دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مدل ها و جست و جو در یک GIS مکانی - زمانی

مهدی مدیری

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 2-13

چکیده
  اخیراگرایش به اجرای تلفیقی اطلاعات زمانی - فضایی در پایگاه­ های فضایی گسترده، به وجود آمده است. در سامانه­ های اطلاعات جغرافیایی و سایر علوم، تحقیق و بررسی­ هایی در زمینه­ های مختلف نمایش و استدلال فضا - زمان صورت می­ گیرد. ایجاد یک سامانه اطلاعات جغرافیایی زمانی (TGIS) منجر به سیستمی می­ گردد که قابلیت ترسیم، نمایش، تجزیه و ...  بیشتر

نقشه بردارى گسیختگى گسل 22 مه 2004 زمین لرزه ایران(1) (با قدرت MW=6.2) با استفاده از تصاویر ماهواره

محمد حسن نامی (مترجم)

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 13-16

چکیده
  زمین لرزه‏ اى با قدرت 2/6 ریشتر (6.2 MW) در تاریخ 28 مه 2004 در البرز مرکزى شمال ایران (فیروزآباد - کجور) در ساعت، 46:08:17 به وقت محلى به وقوع پیوست. بیشتر مراکز تحقیقاتى زمین لرزه، مرکز این زمین لرزه را نزدیک آبادى فیروز آباد (با عرض 36.283و طول 51.616جغرافیایى) در یک عمق 3/28 کیلومترى گزارش نمودند. منطقه فیروز آباد - تویر (Firozabad-Tovir) بخش کوچکى از سلسله جبال ...  بیشتر

سطح بندى میزان توسعه شهرى استان چهارمحال و بختیارى با استفاده از تکنیک هاى پیشرفته تحلیل عاملى و تحلیل خوشه ‏اى

مسعود تقوایی؛ علی زنگی آبادی؛ سید حسن نوربخش

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 17-25

چکیده
  بررسى وضعیت توسعه یافتگى شهرها، شناخت نقاط ضعف وقوت، پتانسیل ها و کمبودهاى آنها زمینه مناسبى را براى ارائه راهبردها و بکارگیرى برنامه ‏هاى مناسب توسعه شهرى و همچنین پى ریزى و ایجاد یک نظام شبکه شهرى متعادل فراهم مى‏ سازد. مطالعه میزان توسعه یافتگى سکونت گاه هاى شهرى در سطح منطقه‏ اى (استان) با توجه به تنوع ویژگی هاى آنها بصورت ...  بیشتر

کاربرد GIS و سنجش از دور در طراحى بزرگراه ها

بهرام آزادبخت ( ترجمه و تدوین )

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 26-27

چکیده
  در این مقاله عامل مؤثر در روند توسعه زیربنایى راه ها و طرح و نقشه راه با اطلاعاتى که در حقیقت به عوارض زمین مربوط مى‏ شود و آن هم از تماس بشر با طبیعت متأثر است، همچنین، به علل پیدایش عوارض و برجستگى‏ هاى زمین (ژئومورفولوژیکى) که کاربرد مهمى نیز دارند توجه شده است. بنابراین شکل اولیه و فیزیکى زمین به طرح نقشه‏ هاى محیطى کمک مى‏کند ...  بیشتر

نقش مدیریت شهرى در توسعه پایدار

محمود مهدی نژاد؛ رضا مختاری ملک آبادی

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 28-33

چکیده
  امروزه صنعت گردشگرى پایدار دربسیارى از کشورها به منزله نمادى از هویت فرهنگى و یکى از منابع مهم کسب درآمد است. این صنعت آنچنان در توسعه اقتصادى- اجتماعى کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئى نامیده‏اند. در این راستا با گسترش مراکز شهرى و رشد پدیده شهرنشینى، اشتیاق به سیاحت وسیروسفر افزون شده، به طورى که مشتاقان این ...  بیشتر

مکان یابى صنایع روستایى با استفاده از GIS

کتایون تیموریان

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 34-37

چکیده
  فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزى و یا با زمینى اندک تشکیل مى‏ دهند که عمدتاً در مناطق روستایى زندگى مى ‏کنند. نظر به اینکه درآمد حاصل از فعالیت هاى کشاورزى در این جوامع ممکن است اشتغالى در حد معیشت ایجاد نماید، بى‏ تردید تنوع بخشى به فعالیت هاى غیر کشاورزى مى ‏تواند عاملى تأثیرگذار در کاهش فقر روستایى این جوامع ...  بیشتر

توسعه حوزه ‏بندى مجدد زمین ابزارى براى شهرى

زسول قربانی (مترجم)

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 38-43

چکیده
  حوزه‏ بندى مجدد زمین یا توسعه یکپارچه مى‏ تواند ابزارى براى عمران زمین هاى جدید یا سازماندهى مناطق موجود شهرى باشد، همه صاحبان زمین به صورت یکجا، بخشى از زمین هاى خود را براى خیابان و سایر فضاهاى عمومى ‏تخصیص داده و زیرساختارهاى مور دنیاز را به صورت کامل یا بخش به بخش به اجرادرآورده و مرزبندى‏ هاى موجود را با طرح جدیدى انطباق ...  بیشتر

