نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

نوآورى در فناورى زمانى روى مى ‏دهد که روشهاى نوین جایگزین تکنیکهاى جارى گردد. مرحله اولیه معمولاً به چیزى محدود مى‏ شود که بتوان آن را «مدرنیزاسیون» نامید. پیش از اینکه مرحله بعدى عملیاتى شود و نتایج کاربردهاى نوین ارزیابى و درک گردد، ممکن است مدت زمانى به طول انجامد.
قبل از آنکه ساختار سازمانى و رویه‏ هاى کارى نسبت به یک نوآورى سازگار شود، ممکن است که به زمان زیادى نیاز باشد و پیش از تحقق پیامدهاى نظرى و ادراکى زمان بیشترى ضرورت پیدا کند. پس از اینکه مفاهیم نوین با روش هایى که درپى کاربردهاى عملى قرار دارد، ترکیب شود، موفقیت واقعى روى مى ‏دهد. فقط آن زمان است که اجرا و پیاده ‏سازى فن‏آورى مدرن به پتانسیل کامل خود مى‏رسد و اجراى آن بهینه مى ‏گردد.
 پروژه MARC(1) کتابخانه کنگره براى مبادله اطلاعات کتاب‏شناسى در فرم و شکل قابل خواندن رایانه است. هدف از طراحى سیستم، کاهش هزینه ‏ها در جهت توزیع کارت هاى کاتالوگى به جامعه کتابخانه ‏اى است. بعدها از این سیستم براى کارهاى پیشرفته نظیر سیستم بازیابى اطلاعات و تهیه فهرست استفاده گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Documentation of Cartographic Sources (Part II)

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Innovations in technology take place when new methods replace current techniques. The initial stage is usually limited to something that can be called "modernization." It may take some time before the next step is implemented and results of new applications are evaluated and understood.
It may take a long time before organizational structure and procedures are adapted to an innovation, and even more time may be needed before theoretical and cognitive consequences are realized. After the new concepts are combined with methods following practical applications, real success will be achieved. Only then is the implementation of modern technology at its full potential and its practice optimized.
 The MARC Project of the Library of Congress is designed for exchange of bibliographic information in a form readable by computer. The purpose of the system’s design is to reduce the costs of distributing the card catalogs amongst the library community. The system was later used for advanced work such as information retrieval system and listing.

1) مدیرى، مهدى: کارتوگرافى رایانه‏اى، در دست انتشار.
2- Anson.R.W: BASIC CARTOGRAPHY, Volume 2, 1CA, BH, 1996.
3- Anson, R.W. and Ormeling.F.J: BASIC CATROGRAPHY, for student and technicans , volume 3, ICA, BH , 1996.