دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کارتوگرافى و اتوماسیون

مهدی مدیری

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 2-6

چکیده
  رابطه اتوماسیون(1) با کارتوگرافى چگونه است؟ تأثیر اتوماسیون بر کارتوگرافى چیست؟ دست آورد اتوماسیون در کارتوگرافى کدام است؟ هر یک از علوم بشر در ارتباط با فناورى روز، به دستاوردهاى بزرگى در راستاى سهولت، سرعت، کاربرد و دستیابى به آگاهی­ هاى فراوان و پیشرفت­ هاى وسیع نائل مى‏ شوند. دانش کارتوگرافى متأثر از فناورى روز و اتوماسیون ...  بیشتر

مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و یکم)

سید یحیی صفوی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 7-8

چکیده
  نیروهاى نظامى‏ درحال حاضر فعالیت هاى خود را بر فضاى نزدیک محدود مى‏ کنند و درهمین فضاى نزدیک به اجراى مأموریت هاى خود مى‏ پردازند. ازاین رو آشنایى با مفاهیم جدید عوامل جغرافیایى فضایى جهت نیاز مانور در محیط مدل سازى امرى ضرورى است. در بررسى عوامل جغرافیایى فضایى،طى مقالات مقدمه ‏اى بر جغرافیاى نظامى در قسمت هاى نوزدهم و بیستم ...  بیشتر

بررسى و ارزیابى مدل ریاضى Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسى زوج تصاویر ماهواره ‏اى

محمد جواد ولدان زوج؛ اصغر میلان لک؛ مهدی غلامعلی مجد آبادی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 9-12

چکیده
  پویا بودن تصاویر ماهواره‏ اى با آرایش خطى باعث شده است تا براى تصحیح هندسى این تصاویر با دقت بالا از الگوریتم‏ هایى با پیچیدگى بالا که نیاز به اطلاعاتى از مدار ماهواره دارند، استفاده شود. از طرفى در تصاویر ماهواره‏ اى جدید فروشندگان این تصاویر علاقه ‏اى به ارسال این اطلاعات ندارند. به همین خاطر براى تصحیح هندسى این تصاویر به ...  بیشتر

گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد

مسعود تقوایی؛ بهنام مغانی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 13-16

چکیده
  رشد فزاینده جمعیت کشور طى دو دهه اخیر و افزایش تصاعدى جمعیت جوان، لزوم توجه به راهکارهاى جدید براى اشتغال را روشن مى ‏سازد. وجود توان هاى بالقوه جهانگردى در سطح کشور که از ایران کشورى توانمند در این زمینه ساخته است و استفاده از این توان ها در راستاى ایجاد درآمد و اشتغال مى ‏تواند یکى از این راهکارها باشد. شهر فیروزآباد داراى رشد ...  بیشتر

تغییرات آب و هوایى و فرگشت جانداران

ایرج مغفوری مقدم؛ سید عارف علوی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 17-21

چکیده
  موجودات زنده درمقابل دو نیروى مختلف و متضاد یکى درونى (تغییرات ژنتیکى) و دیگرى بیرونى (تغییرات محیطى) قرارمى‏ گیرند. برآیند این دو نیرو فرگشت (Evolution) جانداران درگذر زمان مى‏ باشد. تغییرات محیطى که منجر به فرگشت جانوران مى‏ شود را مى‏ توان به چهارگروه تقسیم کرد: الف: تغییرات اکولوژى که منجر به فرگشت هاى خرد (Microevolution) و انتخاب طبیعى(Natural ...  بیشتر

معرفى نرم افزار رسم گلباد (WRplot 3.50) به زبان ساده

برومند صلاحی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 22-25

چکیده
  اختلاف فشار هوا در دو نقطه مختلف سطح زمین، سبب ایجاد جریانى از هوا از منطقه فشار زیاد به سمت منطقه فشارکم مى‏ گردد. این جریان، در آب و هواشناسى، تحت عنوان «باد» موسوم است. باد یکى از پارامترهاى آب وهواشناسى است که در برنامه ریزی هاى عمرانى و آمایش سرزمین، کاربرد زیادى دارد. در شهرسازى و برنامه ریزى شهرى، توجه به جهت باد غالب در ...  بیشتر

سیر تحولات کالبدى مشهد

حسین حاتمی نژاد

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 26-33

چکیده
  با مرورى بر تاریخچه شهر مشهد ملاحظه مى‏شود که این شهر متوالیا مورد حمله و هجوم قرار مى‏ گرفته است، به همین دلیل ساخت استحکامات، برج وبارو براى حفاظتش در مقابل حملات دشمنان امرى ضرورى بود. اکثر جغرافى نویسان، سیاحان و مأموران سیاسى- نظامى دول بیگانه مشهد را فقط از نظر شکل و سیماى عمومى‏ اش توصیف کرده و حداکثر ویژگی هاى دفاعى آن ...  بیشتر

