دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دستیابى به انطباق اطلاعات جغرافیایى در فضاى الکترونیکى

مهدی مدیری

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 2-5

چکیده
  در این مقاله به منظور بررسى نحوه دسترسى به اطلاعات جغرافیایى، از نظریه علوم اطلاعاتى و کاربرد آن در شبکه جهانى وب (WWW) استفاده می شود. دو سیستم اصلى بازیابى اطلاعات شامل بازیابى داده و اطلاعات می باشد. یک سیستم بازیابى داده شامل مدل هاى بازیابى، اندکس بندى، تطبیق و بازیابى، مرتبط سازى، مرتب سازى، زمان جستجو و تعیین نحوه جستجو می باشد. ...  بیشتر

اشاره ‏اى به ملاحظات جغرافیایى کشورهاى همجوار

سید یحیی صفوی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 6-9

چکیده
  آشنایى با شرایط و موقعیت جغرافیایى کشورهاى همجوار از جهات مختلفى چون، تأثیر متقابل عوامل جغرافیایى (طبیعى و انسانى)، موقعیت مکانى و نسبى سرزمین­ هاى دولت­ هاى همسایه، نوع حکومت و تعهدات بین‏ المللى، منطقه‏ اى و حضور در پیمان­ هاى سیاسى نظامى و وابستگى به قدرت هاى استکبارى، امرى ضرورى است . همچنین موارد با اهمیتى، ازجمله؛ مشترکات ...  بیشتر

مقایسه دقت سرشکنى بلوک هاى فتوگرامترى در حالت استفاده از داده‏ هاى GPS با روش هاى مدل مستقل و باندل اجسمنت

اصغر میلان لک؛ مجید همراه؛ غلامعلی مجد آبادی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 10-17

چکیده
  جمع آورى نقاط کنترل زمینى براى سرشکنى بلوک هاى فتوگرامترى از قسمتهاى پرهزینه و زمان بر تهیه نقشه به روش فتوگرامترى مى ‏باشد و فتوگرامتریستها همواره به دنبال راهى بوده ‏اند که تا حد ممکن از تعداد نقاط کنترل زمینى بکاهند. امروزه استفاده از داده‏ هاى (1)GPS در فعالیت هاى نقشه بردارى به طور وسیعى مورد توجه قرار گرفته است از بدست آوردن ...  بیشتر

کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى

محمد اسکندری نوده؛ احمد پور احمد

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 18-21

چکیده
   یکى از شیوه‏ هاى متداول و مهم براى تنظیم، ارائه و تحلیل یافته‏ هاى علمى، استفاده از علم آمار است. در علم جغرافیا نیز استفاده از آمار و داده‏ هاى کمى از ضروریات محسوب مى‏ شود. همین طور در رشته‏ هاى مختلف جغرافیا از جمله جغرافیاى شهرى این امر مشهود است. هدف از این تحقیق نمایان ساختن حقایق درون داده‏ ها و تحلیل بر پایه اطلاعات ...  بیشتر

پایش و ارزیابى شاخص هاى یخبندان و پیش بینى تاریخ شروع یخبندان هاى پاییزه در ایران (مطالعه موردى ایستگاه همدان)

مهرداد حسینی؛ رضا برهانی؛ مریم ختار

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 22-27

چکیده
  در این تحقیق به منظور بررسى یخبندان ‏هاى رخ داده در ایستگاه اکباتان (همدان) حداقل دماهاى روزانه این ایستگاه مورد مطالعه قرارگرفت که بطورکلى یخبندان ها را به سه دسته ضعیف (ملایم)، متوسط و شدید تقسیم کرده‏ ایم. سپس رنج تغییرات زمانى وقوع این یخبندان ها تعیین و فراوانى وقوع آنها نیز محاسبه گردیده است. همچنین سعى شده است با بدست آوردن ...  بیشتر

کاربرد سونارهاى پهلو نگر هیدروگرافى

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 28-30

چکیده
  فناورى کاربرد سونارهاى پهلو نگر هیدروگرافى به وسیله پروفسور هارولد ادگارتون و همکارانش در سال 1960 توسعه یافته است. یک سونار پهلو نگر وسیله‏ اى است که توانایى جستجوى اطرافش را دارد. سونار را مى ‏توان با یک رادار مقایسه کرد، ولى در سونار برخلاف رادار به جاى استفاده از پالس هاى الکترومغناطیس انعکاس امواج صوتى استفاده مى‏ شود. پالس ...  بیشتر

جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم

حسین حاتمی نژاد؛ هادی حکیمی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 31-34

چکیده
  پست مدرنیسم را فراتر از تجدد خواهى معنى کرده‏ اند و فرزند خلف یا ناخلف مدرنیسم مى‏ باشد. دوران مدرنیسم که برپایه عقل باورى بود و جهانى فراتر از عقل را قبول نداشت تحت تأثیر فیلسوفانى نظیر هگل، کانت، رنه دکارت و قبل از اینها فرانسیس بیکن بود که باعث تحولات عمیقى در عرصه ‏هاى مختلف زندگى بشرى گردید و شاید تنها در این دوران بود که بشر ...  بیشتر

نقش صنعت توریسم درتوسعه روستایى

علی حسنوندی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 35-37

چکیده
  توریسم یا جهانگردى روندى است که از دیر زمان با اشکال خاص خود در جوامع انسانى وجود داشته و تدریجا طى مراحل تاریخى سیر تکاملى خود را تا عصرحاضر پیموده است. این پدیده عموما بر بنیاد عامل اساسى سفر و جابه جایى قراردارد که خود زاده نیازهاى گوناگون روانى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى انسان است. درسالیان گذشته در سطح جهان، جهانگردى و سفرهاى ...  بیشتر

پیامد مشکلات دریاى خزر

سیده آمنه سجادی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 38-43

چکیده
  با توجه به اهمیت دریاى خزر از حیث خصوصیات منحصربفردش و نقشى که در حیات اقتصادى کشورهاى مشترک المنافع بازى مى‏ کند شایسته است در کنترل و پیشگیرى از هرگونه بحرانى (آلودگى- شیلات- نوسانات آب دریا-نظام حقوقى دریا و...) در آن کوشا بوده و مسئولانه و با دوراندیشى عمل کنیم. سواحل جنوبى دریاى خزر با توجه به موقعیت جغرافیایى و وضعیت توپوگرافى ...  بیشتر

شهرهاى زلزله خیز و سیستم اطلاعات شهرى

مهدی دهقان (مترجم)

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 44-45

چکیده
  اطلاعات جدید و دقیق مى‏توانند در امر برنامه‏ریزى و کنترل اوضاع عادى به تصمیم گیران کمک کنند. این نوع اطلاعات پویا براى برنامه‏ریزى اضطرارى و واکنشى از اهمیت بیشترى برخوردارمى‏باشند. اطلاعات جمع‏ آورى شده طى ساعتها، روزها، ماه ها و سالهاى بعد از یک حادثه ناگوار مى‏ توانند باعث بهبود سیاستها و عملکردها شوند تا میزان خطرات ...  بیشتر

جایگاه علم اقلیم ‏شناسى دربرنامه ‏ریزى شهرى

محسن مددی؛ علی براتیان

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 46-53

چکیده
  چشم‏ انداز شهرى بوجودآورنده اقلیم محلى معینى است که آن را از چشم انداز روستایى پیرامون متمایز مى‏ کند. مؤید این مطلب وجود جزیره حرارتى و نیز مطالعاتى است که نشان مى‏ دهد دماى شهر و روستا در طى شب هاى آرام و صاف بیش از 12 درجه سانتیگراد با هم اختلاف دارند. کاربری هاى اراضى مختلف درشهر، موزاییک هایى از مناطق گرم و سرد را بوجود مى‏ ...  بیشتر

ایران و رژیم حقوقى دریاى خزر «پس از فروپاشى شوروى سابق»

مهسا بیک محمدی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، صفحه 54-59

چکیده
  دریاى خزر بزرگترین دریاچه بسته جهان است که در یکى از مناطق مهم استراتژیک تولید انرژى دنیا قراردارد. این دریا با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، خطوط ارتباطى و بازرگانى آبى و فرآورده‏ هاى دریایى از اهمیت بسزایى برخوردار است، همچنین به علت ایجاد شرایط زیست محیطى، تعادل اکولوژیکى و حفظ محیط زیست و خلق چشم‏ اندازهاى زیباى توریستى و طبیعى ...  بیشتر