نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسى نقشه بردارى - دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

 با توجه به اهمیت تعیین موقعیت و سهولت کاربرد روشهاى ماهواره‏اى در تعیین موقعیت، امروزه سیستمهاى تعیین موقعیت جهانى مانند GPSرواج بسیارى در زندگى روزمره و کاربردهاى نظامى یافته است.
نکته ‏اى که عموما در استفاده از این سیستم هاى ماهواره ‏اى فراموش مى‏ گردد مبناى نظامى اینگونه سیستم ها است. به علاوه استراتژیک بودن مقوله موقعیت ایجاب مى‏ کند که ایجاد کنندگان این گونه سیستم ‏ها دسترسى انتخابى و انحصارى سیستم در مواقع اضطرارى و جنگ براى خود محفوظ دارند. بلا شک باتوجه به هزینه گزاف ایجاد و نگهدارى این گونه سیستم ‏ها نمى ‏توان بر این سیاست خرده گرفت بلکه لازم است براى کاربردها و اهداف ملى، سیستم تعیین موقعیت جایگزین و یا مکمل پیش بینى کرد تا در مواقع اضطرارى با اتکا به آن بتوان همچنان به تعیین موقعیت پرداخت. در این مقاله مرورى کامل بر روش­هاى تعیین موقعیت ماهواره ‏اى و زمینى از انواع GPS، ترانزیت، گلوناس، دوریس، لورن A، لورن C و امگا صورت گرفته و نهایتا از میان این سیستم‏ها، با توجه به امکانات مملکتى و تحلیل‏هاى مختلف، روش تعیین موقعیت زمینى لورنC  و یا سیستمى مشابه آن به عنوان سیستم تعیین موقعیت ملى، با نقش مکمل در زمان صلح و جایگزین در مواقع اضطرارى، پیشنهاد گردیده است. سیستم تعیین موقعیت لورن C درحال حاضر سیستم ذخیره  GPS مى‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of National Positioning Systems as Complementary to Foreign Satellite Positioning Systems during Peacetime and Substitute in Crisis

نویسندگان [English]

  • Alireza Azmoodeh Ardalan 1
  • Mohammad Edrisian 2

1 Associate Professor at the Department of Surveying Engineering, University of Tehran

2 Master of Arts at Imam Hossein University

چکیده [English]

Considering the importance of position determination the and ease of using satellite methods in determining position, today global positioning systems such as GPS have become widely used in everyday life and military applications.
The point that is generally forgotten when using these satellite systems is the military basis of such systems. In addition, the strategic quality of position requires that the makers of such systems reserve the selective and exclusive access to the system in times of emergency and war. Due to the huge cost of establishing and maintaining such systems, this policy is not to be blamed, but it is necessary for national applications and purposes to determine an alternative or complementary positioning system in order to ensure that it can be relied upon in an emergency to continue positioning service. In this paper, a complete overview of land and satellite position determination methods including GPS, Transit, Glonass, Doris, Lauren A, Loren C and Omega types have been carried out and finally, according to the country's facilities and various analyses, Lauren C's positioning method or a similar system has been proposed as a national positioning system, with complementary role in peacetime and as substitute in emergency situations. The Lauren C positioning system is currently the GPS’ reserve system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positioning؛ GPS؛ Doppler
  • Glonas
  • Doris
  • Loren A
  • Loren C
  • Omega
1.http://encyclozine.com/Navigation
2. http://encyclpedia,lockergnome.com/s/b/LORAN
3. http://tycho.usno.navy.mil/loran.html
4. http://tycho.usno.navy.mil/omega.html
5. http://www.vectorsite.net/ttwiza.html
6. http://education.qld.gov.au/curriculum/area/maths/compass/html
/satnavsystems/sahis.html
7. http://www.fas.org/spp/guide/russia/nav/tsikada.htm
8.http://www.ngs.noaa.gov/CORS/GPS - Bibliography
9.http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps - f.html
10. http://www.glonass-center.ru
11. http://www.oso.chalmers.se/~geo/gg - comp.html
12.http://large.ensg.ign.fr/DORIS/