دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کارتوگرافى، سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى و شبکه جهانى وب

مهدی مدیری

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 2-6

چکیده
  براساس معمارى اولیه، شبکه جهانى وب، مجموعه‏ اى از دانش بشرى مى‏ باشد که به کاربران امکان مى‏ دهد در سایت هاى دور از هم، نظرات و پیشنهادات پروژه ‏هاى خود را مبادله نمایند. کارتوگرافى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى با توجه به ویژگی هاى اطلاعات مکانى و جغرافیایى در مراحل اولیه توسعه هستند. درحال حاضر وب، دسترسى به اشکال مختلف ...  بیشتر

مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و دوم)

سید یحیی صفوی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 7-8

چکیده
  همه عالم به غیر از اشیاء و پدیده‏ هاى درون آن را فضا مى‏ گویند. زمین، جو و اجرام فلکى و کهکشان راه شیرى و کهکشان ها درون فضا جاى گرفته‏ اند. بسیارى از دانشمندان فیزیک، فضا را به دو بخش تقسیم کرده‏ اند: الف) فضاى نزدیک که از هشتاد کیلومترى زمین شروع و تا نزدیکى کره ماه ادامه دارد. فضاى اطراف زمین را فضاى درونى(نزدیک) مى‏نامند که منطقه ...  بیشتر

کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى

علی عبدی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 9-15

چکیده
  کاهش توان تولیدى خاک ها یکى از مشکلات کشور است. این کاهش تحت تأثیر عواملى نظیر فرسایش خاک بویژه فرسایش سطحى است. خروج بیش از 2 میلیارد تن مواد رسوبى در سال از حوزه‏ هاى آبخیز کشور عمق فاجعه را نشان مى‏ دهد. از دیگر عواملى که نقش عمده‏ اى در کاهش حاصل خیزى خاک هاى کشوردارد، عامل شور شدن اراضى است. این پدیده در عرصه هاى منابع طبیعى (اراضى ...  بیشتر

مطالعه موردى مقایسه دو شهر تهران و شیراز

غلامحسین قبادی دارابخانی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 16-20

چکیده
  حرکت وضعى زمین توأم با حرکت انتقالى آن بدور خورشید پیدایش شب و روز و ایجاد فصول مختلف را در طول سال به دنبال دارد. در این میان کجى محور زمین و ثابت نبودن سرعت آن در حرکت انتقالى به دور خورشید تغییراتى را از نظر زمانى در اوقات شرعى در طول ایام سال ایجاد مى ‏نماید که چگونگى این تغییرات و عوامل زمانى و مکانى بوجود آورنده آن در دو شهر تهران ...  بیشتر

لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى

رضا اسماعیلی (مترجم)

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 21-28

چکیده
  خط سیرهایى ارائه شده‏ اند که به صورت پیشنهادى توالى حوادث دست اندرکار در تشکیل نهشته‏ هاى لسى را نشان مى‏ دهند، که هم نهشته‏ هاى فرضى و هم نهشته‏ هاى چین مرکزى، مجارستان، نیجریه و تونس را شامل مى ‏شوند. این خط سیرها، نقش بالقوه و ارتباط متقابل بین انواع مکانیسم‏ هاى تولید سیلت را در تشکیل لس تشریح مى نمایند. در استفاده از ...  بیشتر

جمعیت و توسعه (قسمت دوم)

علی اصغر اسماعیل پور روشن

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 29-35

چکیده
  اهمیت نسبت جنسى در چند دهه اخیر همگام با فرصت هایى که در جهت کسب فرصتهاى شغلى و موقعیت هاى اجتماعى مساوى با مردان ایجاد شده کم کم به نفع زنان تغییر ماهیت داده است. اکنون زنان خواستار سهم بیشترى در بازار کار بوده و آنان به عنوان مثال در صنایع نوپاى الکترونیک کشورهاى تازه صنعتى شده آسیایى به جایگاه هاى اقتصادى دست یافته ‏اند. درحالى ...  بیشتر

