دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دورکاوى و سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) (قسمت چهارم)

مهدی مدیری

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 2-4

چکیده
  اطلاعات جغرافیایى را مى‏ توان در فرمات بردارى دیجیتالى نمود و با داده‏ هاى ماهواره ‏اى (اطلاعات تصویرى) در یک محیط راسترى تبدیل و پردازش کرد. چنین سامانه‏ هایى سودمند هستند ولى باید توجه نمود که تبدیلات چندگانه داده ‏هاى بردارى و راسترى با از دست دادن دقت به بهاى تنزل داده ‏ها تمام مى‏ شود. یک ترکیب، تا اندازه نسبتا کاملى ...  بیشتر

مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت هجدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 5-8

چکیده
  شبکه ارتباطى و راه هاى دسترسى از مهمترین عناصر مورد توجه جغرافیاى نظامى است، طبقه‏ بندى شبکه ارتباطى، نوع دسترسى و شرایط مناسب حمل و نقل جابه‏ جایى نیروى انسانى و باربرى از یک سو، دسترسى مطمئن به خطوط ارتباطى و مسیرهاى عبورى پل ها، گذرها، تنگه‏ ها، تونل ها و ساختمان راه ها از طرف دیگر از اهمیت فوق ‏العاده‏ اى برخوردارند. وضعیت ...  بیشتر

ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان

حمید رضا وارثی؛ حسینعلی کاظمی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 9-14

چکیده
  شهرهاى جدید به عنوان سکونتگاههاى جدیدالاحداث و فاقد هسته اولیه قبلى مى‏باشد که براساس برنامه و ساختار از پیش اندیشیده شده، ایجاد گردیده و داراى سابقه چندهزارساله در جهان مى‏باشند. در واقع مى‏توان ادعا کرد که بحث شهرهاى جدید سابقه در تاریخ شهرنشینى دارد ولى طرح ایجاد شهرهاى جدید به شکل کلاسیک و گسترده آن را باید در اوایل قرن بیستم ...  بیشتر

ویژگی هاى مناطق خشک ایران و راهکارهاى مدیریتى مقابله با کمبود آب

مهرداد حسینی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 15-17

چکیده
  تغییرات اقلیمى در ایران و جهان از دیدگاه اغلب دانشمندان ناشى از پدید آمدن وضعیت گلخانه ‏اى است که تأثیرات و آثار زیانبارى را بر کره زمین از لحاظ دیدگاه هاى مختلف خواهد گذاشت. دخالت انسان در تغییر آب وهوا در گزارش هاى مختلف جهان و آخرین اظهارنظرکمیته ‏بین‏ المللى، تغییر اقلیم‏ تردید ناپذیر اعلام ‏شده ‏ولى‏ تردیدهاى‏ علمى ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت شانزدهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 18-22

چکیده
  رسوبات مطبق موجود در یخ از موادى که بخشى از آن بوسیله آب (به لحاظ اندازه دانه‏ ها) رسوب نموده و و بصورت نامنظم مطبق گردیده، درکنار یخ در حال ذوب تشکیل یافته است. رسوب گذارى مى‏ تواند بر روى، در مقابل، یا در زیر منطقه نهایى دورریز رودخانه یخ اتفاق بیفتد و احتمالاً ممکن است غیرمنظم و انفرادى باشد. یخ احتمال دارد از زیر رسوبات جمع شده ...  بیشتر

تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 23-26

چکیده
  مانند دیگر پدیده ‏هاى طبیعى جهان زاویه میل محور زمین نیز دچار تغییر و دگرگونى مى‏ باشد. این تغییرات را مى‏ توان به دو بخش تقسیم کرد. اول تغییرات چرخه‏ اى منظم زاویه میل زمین که قسمتى از تغییرات میلانکویچى است و در هر 41 هزارسال مقدار آن مثبت و منفى 5/3 مى‏ باشد. دوم تغییرات بلند مدت زمین ‏شناسى زاویه میل زمین که به نظر مى ‏رسد ...  بیشتر

خطوط کلى تولید DTM و مسائل درون یابى مدل هاى رقومى ‏زمین

خسرو خواجه (مترجم)

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 31-35

چکیده
  براى کاربردهاى جغرافیایى همچون مدل هاى جریان هاى سطحى، ایجاد تجسم (3D)، شبیه ‏سازى و تحلیل قابلیت دید، برخوردارى از اطلاعات درباره ناهمواری هاى زمین از ضروریات بشمار مى‏ رود. اساسا، مدل رقومى زمین(DTM) شامل نمونه‏ گیرى نقاط محدودى از دنیاى حقیقى مى‏ باشد. بمنظور بازسازى سطح پیوست ه‏اى از نقاط نمونه ‏اى، درون یابى هنوز یک کار ...  بیشتر

برنامه‏ هاى تابستانى بارورى ابرها در امریکاى مرکزى به منظور افزایش تولید برق آبى

کمال امیدوار

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 30-31

چکیده
  مشاورین هواشناسى امریکاى شمالى برنامه‏ هاى تابستانى بارورى ابرها را در کشورهاى گواتمالا و هندوراس به مرحله اجرا درآورند. این دو کشور همراه با کشورهاى مجاورشان در امریکاى مرکزى، بخش عمده انرژى الکتریکى خود را از تسهیلات نیروى برق آبى فراهم مى‏ کنند. سدهاى چیکسوى(Chixoy) در گواتمالا و ال کاژن (El Cajon) در هندوراس بیش از 50 درصد از انرژى ...  بیشتر

