دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
انتقال عددى معکوس در سیستم ‏هاى تصویر نقشه

مهدی مدیری

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 2-8

چکیده
  در کارتوگرافى سیستم‏ هاى تصویر نقشه براى انتقال مختصات جغرافیایى به شبکه مختصاتى مسطحاتى مورد استفاده قرار مى‏ گیرند. این روش انتقال «انتقال به جلو»(1) نامیده مى‏ شود. در بسیارى از کاربردها از جمله سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى (GIS) نقشه‏ ها با رقمى گرها به شکل رقومى درمى آیند. بنابراین داده ‏هاى اخذ شده دریک مجموعه داده‏ ...  بیشتر

بررسى وضعیت معابر شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود براى دسترسى معلولین و جانبازان

مسعود تقوایی؛ گلشن مرادی

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 9-15

چکیده
  مناسب سازى بستر کالبدى در جهت رسیدن به فرصت هاى برابر براى همه افراد و اقشار جامعه به منظور تحرک و جابه جایى در سطح شهر و دسترسى هر فرد به تمامى فضاهاى شهرى از ضروریات رشد و توسعه جامعه مى‏ باشد. بیش از 15 سال از تهیه اولین مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى براى معلولین در ایران مى ‏گذرد اما وضعیت فعلى معابر نشان دهنده ناکام بودن ...  بیشتر

خصوصیات ژئومورفولوژیکى کوه ارجیس با استفاده از تکنولوژى‏ هاى RST,DTM

بهرام آزاد بخت (مترجم)

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 16-18

چکیده
   مدل هاى دیجیتالى زمین و اطلاعات ماهواره ‏اى به کمک تحلیل ساختارى زمین ما را به شناخت تازه‏اى از ارتباط بین آتشفشان و علم شکل‏ گیرى زمین هدایت مى‏ کند. یک DTM از کوه آتشفشان ارجیس(1)(3917 متر ارتفاع دارد) ارائه شد که این مدل دیجیتالى در مقیاس 10 متر با برش عرضى و طولى مى‏ باشد و مساحت آن حدود 3800 کیلومترمربع است. اطلاعات ماهواره ‏اى ...  بیشتر

محله گرایى و امنیت

بهمن کارگر

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 19-25

چکیده
  شهر مدرن مملو از ناامنى و آسیب هاى اجتماعى است. تأمین امنیت شهرى که در فضاى باز و گسترده در ابعاد ده ها کیلومتر گسترش بى‏ قواره و بى‏ حد و مرز پیدا کرده است، اگر امرى محال نباشد اما مشکل به نظر مى‏ رسد. به همین دلیل شهرهاى بزرگ که ابعاد انسانى را پشت سر گذاشته‏ اند و دچار انواع تزاحمات و بى‏ قاعده‏ گى شده‏اند موجب بروز و ظهور ...  بیشتر

شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن

مسعود معیری؛ ایراهیم محمودی

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 26-29

چکیده
   شهر ازنا و دشت کنونى که امروزه به صورت زمین هاى زراعى خود نمایى مى‏ کند در روند تکوین حیات خود از گذشته تا به امروز شاهد فراز و نشیب هاى فراوانى بوده و چنین به نظر مى‏ رسد تصویرى که ما امروز از حوزه عملکرد آن در ذهن داشته و شاهد آن هستیم درگذشته به صورتى دیگر بوده است، به سخن دیگر ساختار و عملکرد آن، دستخوش دگرگونى گردیده است. نظر ...  بیشتر

بازیابى تغییرات کاربرى دهه‏ اى شهر تهران با فناورى سنجش از دورى

عباس علی محمدی؛ هادی اکبری

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 30-33

چکیده
   تمامى پدیده ‏هاى موجود در جهان هستى در حال تغییر و دگرگونى مى ‏باشند. به طور قطع و یقین مى‏ توان گفت هیچ پدیده ‏اى در کره زمین وجود ندارد که دچار تغییر و دگرگونى نباشد. تفاوتى که بین پدیده ‏ها از لحاظ تغییر وجود دارد، تفاوت در سرعت تغییرات مى ‏باشد. در بررسی ها و مطالعات مربوط به عوارض زمینى و منابع طبیعى به طورکلى مى ‏توان ...  بیشتر

