دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مستندسازى منابع کارتوگرافى قسمت دوم

مهدی مدیری

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 2-11

چکیده
  نوآورى در فناورى زمانى روى مى ‏دهد که روشهاى نوین جایگزین تکنیکهاى جارى گردد. مرحله اولیه معمولاً به چیزى محدود مى‏ شود که بتوان آن را «مدرنیزاسیون» نامید. پیش از اینکه مرحله بعدى عملیاتى شود و نتایج کاربردهاى نوین ارزیابى و درک گردد، ممکن است مدت زمانى به طول انجامد. قبل از آنکه ساختار سازمانى و رویه‏ هاى کارى نسبت به یک ...  بیشتر

مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت نوزدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 12-14

چکیده
  نیروهاى نظامى درحال حاضر فعالیتهاى خود را به فضاى نزدیک محدود مى‏ نمایند و در همین فضاى نزدیک زمین است که به اجراى مأموریتهاى حساس و مهم شناسایى، مراقبت، دستیابى به هدف، ردیابى، مخابرات، ناوبرى، هواشناسى، فعالیتهاى پزشکى، مأموریتهاى رسیدگى و تحقیق در محیطى کاملاً متفاوت از زمین، دریا یا هوا دست مى‏ زنند. عوامل مختلف جغرافیایى ...  بیشتر

مکانیسم بارورى ابرها

علی براتیان

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 15-18

چکیده
  بشر از دیرباز و پیش از آنکه به فکر تولید باران باشد، درصدد جلوگیرى از رگبارهاى سیلابى و طوفان بوده و آرزو داشته که روزى اختیار وضع هوا و وقوع پدیده هاى جوى را در دست داشته باشد. در سالهاى اخیر، مجددا مباحث زیادى درباره باران مصنوعى مطرح شده است. چنین تصور می رود یا حتى وعده داده می شود که می توان به دلخواه و صرف نظر از مکان و زمان، باران ...  بیشتر

استفاده از توزیع‏ هاى آمارى در پیش ‏بینى زمان وقوع سیل (حوزه آبخیز محمدآباد گرگان)

نیما طبری فرد

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 19-23

چکیده
  سیل به عنوان یکى از مهمترین سوانح طبیعى همواره مورد توجه بشر بوده و در سالهاى اخیر با توسعه مراکز جمعیتى، صنعتى، کشاورزى و افزایش خسارت ناشى از سیل، لزوم توجه بیشتر به آن احساس مى‏ گردد. در این مطالعه، طى نگرشى آمارى و با بهره‏ گیرى از توزیع آمارى متداول در هیدرولوژى سعى شده است تا بزرگى و زمان وقوع سیل در حوزه آبخیز محمدآباد گرگان ...  بیشتر

پهنه ‏بندى عناصر اقلیمى آذربایجان با استفاده از GIS

مجید زاهدی؛ علی اکبر رسولی؛ عبداله فرجی

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 24-29

چکیده
  آب وهوا یکى از عوامل اصلى محیط طبیعى است که تأثیر بسیار زیادى بر دیگر عوامل محیطى و فعالیتهاى انسان دارد. عناصر آب وهوایى به طور مستقیم و غیرمستقیم در زندگى بشر تأثیر ویژه ‏اى دارند. نوع آب وهواى هر منطقه معرف پوشش گیاهى، خاک، زندگى جانورى، وضعیت آب و تا حدود زیادى فعالیتهاى اقتصادى انسان شامل فعالیتهاى صنعتى، کشاورزى، جهانگردى و... ...  بیشتر

تبدیل عکس به نقشه داده‏ هاى IRS-1C PAN (ماهواره تصویربردارى هند) با استفاده از مدل ارتفاع مدارى و حداقل یک نقطه کنترل زمینى

خسرو خواجه (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 30-36

چکیده
   به ‏منظور دستیابى به روش دقیق تبدیل تصویربردارى PAN از تصویر فضایى به شئى فضایى یک مدل ریاضى طراحى شده است که در آن‏ براى تعیین توجیه خارجى تصاویر از حداقل یک نقظه کنترل زمینى (1) (GCP) استفاده مى‏ گردد. این مدل ریاضى در ابتدا براى تصاویر ماهواره اسپات تهیه شده بود که از معادلات همخطى جهت تهیه مدل مسیر ماهواره استفاده مى‏ گردد، ...  بیشتر

ریزش سنگ ها و مخاطرات ناشى از آنها در مناطق کوهستانى

فریبا کرمی

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 37-40

چکیده
  سنگ ریزش از انواع مهم حرکات توده ‏اى مواد دامنه ‏اى است. این پدیده طبیعى، درصورتى که مراکز سکونتى اعم از شهرى و روستایى، شبکه‏ هاى ارتباطاتى و سایر زیرساختهاى بشرى را متأثر سازد و تلفات جانى و خسارتهاى مالى زیادى به بارآورد، جزء بلایاى طبیعى محسوب مى‏ شود. علاوه بر شهرها و روستاهاى کوهپایه ‏اى که در معرض این پدیده قراردارند، ...  بیشتر

