نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

 سامانه‏ هاى اطلاعاتى به منظور و هدفى پدید آمده‏ اند تا در مرحله نخست پاسخگوى مأموریت و وظایف خاصى باشند و سپس بتوانند از عهده پشتیبانى کارهاى واقعى برآیند. در این مقاله تلاش مى‏ گردد دلایلى مطرح شود تا نشان دهد که چرا نباید براى سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى در بین سامانه‏ هاى اطلاعاتى، استثناء قائل شد و نیز چگونه مى ‏توان اطلاعات جغرافیایى را دوباره مورد استفاده قرارداد.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Geographic Information System (GIS) at the National Level

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Information systems have been created for certain purposes, so they must first fulfil specific mission and tasks, and then be able to support real affairs. In this paper, we will attempt to propose reasons to support the notion that GIS should not be considered as an exception among information systems, and to explain how geographic information can be re-used.

1) حاتمى نژاد، حسین: پاتولوژى شهرى، جزوه درسى منتشر نشده دوره دکترى برنامه ریزى شهرى، دانشگاه تهران، 1384.
2) مدیرى، مهدى و خواجه، خسرو: سامانه‏هاى اطلاعات جغرافیایى- براى برنامه ریزى در سطح محلى، سازمان جغرافیایى، چاپ چهارم،1384.
3- Clint.Brown:GIS FOR THE NATION-part1, GEO connexion International agazine, November 2005.
4- Data M.M:Modern Cartography in Aid of Disaster Management, Formerly of Survey of India , Indian Cartography , 2002.
5- Lawrence Faulkner : PARERLESS CARTOGRAPHY? GEOconnexion International Magazine, November2005.