سیستم اطلاعات هیدروگرافى

علیرضا آزموده اردلان؛ کامیار شجاعی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 32-35

چکیده
  استفاده از داده‏ ها و اطلاعات دریایى و عمق یابى از ملزومات فنى، در تصمیم‏ گیرى‏ هاى خرد و کلان دولت و بخش هاى خصوصى کشور مى‏ باشد. براى استفاده از این اطلاعات که روز به روز با حجم بسیار زیاد روبه افزایش است و استفاده از لایه‏ هاى مختلف اطلاعاتى، نیاز به یک بانک اطلاعاتى منسجم، شناخت داده‏ ها و توابع مناسب و قدرتمند داریم. در ...  بیشتر

توسعه پایدار و عناصر تشکیل دهنده آن در برنامه ریزى شهرى

قربان پناهی جلودارلو

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 36-40

چکیده
   مقاله حاضر پیرامون توسعه پایدار و عناصر تشکیل دهنده آن در برنامه ‏ریزى‏ هاى شهرى، در جهت معرفى این مقوله که جایگاه مهمى در ادبیات و مطالعات شهرى دارد، نگاشته شده است. از مرور مطالعات و بررسی هاى زیست محیطى انجام شده پیرامون مسائل شهر و شهرنشینى چنین استنباط مى‏ گردد که شهروند مى ‏بایست محور اصلى و اساسى تمامى برنامه ‏هاى ...  بیشتر

آشنایى با VLBI و کاربرد آن

مجید مختارانی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 41-45

چکیده
  منجمین دائما در جستجوى روشى براى بهترشدن تکنیک‏ ها و روش هاى مشاهده جهان هستى مى‏ باشند. یکى از راه هاى معمول، استفاده از تلسکوپ هاى بزرگتر و با کیفیت بهتر براى گرفتن تصاویر با وضوح و جزئیات بیشتر از آسمان مى‏ باشد. به هرحال آن آنتن‏ ها از نظر فیزیکى داراى شکل و اندازه محدودى مى‏ باشند چراکه باید به صورت خیلى دقیق امتداد گذارى ...  بیشتر

اثر فعالیت هاى خورشیدى برفعالیت ماهواره ‏هاى دورسنجى و مخابراتى

عبداله سیف؛ مجید ناجی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 46-51

چکیده
  امروزه هزاران ماهواره با اهداف مختلف درفضاى اطراف درحال گردش به دورزمین مى ‏باشند و هرکدام از این ماهواره‏ ها بسته به هدفى که دنبال مى‏ کنند درارتفاع خاصى قراردارند. ماهواره‏ ها نقش بسیار مهمى درتحقیقات علمى و ارتباطات برعهده دارند. و شاید بتوان گفت این ماهواره‏ ها هستند که این دهکده جهانى را تحقق بخشیده، بنابراین در تمدن ...  بیشتر

چالش هاى صنعت توریسم درایران

محمود مهدی نژاد؛ محسن سقایی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 53-57

چکیده
  براساس آمارهاى موجود، صنعت جهانگردى به عنوان دومین منبع درآمد ارزى 49 کشور درحال توسعه دنیا نقش مهمى دراقتصاد این کشورها ایفا مى ‏نماید. امروز از صنعت جهانگردى به عنوان یک بازوى قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقرزدایى کشورهاى درحال توسعه نام برده مى ‏شود. اهمیت صنعت جهانگردى تا آنجاست که براى اولین بار در منشور اخیر سازمان ملل که با ...  بیشتر

با استفاده از مدل SLEMSA

مسعود معیری

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 58-61

چکیده
  در مطالعات جغرافیایى، خاک فقط به عنوان یک منبع طبیعى در کانون توجه قرار ندارد، بلکه بیشتر به خاطر آنکه در معرض یک خطر تباه کننده به نام فرسایش قرارگرفته نیازمند بررسى، حفاظت و مراقبت است. مفهوم فرسایش از دیدگاه ژئومورفولوژى از یکسو متوجه فرایندهایى است که به چهره پردازى سطح زمین مشغول هستند و از سوى دیگر به عواملى که در برابر حفاظت ...  بیشتر

بررسى و تحلیل خشکسالى آب و هواشناسى در استان یزد

محمد صادق طالبی؛ حسین ابرقوئی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، صفحه 62-64

چکیده
  از آنجایى که خشکسالى پدیده ‏اى بسیار پیچیده است، درک و فهم تمام جنبه ‏هاى آن و نیز شناسایى کلیه مشکلات ناشى ازاین پدیده کارى بسیار دشوار مى‏ باشد. براین اساس هنوز تعریف جامع و شیوه بررسى واحد و قابل قبول همگان در این مقوله ارائه نشده است. در این مطالعه روند خشکسالى استان یزد با استفاده از شاخص انحراف از میانگین بارش ماهیانه درطول ...  بیشتر