نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

متخصصین بمباران هوایى که از نظرجنگهاى شهرى دیدگاه بسیارمتفاوتى با متخصصین جنگهاى خیابانى متعارف و متخصصین عمملیات نیروهاى ویژه دارند، دوگزینه اصلى یا ترکیبى از آن دو را مطرح وترویج مى‏ کنند. گزینه(B) بمباران دقیق اهداف گزینشى است که باتخریب آن اهداف توانایی ها واستعدادهاى نظامى ‏رقیب تنزل پیداخواهد کرد. گزینه(A) به بمباران متعارف منطقه‏ اى تأکید دارد که عمدا براى درهم کوبیدن اراده دشمن طراحى شده است .

عنوان مقاله [English]

Introduction to Military Geography (Part XVI)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Assistant Professor, Imam Hosein University

چکیده [English]

The bombing experts who have a very different view of urban warfare than conventional street warfare experts and experts of special force operations, support two major options or a combination of them. Option (B) is a precise bombardment of selective targets that will degrade enemy’s capabilities and military potentials through destruction. Option (A) emphasizes the conventional regional bombardment designed to undermine the enemy's will deliberately.