نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه جغرافیا

چکیده

اهمیت نسبت جنسى در چند دهه اخیر همگام با فرصت هایى که در جهت کسب فرصتهاى شغلى و موقعیت هاى اجتماعى مساوى با مردان ایجاد شده کم کم به نفع زنان تغییر ماهیت داده است. اکنون زنان خواستار سهم بیشترى در بازار کار بوده و آنان به عنوان مثال در صنایع نوپاى الکترونیک کشورهاى تازه صنعتى شده آسیایى به جایگاه هاى اقتصادى دست یافته ‏اند. درحالى که در چین نسبت جنسى در اولین زایمان یکسال است ولى در زایمان هاى بعدى نسبت نوزادان پسر بیشترمى‏ شود، این پدیده را در کره جنوبى و تایوان نیز مى‏ توان مشاهده کرد.
تکنیک ­هاى جدید تعیین جنسیت که در جامعه چین مسئله مهمى است شامل استفاده از روش amniocentesis درکره ‏وتایوان و استفاده از امواج مافوق صوت در کشور چین‏ مى‏ باشد.نتیجه ‏کمبود فرزندان دختر باعث ایجاد بزرگترین گروه مردان مجرد ناکام جهان در آن جوامع خواهد شد. با توجه به آخرین پیش بینى‏ هاى به عمل آمده تا سال 2020 آمار مردان چینى مجرد بیش از کل جمعیت زنان‏ تایوان‏ خواهد بود. بعلاوه‏ افزایش مازاد جمعیت مردان در چین، در برخى از نواحى از جمله شانگهاى احتمالاً سبب سقوط شدید آمار بارورى حتى تا زیرخط جایگزینى خواهد شد.
 

عنوان مقاله [English]

Population and Development (Part II)

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Roshan

Member of Faculty, Department of Geography

چکیده [English]

employment and social situations equal with men, has gradually changed conditions in favor of women. Now women are demanding a larger share of the employment market, and they have achieved significant economic positions in, for example, the emerging electronic industries of newly industrialized Asian countries. While in China the sex ratio at the first birth is close to 1, but at next childbirths the proportion of male babies increases, the phenomenon which can be observed in South Korea and Taiwan as well.
New techniques for determining gender, an important issue in the Chinese society, include the use of the amniocentesis method in Korea and Taiwan and ultrasound waves in China. The result of the shortage of female babies will lead to the creation in these societies of the largest group of single men in the world unable to get married. According to the latest predictions, by 2020 the number of Chinese single men will be more than the total female population of Taiwan. In addition, an increase in the surplus of male population in China is likely to result, in some areas including Shanghai, in a sharp drop in fertility rates, even to levels under the substitution line.

1 - پولارد، اچ، روشهاى تحلیل جمعیت، ترجمه، آقا و دیگران، دانشگاه شیراز 1365.
2 - مجله (People) شماره 27 سال 1997.
3 - مقدمه‏اى برمبناى جمعیت‏شناسى، محمدتقى شیفى آرام، 1376.
4 - مجموعه مباحث و روشهاى شهرسازى(جمعیت) حبیب ا... زنجانى 1378.
5 - جمعیت‏شناسى اجتماعى، رولان پرسا، ترجمه دکترمحسنى، 1380.
6 - نشریه برگزیده مطالب آمارى، شماره 17 خردادوتیر1381.
7 - جغرافیاى نابرابرى‏ها، پیرژرژ، ترجمه فروزان خزائنى، نشرنیکان، مشهد1379.
8 - جهان سوم، ژووادعون، ترجمه سیروس سهامى، انتشارات چاپخش 1379.
9 - جمعیت وجمعیت‏شناسى(دایره المعارف لاروس) گرانویته برنارو، ترجمه حبیب ا... زنجانى، مرکزنشردانشگاهى، تهران، 1376.
10 - مجله اکونومیست 13 فوریه 1999 وپیترسون 1999، انتشارات تحقیقات جمعیت‏شناسى دردانشگاه فودن.
11 - جغرافیاى کم رشدى، ایولاکست، ترجمه دکترسیروس سهامى، چاپخانه کوشش، مشهد1375.
12 - بانک جهانى(1999)
13 - ماکروبین الملل، سالهاى مختلف، پس از بانکهاى جهانى(1999).