نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

لایه‏ هاى موجود در بخش داخلى زمین همانند بخش هاى داخلى یک هلو است. لایه‏ هاى عمیق ‏تر آن داراى چگالى بیشترى بوده و اغلب به وسیله بخش‏ هاى نوک تیزى از یکدیگر جدا شده ‏اند. در آنجا سه نوع تقسیم‏ بندى بزرگ دیده مى‏ شود. 1) پوسته 2) پوشش 3) هسته ‏اى متراکم که احتمال مى ‏رود از آهن و یا نیکل باشد. (نگاره 3-5). همانطور که قبلا گفتیم در سطح زمین پوسته، مغز و حفره‏ هایى وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Restless Earth (Part II)

نویسنده [English]

  • Zoleikha Bagheri (Translator)

چکیده [English]

The inner layers of the earth are the same as the inner parts of a peach. The deeper layers are denser and are often separated from each other by sharp sections. There are three types of large divisions. 1) Shell 2) Coating 3) Dense core, which is likely to be of iron or nickel (Figure 3-5). As we have expressed before, there is a shell, brain and holes on the surface of the earth.