نیاز به سیستم تعیین موقعیت ملى مکمل سیستم ‏هاى تعیین موقعیت ماهواره ‏اى خارجى در زمان صلح و جایگزین آن ها در مواقع بحرانى

علیرضا آزموده اردلان؛ محمد ادریسیان

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 34-41

چکیده
   با توجه به اهمیت تعیین موقعیت و سهولت کاربرد روشهاى ماهواره‏اى در تعیین موقعیت، امروزه سیستمهاى تعیین موقعیت جهانى مانند GPSرواج بسیارى در زندگى روزمره و کاربردهاى نظامى یافته است. نکته ‏اى که عموما در استفاده از این سیستم هاى ماهواره ‏اى فراموش مى‏ گردد مبناى نظامى اینگونه سیستم ها است. به علاوه استراتژیک بودن مقوله موقعیت ...  بیشتر

سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 42-46

چکیده
   در این‏ مقاله‏ پدیده‏ خشکسالى‏ سه‏ ایستگاه ‏استان ‏فارس ‏براساس‏ سه ‏شاخص  SIAP,PNPI,RAI مورد بررسى قرار گرفته است. بعد از محاسبه ضرایب شاخص ‏هاى‏ خشکسالى ‏براى ‏سه‏ ایستگاه‏ مذکور، با توجه ‏به ‏نرخ‏ رشد شاخص ‏ها، ضریب تغییرات، همبستگى و نرخ روند شاخص ‏ها به مقایسه هر یک از شاخص‏ها در ایستگاه هاى ...  بیشتر

FUEGO یک منظومه اختصاصى از ماهواره ‏هاى کوچک براى کشف و شناسایى آتش سوزى جنگل ها

مجید مختاری (مترجم)

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 47-51

چکیده
   هدف از برنامه منظومه ماهواره‏ هاى FUEGO طراحى و توسعه سیستم فضایى مى‏ باشد که با آن بتوان در اسرع وقت و حداقل زمان ممکن آتش سوزى جنگل ها را کشف و شناسایى نمود. تحقیقات به عمل آمده نشان مى‏ دهد که منظومه‏ اى از ماهواره‏ هاى کوچک در ارتفاع پایین (LEO) بهترین راه حل براى مطالبات و خواسته‏ هاى کاربران مى‏ باشد. این نیاز ما را به ...  بیشتر

پژوهش کیفى درحمل و نقل درون شهرى: نگرشى دیگر «پر گونار رو»

محمد میره؛ احمد پوراحمد

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 52-59

چکیده
   این مقاله در مورد رویکرد کیفى در مطالعه سفر درون شهرى بحث مى‏ کند و با نقد جغرافیاى حمل و نقل کمى سنتى همراه با شناسایى نیاز به روش‏ها و نگرش‏ هاى جایگزین، درک جدیدى از تجارب سفرهاى روزانه شهرى به دست مى‏ دهد.  مقاله همچنین رویکردى را شرح مى‏ دهد که داراى این هدف است که با استفاده از یک روش‏شناسى دیالکتیکى عملى- نظرى محدودیتهاى ...  بیشتر

ساماندهى زیست محیطى منابع آب به هنگام وقوع خشکسالى (راهى به سوى توسعه پایدار)

بهروز دهزاد؛ علی دیده ور اصل؛ جواد زحمتکش ممتاز

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، صفحه 60-64

چکیده
   در جهان امروز اگر ساختارها و قواعد درست زندگى به کارگرفته نشود و سامانه‏ هاى اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى براساس استانداردهاى تطابق یافته با محیط قرارنگیرد، اثرات و خسارات زیانبار و جبران‏ ناپذیرى به بارمى‏ آورد. بشر امروز باید بیاموزد که زندگى امروز فقط در قالب هماهنگى و همسازى با محیط زیست باید پایه ریزى شود و توجه به این ...  بیشتر