دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
دورکاوى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) (قسمت اول)

مهدی مدیری

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 2-6

چکیده
  دورکاوى از یک سو به عنوان فن‏ آورى جدید جمع ‏آورى داده‏ هاى جغرافیایى براى تأمین GIS و از سوى دیگر به عنوان داده‏ هاى فضایى مرجع کاربر جهت تحلیل علمى اهمیت دارد. در این مقاله تأکید برروى اهمیت پیوند داده ‏هاى راسترى دورکاوى با داده‏ هاى بردارى GIS جهت ایجاد تشکیل IGIS(1) مى ‏باشد. کاربرد IGISدر حوزه‏ هاى مختلف کاربردى نظیر طبقه‏ ...  بیشتر

مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت پانزدهم)

سید یحیی صفوی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 7-9

چکیده
  جنگهاى شهرى قیام­ هاى مردمى، نهضت‏ هاى مقاومت و نیز تروریست‏ها درون محیط شهرى رشد و نمو پیدا مى‏ کنند و در کوچه و پس کوچه‏ هاى آنها توان و استعداد آنها تقویت مى ‏شود و فن‏آورى برتر در برابر آنها ناکام و عقیم مى‏ گردند، زیر انیروهایى که درصدد مبارزه با این گونه جنگهاى نامنظم و چریکى در شهرها هستند، درمى‏ یابند که دستیابى ...  بیشتر

تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت سیزدهم)

حمید مالمیریان (مترجم)

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 10-18

چکیده
  سنجش از دور علم وهنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شئى، منطقه یا پدیده از طریق تجزیه و تحلیل داده‏ هاى حاصله به وسیله ابزارى است که در تماس فیزیکى با شئى، منطقه و یا پدیده تحت بررسى نباشد. همانطورى که شما این کلمات را مى‏ خوانید، در حال به کار بردن (علم) سنجش از دور هستید. چشمهاى شما به عنوان سنجنده‏ هایى که نسبت به نور منعکسه این ...  بیشتر

جایگاه شهرهاى جدید ایران در نظام شهرسازى

حمید رضا وارثی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 19-23

چکیده
  برنامه ‏ریزى شهرهاى جدید در جهان در طول یک قرن گذشته در پاسخ به شرایط متغیر اجتماعى و اقتصادى و اولویت هاى برنامه ‏ریزى ملى مورد استفاده قرار گرفته و هر کشورى با توجه به امر توسعه خود، احداث شهرهاى جدید را در دستورکار قرارداده و به مرحله اجرا درآورده است و از آن به عنوان ابزارى در جهت رفع مشکلات شهرى و ناحیه‏ اى استفاده کرده و یا ...  بیشتر

مبانى نظرى بارور سازى ابرها

کمال امیدوار

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 24-28

چکیده
  این تحقیق با هدف معرفى مبانى نظرى بارورسازى ابرها انجام شده است. ابتدا اهمیت موضوع بارورى ارائه شده و سپس منشأ هسته‏ هاى تراکم ابر(CCN)، هسته‏ هاى طبیعى یخى(IN)، انواع بارورى، مکانیسم‏ هاى رشد قطرک‏ هاى ابر و عامل بارورى مورد بحث قرار گرفته است . نتایج مطالعه نشان مى‏ دهد که بشر از طریق اجراى عملیات بارورسازى ابرها مى‏ تواند از ...  بیشتر

نگاهى گذرا به اقتصاد شهر مشهد

حسین حاتمی نژاد

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 29-33

چکیده
  شهر مشهد از قدیم‏ الایام داراى اقتصادى متأثر از شرایط طبیعى منطقه (وجود خاک زراعى مناسب، معادن مختلف و غیره) و همچنین ناشى از اوضاع عمومى اقتصاد سیاسى کشور بوده است. «درقرن سوم هجرى به قول یعقوبى نوغان(هسته اولیه شهرمشهد) شهربزرگى بود که به تهیه و ساختن ظرفهاى سنگى شهرت داشت. وى نوغان را محل فروش فیروزه و سنگ مرمر سبز ذکر مى ‏کند ...  بیشتر

راه حل هایى براى مشکل دورى / نزدیکى سیگنال، همزمان سازى زمان اضافى و خطاى چند مسیرى در سیستم ناوبرى فضاى بسته GPS

رقیه گل وری (مترجم)

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 34-36

چکیده
  با استفاده از گیرنده‏ هاى فعلى GPS نمى‏ توان داخل یک ساختمان را ناوبرى کرد. دانشگاه ملى سئول (SNU)(1) سیستم ناوبرى فضاى بسته را براساس شبه ماهواره‏ ها توسعه داده است که در این سیستم نتیجه خطاهاى (RMS) در تعیین موقعیت استاتیک به mm2-1 و در تعیین موقعیت دینامیک به mm 15-5 محدود مى‏ گردد.  بیشتر

