نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

براى کاربردهاى جغرافیایى همچون مدل هاى جریان هاى سطحى، ایجاد تجسم (3D)، شبیه ‏سازى و تحلیل قابلیت دید، برخوردارى از اطلاعات درباره ناهمواری هاى زمین از ضروریات بشمار مى‏ رود. اساسا، مدل رقومى زمین(DTM) شامل نمونه‏ گیرى نقاط محدودى از دنیاى حقیقى مى‏ باشد. بمنظور بازسازى سطح پیوست ه‏اى از نقاط نمونه ‏اى، درون یابى هنوز یک کار دشواراست. نویسنده در این مقاله سعى بر آن دارد که مسائل جارى در تولید (DTM) و فن‏آورى درونی ابى را درباره پیشرفت مداوم در فناورى اطلاعات و افزایش نیاز کاربر به مدل هاى رقومى زمین را مورد بررسى و بحث قراردهد.

عنوان مقاله [English]

Outline of DTM Production and Interpolation Issues in Digital Models of Land

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

For geographic applications such as surface flow models, 3D visualization, simulation and analysis of visibility potential gaining information about land features (land’s lay) is a necessity. Basically, the Digital Terrain Model (DTM) includes sampling few points of the real world. Interpolation is still a difficult task in order to reconstruct a continuous surface of sample points. In this paper, the author attempts to discuss current issues of DTM production and interpolation technology including continuous advancement in information technology and increasing need of users to digital land models.