دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کارتوگرافى و اینترنت (قسمت چهارم)

مهدی مدیری

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 2-10

چکیده
  این مقاله به تشریح چگونگى ژنرالیزاسیون نقشه متناسب با نیازهاى متفاوت کاربران با استفاده از یک پایگاه داده‏اى چند مقیاسى مى‏ پردازد. اساس و پایه چنین تولیدى به تجزیه و تحلیل نیازمندی هاى تهیه نقشه بنابرخواست کاربران استوار است و درخواست هاى گوناگون و محدودیت هاى کارتوگرافى مورد نیاز کاربر را نشان مى ‏دهد. مبناى اصلى در این بررسى ...  بیشتر

مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیستم)

سید یحیی صفوی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 11-13

چکیده
  فضایى که در فراسوى آسمان آبى قرار دارد، کاملاً تیره و سیاه است. زیرا نور در هواى رقیق یا در خلاء محض نمى‏ تواند پراکنده شود. در فضا سکوت مطلق حکمفرماست، هر چقدر هم سرعت فضاپیما زیاد باشد باز هم صدایى از آن در فضا بلند نمى ‏شود. طنین صوتى و امواج ضرب ه‏اى و گویش در فضا تأثیرى ندارد. عوامل جغرافیایى در فضا مفهومى متفاوت پیدا مى‏ نمایند. ...  بیشتر

تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370)

ایران غازی؛ حسین زارعان؛ علیرضا مامن پوش

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 14-21

چکیده
  اراضى سمت راست سد انحرافى نکوآباد در محلى از حوضه زاینده رود قرارگرفته که قسمت بالادست رودخانه بوده و به علت موقعیت سرآب بودن تصور آن است که اصولاً نباید با کمبود آب روبرو باشد و مدیریت توزیع آب ظاهرا امرى ساده به نظرمى‏رسد. اما با هر نوع تغییرى در میزان آب قابل دسترس و از آن جمله وقوع خشکسالى کارایى مدیریت و برنامه ریزى اعمال شده ...  بیشتر

استفاده از سیستم ‏هاى اطلاعات جغرافیایى در اقلیم ‏شناسى و هوا شناسى

حسن حیدری (مترجم)

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 22-29

چکیده
   ازدیاد سیستم ‏هاى تجارى اطلاعات جغرافیایى در جامعه علمى موجبات استفاده گسترده از داده ‏هاى فضایى اقلیمى‏ در کاربردهاى مختلف شده است. این مقاله نقش سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى را در اقلیم‏ شناسى و هواشناسى بررسى مى‏ کند. بدین صورت که راجع به روش هاى مورد استفاده براى نتیجه‏ گیرى و تعیین داده‏ هاى فضایى اقلیم بحث مى‏ ...  بیشتر

اطلاعات نقشه‏ هاى ژئومورفولوژى تفصیلى

مجتبی یمانی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 30-34

چکیده
  تاکنون ژئومورفولوژى به عنوان یک علم کاربردى جایگاه واقعى خود را در مطالعات محیطى پیدا نکرده است. شاید یکى از مهم ترین دلایل این مسئله، عدم شناخت کافى کاربران و مدیران نسبت به این شاخه از علوم محیطى باشد. سابقه مطالعات ژئومورفولوژى در سطح بین‏ المللى چندان زیاد نیست، اما با توجه به ضرورت ها و زمینه هاى کاربردى آن در بسیارى از کشورهاى ...  بیشتر

ژئوئید جدیدى براى استرالیا، امکان نقشه‏ بردارى بسیار دقیق با (GPS) از طریق بهبود ژئوئید استرالیا(AUSGEOID 93)

خسرو خواجه (مترجم)

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 35-38

چکیده
  مدل ژئوئیدى که هم ‏اکنون استرالیا از آن استفاده مى ‏کند در واقع با استفاده از تلفیق مدل جهانى (OSU91A) و بانک اطلاعات گراویتى استرالیا که در سال 1980 میلادى انتشار یافته است، محاسبه گردیده است. درحال حاضر، به واسطه دسترسى به داده‏ هاى پیشرفته و روش هاى محاسباتى دقیق‏ تر مى‏ توان دقت ژئوئید استرالیا را بهبود بخشید. شوراى تحقیقات استرالیا ...  بیشتر

