمال رخداد آن در ایران

زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 14-18

چکیده
  تسونامى یک پدیده طبیعى است که نمى‏ توان از وقوع آن جلوگیرى نمود و به عنوان یکى از مهم ترین بلایاى اقیانوسى در جهان مطرح مى‏ باشد. دراین مجموعه ضمن ارائه تعریفى از آن، انواع و علل رخداد آن را مطرح نموده و با توجه به توزیع جغرافیایى‏ اش در اقیانوس‏ها و مکان‏هاى تحت تاثیر سابداکشن سعى شده مکان‏هاى خاص معرفى شوند و با توجه به نتایج ...  بیشتر

ژئوپلیتیک پست مدرن قرن 21 (قسمت دوم) ژئوپلیتیک پست مدرن و جنگ تمدن‏ ها

سید محمد هادی ایازی

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 19-23

چکیده
  در این مقاله به بررسى سیاست‏هاى جدید جنگ‏ طلبى آمریکا که همه روزه، برنامه زندگى جهانیان را تحت تأثیر خود قرار مى‏ دهد، خواهیم پرداخت. دیک چنى معاون وقت رئیس جمهور آمریکا که هدایت کننده ‏ى سیاست‏هاى جنگ‏ طلبى کاخ سفید مى‏باشد، هژمونى جدیدى را به نام هنجار نرم معرفى کرده است. این در حالى است که امروزه جوامع بشرى احساس خوبى ...  بیشتر

بررسى و مدیریت ریسک سیلاب در منطقه کاشان با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS)

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی زراعتی

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 24-31

چکیده
  بدون شک سیلاب بعنوان یک بلاى طبیعى شناخته شده است ولى در عمل سیلاب هم از نظر تلفات جانى و هم از نظر خسارات مالى یکى از مهیب‏ ترین بلایاى طبیعى در جهان محسوب مى ‏شود. از سال 1988 تا 1997 حدود 390000نفر در اثر بلایاى طبیعى در جهان کشته شدند که 58درصد مربوط به سیلاب، 26 درصد در اثر زلزله، 16درصد در اثر طوفان و بلایاى دیگر بوده است. خسارات کل در این ...  بیشتر

بررسى عوامل مؤثر بر فرسایش خندقى استان قم مطالعه موردى (حوضه راهجرد)

محمد عباسی

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 32-34

چکیده
  فرسایش خندقى از جمله انواع فرسایش آبى و تشدید شونده است که رخداد و گسترش آن موجب تغییرات بارز در منظر پسرفت اراضى و تخریب محیط زیست مى‏ شود. با توجه به تنوع و میزان تأثیر عوامل مختلف در شکل ‏گیرى و گسترش فرسایش خندقى که از نقطه‏ اى به نقطه ‏اى دیگر نوع و میزان تأثیر آن تغییر مى ‏کند و به منظور شناسایى مهم‏ترین عوامل مشارکت کننده ...  بیشتر

اصول سیستم هاى تصویربردارى رادارى

عبدالله سیف؛ مژگان انتظاری

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 35-42

چکیده
   از دیر باز روش‏هاى مختلفى براى جمع آورى داده ‏ها وجود داشته است. انجام مشاهدات نجومى نقشه بردارى زمینى، هیدروگرافى، فتوگرامترى و سنجش از دور، روش‏هاى عمده جمع آورى اطلاعات مکان مند مى‏ باشند. سنجش از دور رادارى مبحثى جالب و خاص است که جنبه‏ه اى متفاوتى از سنجش از دور را نمایان مى‏ سازد.  سنجنده های رادارى که سنجنده ‏هاى ...  بیشتر

بررسى آلاینده‏ هاى جوّى در منطقه 22 شهردارى تهران

اسماعیل نصیری؛ مریم علیزاده زنوز

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 43-45

چکیده
  با عنایت به اینکه منطقه 22 در کریدور جریان هوا از غرب به شرق تهران واقع شده، لذا میزان آلایندهاى آن نسبت به سایر مناطق بسیار اندک است. از این­رو براى سنجش آلاینده در مطالعات آلودگى هوا تعداد 9 ایستگاه در نقاط مختلف انتخاب گردید که هر یک داراى ویژگى‏هاى خاصى هستند. با توجه به تنوع محله‏ هاى موجود در منطقه و تأثیر عوامل مختلف، این ایستگاه­ها ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل زیست اقلیم فصلى استان چهارمحال‏ و بختیارى

هوشمند عطایی؛ ماندانا بساط زاده کرندی

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 46-51

چکیده
  دراین مقاله ضمن معرفى اجمالى استان چهارمحال و بختیارى به بحث پیرامون مه م‏ترین روش پهنه‏ بندى (ترجونگ) با استفاده از پارامترهاى دما، رطوبت‏ نسبى، ساعات آفتابى و باد در 8 ایستگاه سینوپتیکى و کلیماتولوژى طى دوره آمارى 40 ساله پرداخته شده است. آنگاه نسبت به تهیه نقشه‏ هاى پهنه ‏بندى زیست اقلیم در مقیاس فصلى اقدام گردید. براى دستیابى ...  بیشتر

رویکردهاى نقشه ‏سازى جرم در آینده

محمد حسین جعفریان

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 52-55

چکیده
  از آنجا که پردازش اطلاعات مکانى در قالب نقشه موجب درک سریع و آسان آن مى‏ شود و عاملى مؤثر در تحلیل موضوعات مکانى است، نقشه‏ سازى جرم نیز از چند دهه گذشته مورد توجه سازمان‏ها و دستگاه ‏هاى مختلف انتظامى و قضایى و همچنین مؤسسات علمى و پژوهشى ذیربط در کشورهاى مختلف جهان به ویژه کشورهاى پیشرفته در دنیاى غرب قرار گرفته است . مقاله ...  بیشتر

بررسى گسترش جغرافیایى آنفلوانزاى مرغى در جهان (از ژانویه تا ژولاى 2006)

بهمن رمضانی گورابی؛ محمدرضا ملک نژاد

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 56-61

چکیده
  بیمارى آنفلونزاى مرغى یکى از بیمارى‏ هاى کشنده عفونى در پرندگان وحشى و اهلى مى ‏باشد که خسارت عمده‏ اى را بصورت طبیعى و مصنوعى (کشتارتوسط انسان) به اقتصاد کشاورزى وارد کرده است. با توجه به اینکه خسارت بسیارى را به تولیدکنندگان پروتئین در نقاط مختلف جهان وارد نموده است ولى پیدایش، گسترش، نحوه برخورد و مبارزه، آگاهى مردم نسبت به ...  بیشتر

روند شکل‏ گیرى و توسعه فضایى شهر بابلسر

حسن رجب پور کاری

دوره 17، شماره 66 ، مرداد 1387، صفحه 62-64

چکیده
  هدف این مقاله بررسى تحول تاریخى بابلسر در بستر جغرافیایى محلات آن است که به شکل‏ گیرى محلات فعلى بابلسر انجامیده است. در این مقاله نگارنده سعى نموده بابلسر را در 5 مرحله حساس تاریخ شکل‏ گیرى آن مطالعه کرده و محلات گذشته آن را با محلات فعلى تطابق دهد. بیشتر بحث، حول محور مکان جغرافیایى محلات قدیم و تجسم دیروز بابلسر بر پیکر امروز استوار ...  بیشتر