دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
علوم زمین در پى فناورى اطلاعات (آشنایى با تحلیل فضایى) قسمت اول

مهدی مدیری

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 2-10

چکیده
  الگوى فضایى براى علوم زمین از اهمیت بسیارى برخوردار مى‏ باشد. الگوى فضایى ما را قادر مى‏ سازد که مشخصه‏ هاى مشاهداتى پدیده‏ ها را مورد مقایسه قرار داده و رابطه فضایى، همبستگى و توزیع آنها را از لحاظ شرایط زمین‏ شناسى و فرآیندهایى که به آنها شکل داده است، تبیین نمود. کارتوگرافى رقومى و مدل فضایى براى مشاهده پدیده‏ ها و مشخصه ...  بیشتر

اکولوژى محیطى و رشد صنعت گردشگرى (اکوتوریسم و ژئوتوریسم)

بهمن کارگر

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 11-21

چکیده
  گسترش شهرنشینى از علل مهم شکل‏ گیرى گردشگرى قلمداد  می گردد. تکامل و تراکم شهرها، تنگناها و محدودیت‏هاى خاصى را براى ساکنانش به وجود آورده و ادامه ‏ى چنین روندى باعث مى‏ گردد که انسانها به دنبال گریزگاهى باشند که خود را براى مدتى از معضلات دست و پاگیر زندگى شهرى رها ساخته، و زمانى را به تفریح و تفرّج و ترمیم قواى تحلیل رفته ...  بیشتر

تلفیق داده‏ هاى لیدار و عکس رقومى‏ هوایى به منظور افزایش دقت طبقه ‏بندى

احمد جواهری؛ ابراهیم قلی پور

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 22-25

چکیده
  تشخیص و طبقه ‏بندى عوارض روى تصاویر، به عنوان زیر بناى بسیارى از کاربردها از جمله تهیه مدل رقومى ارتفاعى زمین، شناسایى تغییرات، به روز رسانى نقشه‏ ها و بسیارى موارد دیگر در علوم مهندسى ژئوماتیک مطرح بوده و در سالهاى اخیر محققین سعى در بهبود دقت در انجام این روند داشته ‏اند. شناخت عوارض و طبقه‏ بندى تصویر، مجموعه پردازش ها و عملیاتى ...  بیشتر

پیامدهاى زیستى تغییرات اقلیم

علی براتیان

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 26-28

چکیده
  در طى تاریخ و طى قرون متمادى انسان و دیگر موجودات زنده با اقلیم و شرایط زیست محیط اطراف خود سازگار شده ‏اند. با این همه برآوردهاى موجود نشان مى‏ دهد که پیامدهاى تغییر اقلیم و اثرات آن در محیط زیست شایان توجه است. مواد آلوده کننده جو، بارانهاى اسیدى و... زیستگاه هاى کره زمین را تحت تأثیر قرار مى ‏دهد و بعضى مواقع تا انقراض گونه ‏هاى ...  بیشتر

گردشگرى و توسعه پایدار شهرى

سید رامین غفاری

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 29-34

چکیده
  به طور کلى توسعه پایدار شهر مرهون تعاملات پایدار، سازنده و نظام وار انسان با انسان (در ابعاد مختلف) و انسان با محیط (در بعد طبیعى - واکولوژیکى) آن مى‏ باشد. تعاملاتى که بر اثر آن در طول زمان شهر، از نظر زیست محیطى قابل سکونت، از نظر اقتصادى با دوام، از نظر اجتماعى همبسته و از نظر کالبدى زیبا ودیدنى مى‏ گردد. براین اساس مقاله پیش رو بر ...  بیشتر

