دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دورکاوى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) قسمت سوم

مهدی مدیری

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 2-7

چکیده
  تبدیل  داده های ماهواره‏ اى به فرمات بردارى مستلزم طبقه ‏بندى و تفسیر اطلاعات سطح پایین با حفظ دقت اندازه ‏گیرى و جزئیات فضایى است. در صورتى که راسترى نمودن یک نقشه که با داده ‏هاى ماهواره ‏اى مطابقت و سازگارى داشته باشد به مفهوم تجزیه و تنزل اطلاعات کارتوگرافى سطح بالاست. از این رو در ترکیب و مجتمع سازى داده‏ هاى تصویر ...  بیشتر

نگرشى بر نحوه زایش تراس هاى تکتونیکى (تراس هاى رودخانه ‏اى)

مریم بیاتی خطیبی

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 8-12

چکیده
  تراس­ هاى رودخانه ‏اى(1) از اجزاء مهم چشم اندازهاى طبیعى و از عناصر مهم و کلیدى در بررسى ویژگی هاى ژئومورفیک پدیده‏ هاى رودخانه ‏اى، در مقیاس منطقه ‏اى و محلى و نحوه تغییرات توان رودخانه‏ ها در رابطه با عوامل مختلف، در سیر زمان محسوب مى‏ شوند. این پدیده‏ ها به عنوان اشکال رودخانه ‏اى، معرف سطح آبهاى جارى در گذشته و عملکرد ...  بیشتر

تحلیلى بر مدیریت منابع آب کشاورزى برخوار

ایران غازی؛ رحیم سلیمی جزی

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 13-20

چکیده
  در چهار دهه اخیر، تقریبا کلیه قنات­ هاى برخوار در شمال شهر اصفهان خشکیده است. چاه­ هاى آب سطحى کشاورزى به چاه­ هاى نیمه عیمق و عمیق مبدل گردیده و اکنون در اثر کم آبى چاه­ هاى فوق، تأمین آب کشاورزى این دشت با بحران روبرو شده است. نوع مدیریت منابع آب کشاورزى در برخوار، توسعه آن را تحت تأثیر قرار داده است. کمبود منابع آب و نبود مدیریت ...  بیشتر

مقایسه نتایج به دست آمده از عکس های هوایی و جفت تصاویر برجسته ماهواره ای

حسن حیدری شریف آبادی

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 21-24

چکیده
   اکثر کشورها نیازمند نقشه‏ هاى 50000:1 یا کوچک مقیاس‏ تر مانند 100000:1 و 250000:1 به منظور استفاده در فعالیت هاى عمرانى و نظامى هستند. در طراحى عملیات‏ هاى نظامى زمینى اکثر نقشه‏ هاى 50000:1 استفاده مى‏ شود و به همین دلیل باید این نقشه‏ ها دقیق، بروز، قابل اعتماد و فورى تهیه شوند.در سراسر دنیا منبع اصلى داده براى تهیه نقشه‏ هاى توپوگرافى ...  بیشتر

بررسى صنایع دستى استان گیلان و نقش آن در وضعیت اقتصادى مردم

فاطمه عاشوری

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 25-31

چکیده
  آنچه که امروز در کشورمان به نام صنایع دستى مى‏ شناسیم درخت تناورى است که ریشه در اعماق تاریک تاریخ دارد و بسیارى از رشته‏ هاى آن عمرى به قدمت حضور بشر بر این کره خاکى دارند که طى قرون و اعصار متمادى با توجه به نیازها و بهره‏ گیرى از هوش و توانمندى انسان و استفاده از امکانات پیرامون وى تدریجا شکل گرفته و تکامل یافته‏ اند. تولید صنایع ...  بیشتر

کنترل زمین لرزه و سایر کاربردهاى GPS

رقیه گل وری (مترجم)

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 32-33

چکیده
  امروزه GPS ابزارمهم ژئوماتیک گردیده است. باتوجه به کاربردهاى متعدد GPS  درزمینه ‏هاى مختلف مثل نقشه بردارى، تهیه نقشه، کنترل زمین لرزه و ناوبرى، GPSتوانسته میلیون ها کاربرد درسرتاسر جهان داشته باشد. در عرصه بین المللى نیزبسیارى ازبرنامه‏ هاى گسترده  GPS اجراگردیده است. نویسنده دراین مقاله رئوس کلى فعالیت هاى GPS وهمچنین کنترل زمین ...  بیشتر

