نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه GPS ابزارمهم ژئوماتیک گردیده است. باتوجه به کاربردهاى متعدد GPS  درزمینه ‏هاى مختلف مثل نقشه بردارى، تهیه نقشه، کنترل زمین لرزه و ناوبرى، GPSتوانسته میلیون ها کاربرد درسرتاسر جهان داشته باشد. در عرصه بین المللى نیزبسیارى ازبرنامه‏ هاى گسترده  GPS اجراگردیده است. نویسنده دراین مقاله رئوس کلى فعالیت هاى GPS وهمچنین کنترل زمین لرزه در هندوستان را ارائه مى‏ دهد و با تعیین خطوط مسائل مهمى که باید توجه خاصى به آن مبذول گردد، خاتمه مى ‏یابد.

عنوان مقاله [English]

Earthquake Monitoring and Other Applications of GPS

نویسنده [English]

  • Roghiyyeh Golvari (Translator)

چکیده [English]

GPS has become an important geomatic instrument today. Due to multiple applications of GPS in various areas such as surveying, map preparation, earthquake control and navigation, GPS has gained millions of users around the world. In the international arena, a great number of extensive GPS plans have been implemented. In this paper, the author provides a summary of the major aspects of GPS operations and earthquake control in India, and concludes with determination of the general lines of important issues to be addressed.