نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه ارومیه

چکیده

 ازدیاد سیستم ‏هاى تجارى اطلاعات جغرافیایى در جامعه علمى موجبات استفاده گسترده از داده ‏هاى فضایى اقلیمى‏ در کاربردهاى مختلف شده است. این مقاله نقش سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى را در اقلیم‏ شناسى و هواشناسى بررسى مى‏ کند. بدین صورت که راجع به روش هاى مورد استفاده براى نتیجه‏ گیرى و تعیین داده‏ هاى فضایى اقلیم بحث مى‏ کند و کاربردهاى قراردادى سیستم اطلاعات جغرافیایى و سرى داده ‏هاى فضایى اقلیمى را در کشاورزى، اکولوژى، جنگل دارى، سلامتى و بیمارى پیش ‏بینى هوا، هیدرولوژى، حمل ونقل، مناطق شهرى، انرژى و تغییر اقلیم بررسى مى‏ نماید.

عنوان مقاله [English]

Application of Geographic Information Systems in Climatology and Meteorology

نویسنده [English]

  • Hasan Heydari (Translator)

Member of Faculty, University of Orumiyyeh

چکیده [English]

The deployment and growth of commercial geographic information systems in the scientific community has led to widespread use of climatic spatial data in various applications. This paper examines the role of geographic information systems in climatology and meteorology. It discusses the methods used to conclude and determine spatial data of climate, and apply the conventional applications of the GIS and climatic spatial data series in agriculture, ecology, forestry, health, weather forecast, hydrology, transportation, urban areas, energy and climate change.