فرایندهاى تخریب کننده لایه ازن و اثرات آن بر سلامتى زیست‏ کره

رضا سلیمان انوش؛ بیژن انیسی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 34-39

چکیده
  ازن توسط آستراین (Austrian) در سال 1840 کشف شد که مطالعه اولیه آن به اوایل قرن بیستم برمى‏ گردد. این گاز کمیاب آبى رنگ که از سه اتم اکسیژن (O3) تشکیل شده است، تابش خورشید در محدوده طیفى کمتر از 29/0 میکرون به ویژه بین 22/0 تا29/0 میکرون را به طورکامل جذب مى‏ کند. گرچه میزان این جذب چندان زیاد نیست، اما صافى محافظى است که نقش بسیار مهمى در جلوگیرى ...  بیشتر

کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى

خسرو خواجه (مترجم)

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 40-47

چکیده
  اخیرا در کشور مکزیک با استفاده از نقشه‏ هاى رقومى سال هاى دهه 1970،1993 و2000 یک بانک اطلاعات سود آورى ایجاد گردید تا میزان و مشخصه‏ هاى فضایى تغییرات کاربرى و پوششى زمین (LUCC) در کل کشور پیاده و اجرا گردد. براى پیشبرد این منظور ابتدا نقشه موجود کاربرى و پوششى زمین که در مقیاس 250000:1 در دسترس بود مورد بازنگرى قرارگرفت تا اطلاعات ورودى از نظر ...  بیشتر

کالیبراسیون هندسى دوربین رقومى ‏هوایى ULTRACAM D

حمید معصومی (مترجم)

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 48-50

چکیده
  ارزیابى عملکرد هندسى دوربین رقومى ابعاد بزرگ (ULTRACAMD) موضوع اصلى این مقاله مى‏ باشد. مفاهیم کالیبراسیون هندسى به روش تعدیل گروهى(bundle adjustment) تشریح شده است. پارامترهاى اضافى مبتنى بر طراحى خاص دوربین، تعیین و تعریف مى‏ گردند و نرم‏ افزار تعدیل گروهى BINGO به منظور اداره این پارامترها ارتقاء داده شده است. تمام پروسه کالیبراسیون شامل ...  بیشتر

بررسى ویژگی ها و چگونگى تشکیل مخروط افکنه‏ ها (نمونه مورد مطالعه: مخروط هاى گودال مرند)

فرهاد جعفری

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 51-56

چکیده
  رسوبات بطور اعم درمجموعه ‏هاى مختلفى در مجاورت یکدیگر قرار  می گیرند و ناهمواری هاى متفاوت را تشکیل مى‏ دهند. بنابراین بررسى آنها، تفسیرمحیط رسوب گذارى وجغرافیاى گذشته وحال حاضر را ممکن مى ‏سازد. مقاله حاضرسعى دارد، ویژگی ها، نحوه تکوین، شکل هندسى و مورفولوژى مخروط افکنه ‏ها را با تأکید برمخروط ­هاى گودال مرند ارائه کند. ...  بیشتر

جمعیت و توسعه

علی اصغر اسمعیل پور روشن

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 57-59

چکیده
   این بحث به بررسى روابط در حال تغییر بین جمعیت و توسعه مى ‏پردازد و در مرحله نخست جنبه‏ هاى کمى جمعیت نظیراندازه، تراکم و نرخ رشد مهاجرت را در رابطه با موضوع کوچ‏ نشینى‏ ها، موضوعى که آشکارا نقش بسیارمهمى بر میزان و ماهیت توسعه در منطقه داشته است نشان  می دهد. در مرحله دوم بحثى پیرامون جنبه‏ هاى کیفى جمعیت نظیر نقش منابع ...  بیشتر

بررسى حرکت قطبى با استفاده از توابع ریاضى پیوسته

رضا عرب صاحبی

دوره 14، شماره 55 ، آبان 1384، صفحه 60-64

چکیده
  ژئودزى عبارتست از علمى که با تعیین شکل و هندسه زمین و تعیین مختصات نقاط روى سطح زمین و بالاى آن نظیر ماهواره‏ ها و دیگر متحرک هاى بالاى سطح زمین مرتبط است. بنابراین جهت برآوردن اهداف ژئودزى در بحث تعیین موقعیت نیاز است قبلاً به تعریف سیستم مختصات مرتبط با ژئودزى بپردازیم. براى آنکه بتوانیم به یک نقطه در فضاى سه بعدى عینیت ببخشیم و ...  بیشتر