نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه کارتوگرافى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى

چکیده

در این مقاله عامل مؤثر در روند توسعه زیربنایى راه ها و طرح و نقشه راه با اطلاعاتى که در حقیقت به عوارض زمین مربوط مى‏ شود و آن هم از تماس بشر با طبیعت متأثر است، همچنین، به علل پیدایش عوارض و برجستگى‏ هاى زمین (ژئومورفولوژیکى) که کاربرد مهمى نیز دارند توجه شده است. بنابراین شکل اولیه و فیزیکى زمین به طرح نقشه‏ هاى محیطى کمک مى‏کند تا با روش‏ هائى نظیر کاربرد داده ‏هاى سنجش از دور و تکنیک GIS زمینه کاهش خطرات مؤثر طبیعى را در  بزرگراه ها فراهم آورد و هزینه راه ها در این طرح ها را بکاهد. این وضعیت در غرب بنگال هند و استان «پولى‏کورو» تحت بررسى قرار گرفت. نمونه بارز و مهم دیگرى که در این خصوص (ژئومورفولوژى کاربردى) مورد مطالعه قرار گرفت ایتالیا بود که با طرح‏ هاى فوق و کارهاى ساختارى و زیربنایى در مسیر بزرگراه­ ها به اجرا گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of GIS and Remote Sensing in Highway Design

نویسنده [English]

  • Bahram Azad Bakht

Member of Faculty, Department of Cartography, Islamic Azad University of Share Ray

چکیده [English]

In this article, the effective factor in the process of infrastructural development of roads and the road design using information that is in fact related to the earth's features, which are themselves affected by human’s contact with nature, are studied. Furthermore, the causes of the creation of land features and raised parts of the land (Geomorphologic), which are also of important applications are considered. Therefore, the primitive and physical form of the land helps design environmental maps, so that with methods such as the use of remote sensing data and the GIS technique the risk of natural hazards on the highways and the cost of road construction in these plans is reduced. This situation was surveyed in West Bengal, India. Another important example of this (applied geomorphology) was Italy, which was implemented with the above designs and structural and infrastructural works on highways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land information
  • recognition of land shape
  • infrastructure design
Chakrabarti,p-1, نقشه‏هاى هوائى ومدیریت در خشکى‏ها و آب در رودخانه Kunur در نواحى Barddhamanدر غرب بنگال هند(گزارش منتشر نشده درباره مبداء پیدایش حفره‏هاى زمینى در غرب بنگال هند)
Chakrabarti, p, 2000-Rsandgis-2 مطالعات تجارى صفحات 37-29-97 (1 و 2)
Numan, NMS, AL-Bararr,SKS,1995-3.بزرگراه منتخب در شمال عراق که جهت ارزیابى عوارض زمینى با عکس‏بردارى هوایى مورد استفاده قرار گرفته است.
Akinyedi, y.o,1990-4 تصویر کلى صخره‏هاى پوسته زمین در مسیر بزرگراه - جلد سوم صفحات 269 - 262
Niemann,O,Barendregt, R, Genderen, vany, 1989-5. گزارش گروه کارگران معدن
Itcgourn. 1989 (3/4) pp 194/199-6 سمپوزیوم جهت بقاء جوّ زمین و کاهش حوادث و بلایا
Meijrink A.M.J 1988-7 تغییر مسیر رود به وسیله عوارض طبیعى زمین صفحات 23-24
Verstappen, H, TH, 1987-Geomorphology-8 علل و منشاء پیدایش برجستگى‏هاى زمین (عوارض) و پیشرفت آن در جهان صفحات 62-45.
Verstappen, H,TH, 1995-9. ژئومورفولوژى کاربردى ITC صفحه 48.