دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مقدمه ‏اى بر سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى (GIS) در سطح ملى

مهدی مدیری

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 2-5

چکیده
   سامانه‏ هاى اطلاعاتى به منظور و هدفى پدید آمده‏ اند تا در مرحله نخست پاسخگوى مأموریت و وظایف خاصى باشند و سپس بتوانند از عهده پشتیبانى کارهاى واقعى برآیند. در این مقاله تلاش مى‏ گردد دلایلى مطرح شود تا نشان دهد که چرا نباید براى سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى در بین سامانه‏ هاى اطلاعاتى، استثناء قائل شد و نیز چگونه مى ‏توان ...  بیشتر

خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت اول)

سید یحیی صفوی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 6-9

چکیده
  خلیج فارس داراى موقعیت جغرافیایى برجسته ‏اى است. شرایط طبیعى از جمله کمى عمق، شورى آب و تبخیر زیاد از یک سو و ارتباط محدود با آبادی هاى آزاد جهان از طرف دیگر باعث برقرارى اکوسیستم ویژه‏اى گردیده که مجموعه حیاتى داخل خلیج فارس و سواحل آن را شکل مى‏ دهد. خلیج فارس از گذشته ‏هاى دور تا کنون به عنوان یکى از مهم ترین مناطق استراتژیکى ...  بیشتر

دیدگاه جغرافیاى فرهنگى و شهر

حسین حاتمی نژاد؛ سمیرا نوذری

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 10-14

چکیده
  نظر به اینکه شهرها حامل فرهنگ، برگرفته از طبیعت و منعکس کننده طیف اهداف اجتماعى، فن آورى، ارزش ها و نهادهاى ما هستند، موضوعات مناسبى براى مطالعه جغرافیدانان فرهنگى به شمارمى‏ روند و بینش عمیقى نسبت به موزائیک انسانى ارائه مى‏ دهند، شهر نیز پدیده‏ اى فرهنگى به شمارمى‏ رود و بنابراین باید از دیدگاه جغرافیاى فرهنگى به شهر نگریست. ...  بیشتر

ارزیابی تشابهات مکانی در پایگاه اطلاعات جغرافیایی

اشرف عظیم زاده ایرانی (مترجم)

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 15-21

چکیده
  از جمله وظایف اصلى سیستم ‏هاى اطلاعات مکانى نظیرGIS، تجمیع مجموعه داده های مختلف و آماده ‏سازى آنها جهت برقرارى ارتباط، و تجزیه و تحلیل در کاربردهاى گوناگون مى‏ باشد.  تجمیع داده‏ ها در سیستم‏ هاى اطلاعات مکانى، مستلزم جمع آورى انواع مختلف داده ‏هاى ترسیم شده از منابع متعدد است که جورشدن کامل این مجموعه داده‏ ها و تشابه ...  بیشتر

فرایند مدیریت بحران در کاهش بلایاى طبیعى (زلزله)

غلامرضا لطیفی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 22-26

چکیده
  گسترش شهر و شهرنشینى و افزایش تدریجى تعداد شهرهاى بزرگ در جهان به خصوص در کشورهاى درحال توسعه و از جمله ایران، از یک طرف و رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری­ هاى محیطى و اقتصادى بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهاى متعدد شده است.  یکى از موضوع ­هایى که بیشتر شهرهاى بزرگ ...  بیشتر

اهمیت توجه به عامل زمان در مطالعات جغرافیاى طبیعى

مریم بیاتی خطیبی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 27-32

چکیده
  شناخت مسائل و نحوه عملکرد پدیده‏ هاى طبیعى، خواه به منظور برخوردارى از مواهب یا براى مقابله با عوارض نامطلوب آن، باید با مشاهده و تفسیر پدیده‏ ها همراه باشد. تفسیر درست و تحلیل دقیق نتایج حاصل از مشاهدات، مستلزم داشتن اطلاعات لازم و کافى از نحوه رخ داده ‏ها و تاریخ گذشته پدیده‏ ها است . در مسائل طبیعى مانند لغزش ،زلزله و... و مسائل ...  بیشتر

سیستم کالیبراسیون دوربین هوایى Camera/GPS/IMU

مرضیه جعفری

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 33-36

چکیده
  سیستم ترکیبى GPS/IMU براى اندازه‏ گیرى دقیق موقعیت و توجیه تصاویر هوایى و یا سایر روشهاى توجیه در سالهاى اخیر مورد استفاده گسترده قرار گرفته است. به ویژه با پدید آمدن سنسورهاى دیجیتال سیر با شتاب‏ترى در معرفى این تکنولوژى بوجود آمده است. با این وجود برخى از کاربران این سیستم‏ها براى بهره‏ گیرى کامل از این تکنولوژى دچار مشکلات متعددى ...  بیشتر