متدهاى Image Fusion

نورا... کرمی شاهملکی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 37-39

چکیده
  هر سنسورى مأموریت و کاربرد خاصى دارد و اغلب مطلوب ما این است که بطور همزمان در یک تصویر، قدرت تفکیک طیفى و مکانى را با هم داشته باشد چون حجم اطلاعات در یک تصویر بوسیله قدرت تفکیک مکانى و طیفى سیستم تصویربردارى محدود مى ‏گردد و اکثر سیستم‏هاى تصویربردارى متداول، یکى از این دو ویژگى را عرضه مى‏ دارند، مثل سیستم‏هاى تصویربردارى ...  بیشتر

سازماندهى فضایى روستاها از دیدگاه جغرافیایى مورد: بخش میرزاکوچک صومعه سرا

فاطمه کوچکی نژاد

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 40-42

چکیده
  در این مقاله هدف مؤلف برآن است که با تعیین زمینه‏ هاى غالب در تحقیقات علمى جغرافیایى و خصوصا با تأکید بر جنبه‏ هاى روستایى، مفهوم سازماندهى فضایى روستا را مورد بحث قراردهد. براین اساس، این تحقیق با اعتقاد به این امر که مدیریت آگاهانه ساماندهى خدمات و منابع در نظام سکونتگاهى نه تنها به توزیع مناسب و مطلوب تخصیص منابع به نواحى پیرامون ...  بیشتر

نقش عوامل مورفودینامیکى هریرود و عملکرد فرسایش انسانى در تغییرات خط مرز، در شمال شرق کشور «ضرورت یک استراتژى بنیادین در کنترل رودخانه‏ هاى مرزى»

ابوالفضل عشقی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 43-45

چکیده
  مدیریت کنترل رودخانه‏ هاى مرزى به دلیل تغییرات مجرا و بستر رودخانه‏ ها (به ویژه در سفلاى رود) براى کشورهاى مجاور آنها حائز اهمیت است. در بسیارى از مواقع مآندرشدگى(1) رودخانه‏ ها منجر به تغییرات مهمى در خطوط مرزى مى‏ شوند و پى‏آمدهاى ژئوپلیتیک و مناقشات سیاسى را به دنبال خواهند داشت. در کشورهایى که با بحران کم‏آبى مواجه هستند، ...  بیشتر

برنامه‏ ریزى و طراحى فضاى سبز شهرى و تأثیرات متقابل آن بر انسان و طبیعت

مسعود تقوایی؛ مرضیه شاهوردیان

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 46-55

چکیده
  پارکها و فضاهاى سبز شهرى به دلیل نقش دوگانه خود یعنى اهمیت تفریحى و نیز تأثیر در حفظ و تعادل محیط زیست شهرى، تعدیل آلودگى و تلطیف هوا و کاهش بارخستگى روحى و جسمى، بسیار ارزشمند هستند مى ‏دانیم که نقش این فضاها فقط منحصر به مسائل تفریحى و اوقات فراغت نیست پس به همین دلیل مهم باید به گونه ‏اى مستقل مورد توجه برنامه‏ ریزان قرار گیرد. ...  بیشتر

ماهیت علم جغرافیا

سید رامین غفاری

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 56-60

چکیده
  بى‏ گمان جغرافیا یکى از کاربردى‏ ترین علوم در جهان امروز و در عین حال منزوى و تا حدى ناشناخته در کشور ما تلقى مى‏ شود. ذهنیت و شناخت اکثریت مردم نسبت به این علم درحد تعاریف و ماهیت صرفا توصیفى مربوط به قرون 17 میلادى و پیش از آن مى‏ باشد. بسیارى از مردم حتى بدیهى‏ ترین و ابتدایى‏ ترین تعریف جغرافیا را نمى‏ دانند، این در حالى ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه)

زهره مریانجی؛ رضا برهانی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، صفحه 61-64

چکیده
  تغییر اقلیم یک واژه کلی است که ناپیوستگی و گسستگی اقلیمی را تشریح می­ کند به منظور مطالعه تغییرات دما در همدان نوسانات دمایی در یک دوره آماری پنجاه ساله (1380-1331) بررسی شده است. طبق بررسی­ های انجام شده در سال 1352 یک افت ناگهانی در حداقل و یک خیز ناگهانی در حداکثر دما مشاهده شده است. طبق آزمون من کندال در سه پارامتر حرارتی حداقل، حداکثر ...  بیشتر