نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سنجش از دور علم وهنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شئى، منطقه یا پدیده از طریق تجزیه و تحلیل داده‏ هاى حاصله به وسیله ابزارى است که در تماس فیزیکى با شئى، منطقه و یا پدیده تحت بررسى نباشد. همانطورى که شما این کلمات را مى‏ خوانید، در حال به کار بردن (علم) سنجش از دور هستید. چشمهاى شما به عنوان سنجنده‏ هایى که نسبت به نور منعکسه این صفحه از خود واکنش نشان مى ‏دهند، عمل مى ‏کنند.

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Aerial and Satellite Images (Part XIII)

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

Remote sensing is the art and science of acquiring information about an object, region, or phenomenon by analyzing the data obtained by a tool that is not in physical contact with the object, region, or phenomenon under investigation. As you read these words, you are using remote sensing. Your eyes act as sensors that respond to the light reflected from this page.