کاربرد سنجش از دور در ارزیابى مخاطرات ژئومورفولوژیک

فریبا کرمی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 37-40

چکیده
  تاریخ بشرى از زمان هاى دور تا به امروز، همواره شاهد وقوع حوادث طبیعى فاجعه‏ آمیزى بوده که تلفات جانى، زیان هاى مالى و ویرانى‏ هاى فراوانى را به دنبال داشته است. مخاطرات ژئومورفولوژیک (1) درزمره این پدیده ‏ها مى‏ باشند و در سراسر کره زمین، زندگى میلیون ها انسان (جانى و مالى) را تهدید مى‏ کنند. وقوع آنها به بخش هاى کشاورزى، دامپرورى ...  بیشتر

کاربرد مقدماتى سیستم اطلاعات جغرافیایى در طراحى شبکه حمل ونقل ریلى مطالعه موردى حوضه نیگنان

مرضیه مترجمی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 41-45

چکیده
   تقاطع راه آهن بافق - مشهد با حوضه نیگنان، بخشى از حوضه کویر نمک ایران بوده که در محدوده طول جغرافیایى 57 تا 58 درجه و 30 دقیقه شرقى و عرض جغرافیایى 33 درجه و 15 دقیقه تا 34 درجه و 45 دقیقه شمالى قراردارد. از آنجا که ارزیابى و بررسى روشهاى ایمنى تقاطع راه آهن با حوضه مذکور با توجه به پدیده ‏هاى طبیعى منوط به داشتن اطلاعات اولیه و نقشه‏ هاى ...  بیشتر

تحولات کالبدى روستاى الوند (با توجه به ایجاد شهرصنعتى البرز)

سیما بوذری

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 46-51

چکیده
   در سالهاى پس از پایان جنگ جهانى دوم، نقل و انتقالات نیروى انسانى و تحولات ناشى از آن منجر به ظهور پدیده‏ اى به نام توسعه گردید. که به ویژه براى کشورهاى جهان سوم و مخصوصا کشورهاى تازه استقلال یافته به صورت شعارى نو درآمد. در بین سالهاى 1950 تا 1960 اغلب توسعه را به عنوان یک پدیده اقتصادى مى‏ دانستند. اساس این طرز تفکر از تئورى رشد اقتصادى ...  بیشتر

بررسى و شناخت پدیده زمین لغزش با تکیه بر برخى از لغزش هاى مهم در استان تهران

مژگان افشار

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 52-56

چکیده
   این تحقیق با هدف بررسى عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش صورت گرفته است. براین اساس بعد از شناسایى این عوامل به چگونگى حادث شدن این پدیده در برخى نقاط از جمله منطقه شهرک و باریکان از توابع طالقان و جاده هراز در نواحى از قبیل: مبارک آباد، جاجرود و امامزاده على پرداخته شده است .  بیشتر

امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک

سعید اکبریان رونیزی؛ حسن جواهری

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 57-60

چکیده
  این مقاله در پى بررسى زوایاى مختلف امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک به منظور کمک به تصمیم گیران و برنامه ریزان در داشتن نگاهى واقع بینانه به موضوع موردنظر است. مطالعات امکان سنجى وسیله ‏اى است که مى‏ تواند وضوح شرایط مورد نظر را براى برنامه ریزان بیشتر سازد. مطالعات امکان سنجى با حذف قسمتى از بى‏ثباتى سعى در بهینه ...  بیشتر

بررسى روش هاى طبقه ‏بندى تصاویر ماهواره ‏اى

محمد اخباری؛ ابوالفضل رنجبر؛ سید محمد باقر فاطمی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، صفحه 61-64

چکیده
  استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ‏اى در دهه ‏هاى اخیر رشد چشم گیرى داشته و در این راستا الگوریتم ‏هاى مختلفى جهت استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ‏اى معرفى شده‏ اند که هر کدام از این روشها مزایا و معایبى دارند.  در کل روشهاى طبقه بندى تصاویر ماهواره ‏اى به دو دسته طبقه بندى نظارت شده و نظارت نشده تقسیم مى‏ شوند. همچنین ...  بیشتر