بررسى تغییرات اقلیمى در حوزه آبخیز قزل اوزن در محدوده استان زنجان و تأثیر آن‏ بر منابع آب منطقه

پرویز عبدی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 39-47

چکیده
  آب و هوا یکى از ارکان بنیادین زندگى بشر محسوب مى ‏شود و با پیشرفت و توسعه در جهان حفاظت از آن روز به روز اهمیت بیشترى مى‏ یابد. اثرات تغییرات اقلیم بر چرخه هیدرولوژیکى به صورت تغییرات در ذخیره آب در منطقه خاک، آبخوان ها دریاچه ‏ها و تغییر و جابه ‏جایى در مقدار و توزیع زمانى رواناب رودخانه‏ ها مى‏ باشد. این تغییرات ممکن است به ...  بیشتر

بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS)

علی اکبر سبزی پرور؛ زهره مریانجی؛ عباس کرمی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 48-52

چکیده
   به منظور مطالعه توزیع زمانى و مکانى خشکسالى در استان همدان از آمار 27 ساله 11 ایستگاه استان استفاده شده و پس از انجام آزمون هاى صحت و همگنى داده‏ ها نرمال سازى آنها با مطالعه خشکسالى به روش گیبس و موهر و شاخص (SPI) سال هایى که در سطح استان خشکسالى رخ داده مشخص گردیده بر این اساس در سالهاى 1375 و 1378 شدیدترین خشکسالى اتفاق افتاده که پس از ...  بیشتر

امکان‏ سنجى استفاده ‏از انرژى باد در شهرستان پارس ‏آباد مغان گامى‏ بسوى توسعه پایدار

برومند صلاحی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 53-55

چکیده
  بهره ‏بردارى پایدار از منابع طبیعى کره زمین، بدون لطمه به آن، توسعه پایدار محسوب مى‏ شود. سوخت­ هاى فسیلى در چند سال آینده به اتمام خواهند رسید. از این رو، انرژی ­هاى نو لازم است با انرژی­ هاى فسیلى جایگزین گردند. در این مقاله، پتانسیل انرژى باد ایستگاه سینوپتیک پارس آباد مغان مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت باد غالب در این ایستگاه ...  بیشتر

نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS)

صفر قائد رحمتی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 56-58

چکیده
  سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) از مجموعه داده‏ هاى مرتبط و مجموعه برنامه‏ هاى کامپیوترى براى دسترسى به آن داده‏ ها تشکیل شده است. به مجموع داده‏ ها معمولاً پایگاه داده گفته مى‏شود و مجموعه برنامه ‏ها معمولاً مدیریت پایگاه داده نامیده مى‏ شود. به علت اهمیت اطلاعات در همه طرح هاى عمرانى در تمامى سطوح پایگاه داده یک منبع با ارزش ...  بیشتر

ویژگی هاى اصفهان و خواهر خوانده ‏هایش

حمید رضا وارثی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 59-62

چکیده
  خواهر خواندگى عهد و پیمانى است که معمولاً بین دوشهر برقرار مى ‏شود که در بعضى خصایص اشتراکاتى با هم دارند و به دنبال آن ارتباطات خاصى بین این گونه شهرها برقرارمى‏ گردد. این ارتباطات در مسیر شناسایى  ویژگی های هر کدام از شهرها امرى بسیار ضرورى است درپى شکل ‏گیرى چنین روابطى مراحلى توسط وزارت امور خارجه به صورت اجراى تشریفات قانونى ...  بیشتر

منشأ و تأثیرات غبارهاى لایه‏ هاى سطحى برف هاى البرز

محمد رضا اصغری مقدم

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، صفحه 63-64

چکیده
  در فصل بهار که در ارتفاعات البرز برف قابل توجهى انباشته شده است مشاهده مى‏ گردد که سطح برف از حالت سفید خارج شده و توسط لایه ‏اى از ذرات غبارهاى رسى تغییررنگ داده ‏اند. منشأ این غبارها با توجه به شرایط جغرافیایى ایران نمى‏ تواند چاله‏ ها و پهنه‏ هاى داخلى فلات ایران باشد، بنابراین بایستى منشأ این غبارها را خارج از فلات ایران ...  بیشتر