نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

فضایى که در فراسوى آسمان آبى قرار دارد، کاملاً تیره و سیاه است. زیرا نور در هواى رقیق یا در خلاء محض نمى‏ تواند پراکنده شود. در فضا سکوت مطلق حکمفرماست، هر چقدر هم سرعت فضاپیما زیاد باشد باز هم صدایى از آن در فضا بلند نمى ‏شود. طنین صوتى و امواج ضرب ه‏اى و گویش در فضا تأثیرى ندارد.
عوامل جغرافیایى در فضا مفهومى متفاوت پیدا مى‏ نمایند. از این رو هرگونه فعالیت فضایى مستلزم آشنایى مفاهیم مورد نیاز مانور در محیط مدل سازى است.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Military Geography (Part XX)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Assistant Professor, Imam Hosein University

چکیده [English]

The space that lies beyond the blue sky is completely dark, because light can not travel as fast as usual through diluted air or vacuum. There is total silence in the space, and however the spaceship moves fast, no sound is produced by it in the space. Sound echo, shock waves and speaking have no effect in space.
Geographic factors take different meanings in space. Thus, any space activities require familiarity with necessary concepts for maneuvering in modelling environment.

1- Collins John M:Millitary Geography Brasey's ,Washington, 1998, pp 137-151.
2 - صفوى، سیدیحیى، اصول ومبانى جغرافیاى نظامى، تهران، سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، 1384.