روستاهاى خودجوش عشایرى اولویتى مناسب براى طرح هاى اسکان

داراب فتاح پور مریکی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 36-38

چکیده
  جامعه عشایرى کشور در سیر تاریخى خود متأثر از شرایط پیش رو، روندهایى از اسکان را که بسته به مکانیزم مؤثر پایدارى یا عدم پایدارى از ویژگی هاى بارز آنان مى‏ باشد تجربه نموده که مطالعه هدفمند این روندها به خوبى مى‏ تواند کارشناسان را با ساختار سیستمى جامعه عشایرى که با پویایى و انعطاف پذیرى خاص خود توانسته مراحل مختلفى از تحول را سپرى ...  بیشتر

شهرنشینى بى رویه و پیامدهاى اجتماعى - فرهنگى آن

رستم صابری فر

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 39-42

چکیده
  کره زمین درحال تبدیل شدن به دنیایى از شهرهاست. بطورى که قرن بیستم شاهد توسعه چشمگیر شهرها چه از لحاظ تعداد و چه از نظر وسعت بوده است (اسکورو، 1372). در ابتداى قرن نوزدهم حدود سه درصد از جمعیت دنیا در نواحى شهرى زندگى مى‏ کردند. این تعداد در ابتداى قرن بیستم به حدود 15 درصد و در اواخر قرن 19 به حدود 46 درصد رسید. در سال 2000 این مقدار به 2/48 درصد ...  بیشتر

جزیره گرمایى

حسین صرامی؛ لیلا سلکی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 43-49

چکیده
  در این مقاله بحث جزیره گرمایى، به طورکلى مطرح شده است. ابتدا به‏ تعریف جزیره گرمایى شهر و پیشینه آن با استفاده از شکل و نمودار پرداخته، در ادامه به متغیرهاى اقلیمى که بر جزایر گرمایى تأثیرگذار بوده‏ اند توجه کرده‏ ایم. هدف از تحقیق معرفى جزیره گرمایى شهر یا نقطه حداکثر گرما در شهر است که بیشتر شامل مرکز شهر مى ‏باشد و منظور از ...  بیشتر

تغییر سطح دریا و تحول سواحل ‏در هولوسن‏ میانى

محمد شریفی (مترجم)؛ محسن هادی (مترجم)

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 50-53

چکیده
   سواحل در هولوسن میانى، هم از نظر فرآیند و هم از نظر فرم با سواحل هولوسن پیشین و پسین تفاوتهاى ریشه‏ اى دارد. براى درک این اختلاف، این مقاله تحقیقات اخیر را در رابطه با تغییرات سطح دریا و تحول سواحل بین سالهاى 7800 تا 4400 سال پیش محاسبه کرده است. (تقریبا حدود 7000 تا 4000 سال پیش که توسط کربن 14 اندازه‏ گیرى شده است) اساسا سطح متوسط آب دریا ...  بیشتر

اصول و شیوه ‏هاى مدیریت مقابله با پیامدهاى ناشى از وقوع زلزله با تأکید بر ایران

سیروس قنبری؛ آرمان قاضی عسکری نایینی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 54-60

چکیده
  براى مقابله و پیشگیرى از کاهش اثرات بلایاى طبیعى نظیر زلزله علاوه بر مباحث فنى با مدیریت بحران و برنامه‏ ریزى چگونگى مقابله با بحران هاى ناشى از بلایاى طبیعى نیز روبرو هستیم و اگر مسائل احتمالى ناشى از بحران پیش‏ بینى نگردند هزینه بازسازى و اصلاح خسارات ناشى از بحران بسیار بالا خواهد بود. بحران­هاى ناشى از حوادث طبیعى آثار قابل ...  بیشتر

کاربرد GIS در CCIS (کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایى در سیستم فرماندهى و کنترل اطلاعات نظامى)

مهران رفیعی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، صفحه 61-64

چکیده
   امروزه بیشترین اهمیت جنگ افزارها در کشورهاى توسعه یافته بر اساس تکنولوژى و فن آورى اطلاعات مورد استفاده مى‏ باشد. بعد از پیدایش انسان، کسب اطلاعات در مورد نیروهاى دشمن، نقش بسیار مهمى را در پیروزى بر نیروهاى دشمن ایفا مى‏ کند. همچنین کسب اطلاعات، تفسیر و پردازش آنها از اهمیت خاصى در تصمیم‏ گیرى‏ هاى سیستمى دارد. در این برهه ...  بیشتر