نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى

چکیده

در فصل بهار که در ارتفاعات البرز برف قابل توجهى انباشته شده است مشاهده مى‏ گردد که سطح برف از حالت سفید خارج شده و توسط لایه ‏اى از ذرات غبارهاى رسى تغییررنگ داده ‏اند.
منشأ این غبارها با توجه به شرایط جغرافیایى ایران نمى‏ تواند چاله‏ ها و پهنه‏ هاى داخلى فلات ایران باشد، بنابراین بایستى منشأ این غبارها را خارج از فلات ایران درنظرگرفت .
از طرف دیگر ذرات مذکور نقش مؤثرى در ذوب شدید برف هاى البرز در اوایل بهار دارند. در این مقاله براساس مشاهدات میدان به بررسى منشأ و تأثیرات غبارهاى مذکور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Origin and Effects of Dusts on Surface Layers of Alborz Snows

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Asghari Moghaddam

Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

In the spring, when there is significant amount of snow accumulated at the Alborz heights, it is observed that the white color of surface of snow has been changed by a layer of particles of clay dust.
Due to geographical conditions of Iran, the origin of these dusts can not be the holes and internal zones of the Iranian plateau, so the origin of these dusts should be pursued outside the Iranian plateau.
On the other hand, these particles play an important role in the intense melting of the Alborz snow in the early spring. In this paper, the source and effects of the above-mentioned dusts are studied based on field observations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smooth lands neighboring plateau
  • internal holes and zones of plateau
  • Alborz heights and dust particles
  • hydrologic
1 - افشار، مژگان، بررسى و شناخت جزیره حرارتى شهر تهران، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه آزاداسلامى واحد تهران مرکزى، 1380.
2 - لشگرى، حسن، الگوى سینوپتیکى بارشهاى شدید جنوب غرب ایران، پایان نامه دوره دکترى، دانشگاه تربیت معلم، 1375.
3 - مشاهدات میدانى سالهاى 1378الى 1383.