نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تبدیل  داده های ماهواره‏ اى به فرمات بردارى مستلزم طبقه ‏بندى و تفسیر اطلاعات سطح پایین با حفظ دقت اندازه ‏گیرى و جزئیات فضایى است. در صورتى که راسترى نمودن یک نقشه که با داده ‏هاى ماهواره ‏اى مطابقت و سازگارى داشته باشد به مفهوم تجزیه و تنزل اطلاعات کارتوگرافى سطح بالاست. از این رو در ترکیب و مجتمع سازى داده‏ هاى تصویر و کارتوگرافى در یک ساختار داده‏ اى باید به اینگونه مبادله ‏ها توجه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing and Geographic Information Systems (RS & GIS) Part III

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The conversion of satellite data into vector formats requires classification and interpretation of low-level information while maintaining accuracy of measurement and spatial detail; on the other hand rasterizing a map (which is consistent with satellite data) means decomposition and degradation of high-level cartographic information. Therefore, in combining and integrating image and cartographic data in a data structure, such exchanges should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic Information Systems Correction
  • statistical classification of satellite images
  • GIS errors
1- F.W.Davis and D.S.Monett: GIS and Remote sensing, Geographical Information Systems, Volume 1, Longman Scientific & Technical , New york , 1995.
2) مدیرى، مهدى، کارتوگرافى رایانه‏اى، در دست انتشار.