مطالعه و بررسى مدیریت سیل و راهکارهاى کاهش خسارات ناشى از سیل

مهرداد حسینی؛ فرخ مطلبی فر

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 35-38

چکیده
  بدون تردید سیل به عنوان یکى از مه مترین بلایاى طبیعى شناخته شده است. همچنین در عمل، سیلاب هم از نظر تلفات جانى و هم از نظر خسارات مالى مهیب‏ ترین بلایاى جوى در جهان محسوب مى‏ گردد. در یک دوره ده ساله در دنیا (1997-1988) حدود 390000 نفر در اثر بلایاى طبیعى در جهان کشته شدند که 58% این آمار مربوط به تلفات سیل، 26% مربوط به زلزله و 16% در اثر طوفان و ...  بیشتر

جهانى شدن و تحولات شهرها

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم جهانگیر

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 39-46

چکیده
  جهانى شدن (Globalization) واژه‏ اى است که امروز در بسیارى از متون علمى یافت مى‏ شود و کمتر محققى است که درباره آن تفکر و تعقل نکرده باشد. بى شک چنانچه بحث از جهانى شدن است، بایستى در پى دستاوردهاى خواسته یا ناخواسته آن بود و یقین داشت فرایندى بدین قدرت متضمن تأثیر و تغییر است. فرایند جهانى شدن از یک سو و تأثیر پذیرى شهرها از اوضاع و احوال ...  بیشتر

تحلیلى بر سطوح توسعه یافتگى نواحى روستایى داراب با تأکید بر مدل موریس

علی شکور

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 47-52

چکیده
  تا زمانى که برنامه ریزى توسعه روستایى با سایر برنامه ریزى‏ هاى ناحیه ‏اى که در نواحى روستایى‏ در حال اجراهستند هماهنگ نشود، نمى‏ تواند چندان مؤثر واقع شود. زیرا برنامه ریزى توسعه روستایى ملزم به تأثیر گذارى در اقتصاد آن ناحیه و چشم اندازهاى آن مى ‏باشد. از طرف دیگر در فرآیند برنامه ریزى براى توسعه روستایى، شناخت ویژگى‏ هاى ...  بیشتر

ارائه راهکارهاى مختلف به منظور پیش گیرى و کاهش خطرات زمین لغزش در طراحى سازه‏ هاى خطى

سعید کامیابی

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 53-55

چکیده
  حمل و نقل هر کشورى از مهمترین و با ارزش‏ترین سرمایه‏هاى آن کشور در رفع نیاز جمعیت رو به رشد به حساب آمده و مى‏تواند پشتوانه محکمى براى رشد اقتصادى آن کشور باشد. عدم آینده نگرى و همچنین عدم مطالعات پایه‏اى و ناحیه‏اى جهت توسعه این صنعت باعث بروز مشکلات بسیارى در راه توسعه و تأمین نیازهاى حیاتى افراد جامعه خواهد شد و شاید یکى ...  بیشتر

بررسى وقوع سیل و اثرات آن در گیلان

فاطمه عاشوری

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 56-59

چکیده
  بلایاى طبیعى که بخشى از طبیعت محیط زیست ما انسان‏ها را تشکیل مى‏دهد، با چنان شدتى حادث مى‏شود که تلفات و خسارات فراوانى را به همراه دارد. وضعیت عادى زندگى روزمره انسانها و ساختارهاى اجتماعى و زیربنایى منطقه ناگهان گسیخته شده و مردم دچار رنج و درماندگى مى‏شوند. در نتیجه، جامعه آسیب‏دیده را به غذا، پوشاک، سرپناه، مراقبت‏هاى ...  بیشتر

بیابان زایى در مناطق خشک

مهدی ثقفی (مترجم)

دوره 16، شماره 63 ، آبان 1386، صفحه 60-64

چکیده
  بیابان زایى مشکل عمده و اصلى اراضى است که در مناطق خشک دنیا قرار داشته و در حال نابودى هستند. از بین رفتن خاک و پوشش گیاهى تأثیرات نامطلوبى را با خود به همراه دارد. به طورى که تقریبا 50 درصد از اراضى در نتیجه مدیریت غلط کشاورزى و مراتع توسط انسان روبه زوال مى‏ روند. بخش بزرگى از آمریکاى شمالى و کشور اسپانیا را مناطق خشکى در برگرفته که ...  بیشتر