جغرافیا و توسعه‏ ى گردشگرى

بهمن کارگر

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 44-52

چکیده
  گسترش شهرنشینى از علل مهم شکل‏گیرى گردشگرى قلمداد مى‏گردد. تکامل و تراکم شهرها، تنگناها و محدودیت‏هاى خاصى را براى ساکنانش به وجود آورده و ادامه چنین روندى باعث مى‏گردد که انسانها به دنبال گریزگاهى باشند که خود را براى مدتى از معضلات دست و پاگیر زندگى شهرى رها ساخته، و زمانى را به تفریح و تفرّج و ترمیم قواى تحلیل رفته اختصاص ...  بیشتر

توانمندى‏ هاى جغرافیا در عرصه طرح ‏ریزى ناحیه ‏اى

رحیم سرور؛ غلامرضا کریم زاده

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 53-56

چکیده
  جغرافیا دانشى خلاق و سازنده است و جغرافیدان در واقع سازنده محیط خویش است. تحلیل‏ گر و آینده ‏نگر است. همه سونگر و هدایت‏گر توسعه آتى است. جغرافیا از یک سو در مقام جهت دهى به فعالیت هاى عمرانى بر مى‏ آید و از سوى دیگر در جایگاه ارزیابى بازتاب اقتصادى - اجتماعى فعالیت‏ هاى توسعه و عمران در محیط مى‏ نشیند. جغرافیا در مقام داورى ...  بیشتر

بررسى تأثیرات سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) در برنامه‏ ریزى شهرى و منطقه‏ اى

حمیدرضا وارثی؛ محمود اکبری

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 57-62

چکیده
  سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى و تکنولوژى‏ هاى اطلاعات کامپیوترى مربوط به آن به طور معمول در برنامه‏ ریزى و مدیریت در عصر حاضر به کار مى‏ رود. بخش مهمى از پشتوانه تئوریک و متودولوژیک سیستم اطلاعات جغرافیایى، ریشه در انقلاب «کمّى و کیفیتى» جغرافیا دارد. از این رو جاى تعجب نیست که اغلب سیستم اطلاعات جغرافیایى را متهم مى‏ ...  بیشتر

سازمان همکارى شانگهاى و ملاحظات امنیتى آمریکا

سید هادی ایازی

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 63-67

چکیده
  جنگ در افغانستان نشان داد رویکرد آمریکا در ملاحظات بین المللى به سمت شرق تغییر جهت داده در حالى که در گذشته بیشتر متمایل به خاورمیانه بوده است. سیاست خارجى ایالات متحده در شرق مبتنى بر منافع و مصالح این کشور در خاورمیانه تهیه و تنظیم گردیده است. آسیاى مرکزى یک منطقه پر تنش مى‏ باشد که نگرانى‏ هاى امنیتى خاص خود را دارد. علاوه بر آن ...  بیشتر

معرفى Geo-Info سیستم اطلاعات زمینى بزرگ مقیاس در کشور لهستان

اشرف عظیم زاده ایرانی (مترجم)

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 68-70

چکیده
  Info یک سیستم ترسیمى پیشرفته است که کار با آن از سازمان زمین کشور لهستان آغاز شده و سپس توسعه یافت. هم اکنون این سیستم استانداردى براى تهیه نقشه‏هاى بزرگ مقیاس تعیین نموده است. در مقاله حاضر، کاربردها و توانایى‏هاى سیستم Geo-Info مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سیستم Geo-Info در سال 1992 براى دپارتمان ژئودزى و سازمان زمین لهستان در اداره محلى ...  بیشتر

مرورى بر تاریخچه و قابلیت‏ هاى وقوع زلزله در رى

حبیب اله فصیحی

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 71-73

چکیده
  زلزله، بخشى از رفتار طبیعى زمین است که هر سال بیش از 150 هزار بار اتفاق مى‏ افتد اما تنها تعداد اندکى از آنها با خطرات و تلفات جانى و خسارت هاى مالى همراه است. بشر از دیرباز با این پدیده دست به گریبان بوده و از آن وحشت داشته است. چه بسیار سکونتگاه هاى انسانى که بر اثر زمین‏ لرزه از بین رفته و ساکنان آنها به ناگاه زیرخروارها آوار دفن و ...  بیشتر

GEONET شبکه ایستگاه هاى دائم GPS ژاپن

لطف اله عماد علی

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 74-76

چکیده
  GEONET (شبکه مشاهدات زمینى GPS) که شامل 1200 ایستگاه دائم مى‏باشد، بزرگترین شبکه GPS در جهان است. این مقاله بطور خلاصه به بررسى تاریخچه، سیستم، کاربردها و چشم انداز آینده شبکه مى‏پردازد. مقدمه GEONET (شبکه مشاهدات زمینى GPS) شبکه ملى GPS ژاپن و شامل 1200 ایستگاه دائم GPS بوده که در حال حاضر بزرگترین شبکه GPS در جهان مى‏ باشد. این شبکه توسط سازمان جغرافیایى ...  بیشتر

مطالعات ژئومورفولوژیکى با استفاده از داده ‏هاى IRS

مهران مقصودی (مترجم)؛ حمید بیدی (مترجم)

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، صفحه 77-79

چکیده
  هند داراى پهنه ساحلى وسیعى است که در حدود 7500 کیلومتر طول دارد و ذخیره ساحلى عظیمى از کانى‏ هاى ماسه‏ اى مانند ایلیمینیت، روتیل، لئو کوکسن، زیرکن، مونازیت، سیلیمانت و گارنت در آن دیده مى‏ شود. هدف این مطالعه تهیه نقشه لند فرم هاى ساحلى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور چند طیفى است تا بتوان با استفاده از آن، نواحى مناسب براى ...  بیشتر