نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

دولتها، برنامه ریزان آب و موسسات بین المللی در سال های اخیر هشدار داده اند که در قرن بیست و یکم همه اختلافات بر سر آب خواهد بود. این مساله به طور روز افزونی برای توجیه ساخت سدهای جدید تامین آب و طرح های تغییر مسیر رودخانه ها مورد استفاده قرار گرفته است. اما این سدها و خطوط لوله ها آب جدیدی را تولید نمی کنند، بلکه فقط آب را از یک محل مصرف به محل دیگری (معمولا از مناطق سکونت افراد فقیر به طرف ثروتمندان یا از مناطق صرفه جو به نواحی اسراف کار) منتقل می کنند.

عنوان مقاله [English]

Pursuit of a Better Way of Water Management

نویسنده [English]

  • Mahdi Dehghan (Translator)

Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Goverments, water planners and international organizations have warned in recent years that in the twenty-first century all conflicts will be on the issue of water. This issue has been increasingly utilized to justify building of new dams and palns of changing the path of rivers. but these dams and pipelines don't produce new sources of water, but merely carry water from one place of consumption to another (and usually from poor regions to wealthy ones, or from areas of prudent consumption of water to neglecting,wasteful ones)