اصول اساسى توسعه پایدار

رستم صابری فر (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 41-46

چکیده
  معمولاً ایده‏ هاى عالى، ایده‏ هایى ساده ‏اند. درحالى که تجزیه و تحلیل خاص هر موضوع با اهمیتى، لزوما با پیچیدگى و دشوارى همراه است. مفاهیم بنیادى که در بطن یک پارادایم قدرتمند نهفته است، به طورنسبى قابل فهم ‏ترند، آرا و عقایدى که بر میلیونها فرد اثرمى‏ گذارند و سیاست ملل را رهبرى مى‏کنند( درحوزه علوم اجتماعى) باید مورد پذیرش ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره‏ اى (قسمت هفدهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 47-49

چکیده
   نوع اراضى رودخانه ‏اى بوسیله فرسایش، جابجایى و رسوب‏ گذارى مواد استحکام ‏نیافته از طریق فعالیت جریان آب ایجاد شده ‏اند. نوع اراضى رودخانه‏ اى اصلى که لازم است تشریح شوند عبارتنداز آبرُفت‏هاى پروانه ‏اى. دشت‏هاى سیلابى و دلتاها. قابلیت و توانایى آب جارى براى فرسایش و حمل خاک و ذرات سنگ بستگى به سرعت آب و اندازه ذرات ...  بیشتر

استفاده ازGIS روشى براى تحلیل ایمنى شهرى و طراحى محیطى

علی موحد (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 50-52

چکیده
   در ژاپن جایى که زلزله به طور مکرر اتفاق مى‏ افتد، بررسى حوادث طبیعى در برنامه ریزى شهرى داراى اهمیت است. به هرحال، واضح است که شهرهاى ژاپن بدون ارائه هیچ تصویر روشنى از تعریف ایمنى شهرى بر پایه پژوهش هاى قبلى مرتبط با خطرات طبیعى به جز چند مورد طراحى نشده ‏اند. براى مردم ژاپن که از زلزله ‏هاى زیادى درسراسرتاریخ به ستوه آمده‏ ...  بیشتر

بررسى و تجزیه و تحلیل وضعیت باد در جلگه گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 53-55

چکیده
  در این مقاله که به بررسى وضعیت باد در جلگه گلستان مى ‏پردازد از اطلاعات 16 ساله (1348تا 1364ه.ش) ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان استفاده گردیده است.  به منظور تفهیم بهتر مطالب مربوط به پردازش اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمارى، میانگین دفعات، درصد سالانه وزش باد در جهات هشت گانه، میانگین دفعات تکرار فصلى، بادغالب و نایب غالب، درصد و سرعت ...  بیشتر

ارتفاع ‏یابى GPS محدودیت‏ ها و امکانات

خسرو خواجه (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 56-58

چکیده
  کاربرد وسیع GPS با موفقیت زیادى توأم بوده و هم اکنون نیز به یک ابزار3D حقیقى تکامل یافته است. بنابراین، عمده تلاشى که تکمیل یک طرح یا پروژه GPS به آن نیاز دارد و غالبا صرف مسائل ارتفاع ‏یابى مى‏گردد. این مقاله محدودیت‏ هاى ارتفاع یابى GPS از جمله اندازه‏ گیرى GPS، مسائل ژئوئید و سطح مبنا (datum) را مورد بررسى قرار مى­ دهد. سپس امکانات ارتفاع‏ ...  بیشتر

اندیشه‏ هاى نو در جغرافیاى ایران

محمدرضا زند مقدم

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 59-60

چکیده
   جغرافیا علم مکان هاست. جغرافیا علم وابستگى‏ هاست. جغرافیا علم اکولوژى انسانى است. جغرافیا علم پراکندگى است و جغرافیا علم روابط متقابل است. و... همگى تعاریف زیبایى از جغرافیاست که توسط دانشمندان بزرگ این علم همچون ویدال دولابلاش، والترتاور، هارلن بارزومارت و گریفیت تیلر بیان گردیده ‏اند. هر یک از تعاریف بالا درعین سادگى بیان ...  بیشتر

جستجوی راهی بهتر برای مدیریت آب

مهدی دهقان (مترجم)

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، صفحه 61-64

چکیده
  دولتها، برنامه ریزان آب و موسسات بین المللی در سال های اخیر هشدار داده اند که در قرن بیست و یکم همه اختلافات بر سر آب خواهد بود. این مساله به طور روز افزونی برای توجیه ساخت سدهای جدید تامین آب و طرح های تغییر مسیر رودخانه ها مورد استفاده قرار گرفته است. اما این سدها و خطوط لوله ها آب جدیدی را تولید نمی کنند، بلکه فقط آب را از یک محل مصرف ...  بیشتر