تحول در پایگاه ‏هاى اطلاعاتى

اشرف عظیم زاده ایرانی

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 34-36

چکیده
  دوران نقشه‏ هایى که بصورت قطعات کاغذى و برگ برگ تهیه مى‏ شدند، کم ‏کم روبه اتمام است و اینگونه نقشه‏ ها جاى خود را به پایگاه هاى اطلاعاتى یکپارچه‏ اى مى‏ دهند که کارتوگراف ها را قادر به ذخیره و بهنگام نمودن داده‏ ها مى‏ کند. نتیجه این تغییر و تحول، دسترسى به نقشه‏ هایى ارزان‏ تر و بروزتر، چه بصورت کاغذى و چه به شکل رقومى ...  بیشتر

زمین بى‏ قرار (قسمت دوم)

زلیخا باقری (مترجم)

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 37-40

چکیده
  لایه‏ هاى موجود در بخش داخلى زمین همانند بخش هاى داخلى یک هلو است. لایه‏ هاى عمیق ‏تر آن داراى چگالى بیشترى بوده و اغلب به وسیله بخش‏ هاى نوک تیزى از یکدیگر جدا شده ‏اند. در آنجا سه نوع تقسیم‏ بندى بزرگ دیده مى‏ شود. 1) پوسته 2) پوشش 3) هسته ‏اى متراکم که احتمال مى ‏رود از آهن و یا نیکل باشد. (نگاره 3-5). همانطور که قبلا گفتیم در ...  بیشتر

مدل سازى وضعیت جزر و مدى به صورت جهانى براساس توابع متعامد و یکه در منطقه مطالعاتى با استفاده از مشاهدات 11 ساله ماهواره ارتفاع سنجى (TOPE×/POSEIDON)

حسن هاشمی فراهانی

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 41-51

چکیده
  هدف از این تحقیق مدل سازى پدیده جزر و مد به صورت جهانى براى تمام آب هاى آزاد دنیا مى ‏باشد. به منظور مدل سازى این پدیده از روش آنالیز هارمونیک استفاده شده است. جهت تشکیل مدل ارتفاع سطح لحظه ‏اى آب 9 مؤلفه اصلى جزر و مدى (Ssa,Mm,MfMO1,P1,K1,N2,M2,S2) را در محاسبات لحاظ کرده‏ ایم. به منظور تشکیل ضرایب کسینوسى و سینوسى مدل ریاضى از مجموعه توابع متعامد ...  بیشتر

بررسى توان هاى محیطى منطقه شهرستانک در ارتباط با برنامه ریزى

فریده اسدیان

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 52-56

چکیده
  شهرستانک با مساحتى حدود91/135 کیلومترمربع اززیرحوضه‏ هاى حوضه آبریز کرج مى‏ باش د و دردامنه جنوبى البرز مرکزى درفاصله 55 کیلومترى شمال شرق شهرستان کرج قراردارد. مطالعات هیدرولوژیکى و ژئوموروفولوژى وشناخت پتانسیل هاى منطقه مى‏ تواند امکان بهره بردارى مطلوب واصولى از استعدادهاى طبیعى درراستاى برنامه ها و طرح هاى عمرانى باشد.  از ...  بیشتر

پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA)

زهرا حجازی زاده؛ زین العابدین جعفرپور؛ نادر پروین

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 57-61

چکیده
   خشکسالى از قدیم ‏الایام یکى از بلایاى طبیعى خطرناک براى زندگى بشر بوده است. به طورى که در متون تاریخى دیده مى ‏شود این پدیده همیشه باعث بسیارى از تحولات اجتماعى - اقتصادى مثل جنگها، قحطی­ ها و مهاجرت­ ها بوده است. در این تحقیق دوره‏ هاى‏ تر و خشک تعدادى از ایستگاه هاى هواشناسى حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع در ناحیه شمال ...  بیشتر

پلیت تکتونیک و تغییرات اقلیمى

پوران طاحونی

دوره 13، شماره 50 ، مرداد 1383، صفحه 62-64

چکیده
   اقلیم زمین ثابت نیست، دامنه تغییرات بسیاروسیع است و از دوره‏ هاى گرم و مرطوب تا یخچالى را شامل مى‏ شود. سنگها و رسوبات آثار بسیارى از تغییرات اقلیمى گذشته را در خود ذخیره کرده‏ اند، رسوبات نمکى، خاکهاى قرمز، کائولین، رسوبات آهکى و مرجان ها شواهدى از اقالیم گرم و رسوبات و نهشته‏ هاى یخچالى و پادگانه‏ هاى رودخانه‏ اى شواهدى ...  بیشتر