دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سنجش از دور و سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) قسمت دوم

مهدی مدیری

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 2-8

چکیده
  سنجنده‏ هاى ماهواره ‏اى فرصتى را براى اندازه ‏گیرى چندزمانه پیوست ه‏اى از ناحیه وسیع را در طى دوره زمانى چند روز تا چند دهه را فراهم مى‏ آورند. پوشش سنجنده و تکرار فاصله به وسیله ارتفاع سکوى تصویربردارى (ماهواره)، شتاب زاویه ‏اى، میل مدارى متناسب با استوا و تعیین موقعیت متناسب با برابرى بهارى تعیین مى‏ گردد. (Elachi,1987)  سنجنده ...  بیشتر

استراتژی های توسعه روستایی در دنیای در حال توسعه مورد مطالعاتی: چین

پریدخت فشارکی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 9-16

چکیده
  این مقاله دارای دو هدف اساسی است: 1- بررسی و ارزیابی استراتژی­ های عمده توسعه روستایی که در دنیای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. 2- ارائه یک الگوی بالنسبه موفق توسعه روستایی که در چین (مورد مطالعاتی این مقاله) جستجو شده است. انواع عمده توسعه روستایی و راه حل های پیشبرد توسعه روستایی به ترتیب در نگاره (1) و (5) به نمایش گذارده شده ...  بیشتر

مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت شانزدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 17-19

چکیده
  متخصصین بمباران هوایى که از نظرجنگهاى شهرى دیدگاه بسیارمتفاوتى با متخصصین جنگهاى خیابانى متعارف و متخصصین عمملیات نیروهاى ویژه دارند، دوگزینه اصلى یا ترکیبى از آن دو را مطرح وترویج مى‏ کنند. گزینه(B) بمباران دقیق اهداف گزینشى است که باتخریب آن اهداف توانایی ها واستعدادهاى نظامى ‏رقیب تنزل پیداخواهد کرد. گزینه(A) به بمباران متعارف ...  بیشتر

نوسانات اقیانوس اطلس شمالى

حسین عساکره

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 20-24

چکیده
   هیچ منطقه‏ اى از نظر اقلیمى مستقل نیست، بلکه الگوى اقلیمى غالب در یک منطقه، منطقه دیگر را نیز تحت تأثیرخود قرار مى ‏دهد. زیرا با وجود اختلاف اقلیمى بین مناطق مختلف و بخصوص مناطق حاره و مناطق برون حاره، رابطه سیستماتیک جوى بین آنها وجود دارد و تغییراتى که مثلاً در منطقه حاره به وجود مى‏آید. سبب شکل‏ گیرى اختلافات جوى بین مناطق ...  بیشتر

جزر و مد پدیده ای پیچیده

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 25-27

چکیده
  جزر و مد، پدیده کاملاً پیچیده ­ای است که در اواسط قرن (XIX) (19) به طور کامل تشریح شده است. بخش عمده­ ای از عقاید و نظریات تأیید شده بیشتر مردم حول این مطلب دور می­زند. به عنوان مثال غالباً تصور می­ کنیم که دوران زمین حول خودش فضای زیادی از آب را جابجا کرده و جزر و مد را ایجاد می­ کند یا کاهشی در فاصله بین خورشید و زمین بوده که جزر و ...  بیشتر

زمین بى ‏قرار

زلیخا باقری (مترجم)

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 28-33

چکیده
  زمین: سیاره آب. بیش از سه ربع از سطح زمین را آب پوشانده است. در این جا نمایى از اقیانوس هند به نمایش گذاشته شده است. سطح یخى سفیدرنگ در بخش تحتانى کره خودنمایى مى‏ کند. زمین، سیاره آب، به وسیله پوسته نازکى از هوا که ما در آن نفس کشیده و از ما حراست مى‏ کند، پوشش داده شده است. عوامل شیمیایى سبب ویران شدن لایه نازکى از ازن که وظیفه نگهدارى ...  بیشتر

بررسى آبهاى استان گلستان

اسماعیل شاهکویی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 33-38

چکیده
  استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایى خاص، شرایط آب وهوایى و وضعیت ناهمواری ها، نوع پوشش گیاهى نسبتا انبوه، از نظر فراوانى منابع آب از شرایط مطلوب ‏ترى برخوردار است. میانگین بارش استان تقریبا به 3 برابر میانگین بارش کشور مى‏ رسد. مجموع حجم آبهاى سطحى و زیرزمینى استان بالغ بر 4/2 میلیار مترمکعب مى‏ باشد که از این مقدار 52% آن را آبهاى ...  بیشتر

کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در شبیه سازهاى پروازى

سید بهمن زمردیان

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 39-41

چکیده
   شبیه سازهاى پروازى نظامى و غیرنظامى در ده سال گذشته بصورت گسترده‏اى پیشرفت داشته‏ اند. پیشرفتهاى رایانه‏اى، الکترونیک و روباتیک باعث شده است که این شبیه سازها روز به روز بهتر شده و از کارایى بیشترى در امر آموزش خلبانان برخوردار شوند و با توجه به نیاز روزافزون به آنها، این صنعت به یکى از مهمترین صنایع در بخشهاى هوایى تبدیل ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت چهاردهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 42-45

چکیده
  رسوبات بادى بوسیله فرسایش ، جابجایى، و تخلیه مواد غیرجامد بوسیله باد بوجود مى‏ آیند. رسوبات ناشى از باد اصلى، تپه‏ هاى ماسه‏ اى و رسوبات خاک رس می باشند. تپه ‏هاى ماسه بادى (2)  تپه‏ هاى ماسه بادى عبارت از: خاکریزها، تپه ‏ها یا پشته ‏هاى ماسه‏ اى بوجود آمده بوسیله وزش باد مى‏ باشند. معمولاً در جائى که منبع ماسه، باد به ...  بیشتر

تعیین همگنى آمار بارندگى در ایستگاه هاى باران سنجى میاناب رودخانه بشار با استفاده از نرم افزار(SPSS)

حسنعلی غیور؛ فرینوش کیارسی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 46-50

چکیده
  یکى از مشکلاتى که محققان علم جغرافیاى طبیعى وعلوم مرتبط، باآن مواجه هستند، عدم همگنى آماربارندگى در ایستگاه­هاى باران سنجى یک منطقه یایک حوضه آبى است. بدین ترتیب که آماربارندگى یک یاچندایستگاه بابقیه ایستگاهها بسیار ناهماهنگ است و این امرموجب مى‏شودکه رابطه مطلوبى بین بارش باارتفاع ایجاد نشود و میزان همبستگى روابط بسیارپایین ...  بیشتر

تحلیلی جغرافیایی بر احداث نوشهرهای ایران مورد، منطقه اصفهان

حسن بیک محمدی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 51-57

چکیده
  اگر چه سابقه احداث شهرهاى جدید با نقشه قبلى به پیش از میلاد برمى‏گردد، ولى جنبش نوشهرها به ابتداى قرن بیستم و به پیشنهاد ابنزرهوارد (1928-1850) مربوط مى‏شود. در کشور ایران شهرنشینى نوین از حدود سال 1300 شمسى آغاز شده و احداث نوشهرها در دهه ‏هاى اخیر و در راستاى اسکان سرریزهاى جمعیت شهرهاى بزرگ و سکونت کارکنان مراکز صنعتى و با اهداف نظامى، ...  بیشتر

بررسی تغییر اقلیم در شهر سمنان بر اساس پارامترهای ماهیانه، حداقل، حداکثر و متوسط دمای ماهیانه

مهرداد حسینی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 58-61

چکیده
  بارندگى یک عنصر اقلیمى است که سال به سال تغییر مى‏ کند و در واقع بارندگى یک متغیر تصادفى در طول زمان است. در صورت دسترسى به آمار دراز مدت بارندگى، مى ‏توان احتمال وقوع بارندگى را به کمک روشهاى آمارى تعیین کرد.  در این مطالعه به منظور تعیین احتمال ریزش بارندگى سالیانه، فصلى و ماهیانه شهر سمنان انتخاب شده است. اطلاعات بارندگى در ...  بیشتر

HRS وسیله‏ اى جدید براى نمایش عوارض زمین بصورت یک مدل سه بعدى

مجید مختارانی

دوره 12، شماره 48 ، بهمن 1382، صفحه 62-64

چکیده
  سیستم مذکور یک ابزار و توانایى جدید بر روى سنجنده ماهواره SPOTS مى‏ باشد که مشتاقانه منتظر آن بودیم (SPOT IMAGE) و شریکانش از این ابداع کلیدى براى مشتریان مدلهاى ارتفاعى رقومى (DEM) و تصاویر تصحیح هندسى شده بادقت مناسب. نتایج بسیار خوبى کسب کرده‏ اند. بر روى ماهواره (SPOTS) سیستمى به نام (High Rrsolution Stereoscopic)  (HRSبراى ساخته شدن بانک اطلاعات مدل ارتفاعى ...  بیشتر