نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام حسین (علیه‏ السلام)

چکیده

آشنایى با شرایط و موقعیت جغرافیایى کشورهاى همجوار از جهات مختلفى چون، تأثیر متقابل عوامل جغرافیایى (طبیعى و انسانى)، موقعیت مکانى و نسبى سرزمین­ هاى دولت­ هاى همسایه، نوع حکومت و تعهدات بین‏ المللى، منطقه‏ اى و حضور در پیمان­ هاى سیاسى نظامى و وابستگى به قدرت هاى استکبارى، امرى ضرورى است . همچنین موارد با اهمیتى، ازجمله؛
مشترکات فرهنگى؛
شرایط داد و ستد و ارتباطات بازرگانى؛
منابع مشترک اقتصادى؛
اتخاذ اهداف سیاست خارجى؛
شناخت شرایط مکانى و اهمیت استراتژیک و مواضع تهدید؛
شرایط و موقعیت هاى مورد توجه و طمع قدرت هاى استکبارى؛
و مسائل دیگرى مانند بحران خیزى، نامتعادل بودن نظام سیاسى که مشکلاتى مانند تحمیل آوارگان کشورهاى همسایه را درپى دارد، تأکیدى بر توجه به ملاحظات جغرافیایى کشورهاى همسایه است .
در این مقاله به اهمیت نقش اساسى و مبنایى رابطه‏ هاى مکانى در شناخت جغرافیاى کشورهاى همجوار، با تکیه بر موقعیت مکانى، اندازه، شکل و همسایگى پرداخته مى ‏شود.

عنوان مقاله [English]

A Note on Geographic Considerations of Neighboring Countries

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Associate Professor, Imam Hossein University

چکیده [English]

Familiarity with the geographical situation of neighboring countries is essential in different aspects, such as the interaction of geographical factors (human and natural), the relative position of the neighboring states' territories, the type of government and the international and regional obligations, participation in politico-military treaties and dependence on imperialist powers. Other important issues such as:
Cultural Commonality; trading conditions and relations; common economic resources; determination of foreign policy goals; recognition of spatial conditions and the strategic importance of threating positions; positions and conditions important for imperialist powers; and other issues such as inclination of the region towards crisis, and the imbalance of the political system which is followed by problems such as the imposition of displaced people in neighboring countries emphasizes the importance of attention to geographic considerations of neighboring countries.
In this paper, the importance of the basic role of spatial relations in recognition of the geography of neighboring countries are discussed, with emphasis on position, size, shape and neighborhood.