نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

براساس معمارى اولیه، شبکه جهانى وب، مجموعه‏ اى از دانش بشرى مى‏ باشد که به کاربران امکان مى‏ دهد در سایت هاى دور از هم، نظرات و پیشنهادات پروژه ‏هاى خود را مبادله نمایند.
کارتوگرافى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى با توجه به ویژگی هاى اطلاعات مکانى و جغرافیایى در مراحل اولیه توسعه هستند. درحال حاضر وب، دسترسى به اشکال مختلف اطلاعات عوارض را به صورت نقشه، تصویر هوایى و ماهواره ‏اى، صدا و متن فراهم مى‏ نماید تا به سایر اطلاعات عوارض نیز مرتبط شوند. پایگاه جهانى نیز به نحوى شکل گرفته که هرگونه اطلاعات عوارض را به سایر عوارض ارتباط مى ‏دهد. درنتیجه وب، امکانى را براى سهولت در انجام تغییرات در کارتوگرافى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى از طریق سه مکانیزم اساسى دارد:
1 - با افزایش کاربرد در تولید نقشه وGIS و امکان دسترسى بیشتر به ابزارها و داده ­ها،
2 - به وسیله تلفیق فناورى اطلاعات غیرفضایى/غیرمکانى، GIS و تولید نقشه‏ هاى ترکیبى (مکانى و غیرمکانى) و
3 - برقرارى دنیاى مجازى و آزمایش مدل­ ها و تجسم که باید طراحى، تجزیه و تحلیل و قابل تفسیر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cartography, GIS and the World Wide Web

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Based on initial architecture, the World Wide Web is a collection of human knowledge that allows users to exchange ideas and suggestions among distant places.
Cartography and Geographic Information Systems (GIS) are in the early stages of development, considering the characteristics of spatial and geographical information. Currently, the Web provides access to various forms of land features’ information in the form of maps, aerial and satellite imagery, sound and text, so that they can be linked to other related information. The World Wide Web is also designed to connect any land feature’s information to that of other land features. As a result, the Web has the potential for ease of change in cartography and GIS through three basic mechanisms:
1 - By increasing its application in mapping and GIS and providing greater access to tools and data,
2. By combining non-spatial information technology, GIS and production of combined maps (spatial and non-spatial), and
3. By establishing a virtual world and testing models and visualization that should be designed, analyzed and interpretable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the World Wide WEB (WWW)
  • Spatial and Non-Spatial Information
  • dynamic symbolization
  • virtual world
  • three-dimensional environment
1) مدیرى ،مهدى،(1385)کارتوگرافى واینترنت،دردست چاپ.
2- Alan M.MacEchren and D.R.Fraser Taylor,1994:Visualization in Modern Cartography, PERGAMON, UL.Oxford.
3- Ashdowne,S.,Cartwright,W.and Nevile,L,1997:A virtual atlas on the world Wid Web: Concept, development and implementation,ICA International Cartographic Conference (ICC97)18th International Cartographic Conference Stockholm, Sweden,  pp663-672.
4- Berners-Lee,T.,Cailliau,R.,Luotonen,A.,Neilsen,H.F.and Secret,A.1994:The World Wide Web, Communications of The ACM 37(8:76-82).
5- Buttenfield,B.P.1997:Delivering maps th the Information Society:a digital library for Cartographic data ,ICA International Cartographic Conference(ICA 97) Stockholm, Sweden, pp.1409-1416.
6- Fairbairn,D and Parsley,S,1997:The Use of VRML for Cartographic Presentation Computers & Geosciences,Special issue on Exploratory Cartographic Visualization 23(4): 475-482. (http://www.elsevier.nl/locate/cgvis).
7- Menno-Jan Kraarand Allan Brawn,2005;Web Cartography,development and prospects, ITC (Division of Geomatics),Netherland,Enscheds.