نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

دورکاوى از یک سو به عنوان فن‏ آورى جدید جمع ‏آورى داده‏ هاى جغرافیایى براى تأمین GIS و از سوى دیگر به عنوان داده‏ هاى فضایى مرجع کاربر جهت تحلیل علمى اهمیت دارد. در این مقاله تأکید برروى اهمیت پیوند داده ‏هاى راسترى دورکاوى با داده‏ هاى بردارى GIS جهت ایجاد تشکیل IGIS(1) مى ‏باشد. کاربرد IGISدر حوزه‏ هاى مختلف کاربردى نظیر طبقه‏ بندى اطلاعات و مدل سازى محیطى داراى ارزش زیادى است. بدیهى است که دورکاوى و IGIS مکمل یکدیگرند و هر دو به طورمستقل و جداگانه، بویژه در روزهاى اولیه، تا اندازه ‏اى پیشرفت داشتند. با پیوند فناورى، مفاهیم و نظریه‏ هاى هر دو درIGIS، سیستم‏هاى اطلاعات غنى‏ تر و پیشرفته و به روز را مى‏ توان براى استفاده در کاربردهاى واقعى ایجاد نمود. تقریبا کلیه پروژه‏ه ایى که هم اکنون از داده ‏هاى ماهواره ‏اى استفاده مى‏ کنند یا با داده‏ هاى محیطى سروکار دارند، از توسعه و پیشرفت IGIS سود مى برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing and Geographic Information Systems (RS & GIS) (Part I)

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Remote sensing is important as a new technology for collection of geographic data for GIS on the one hand and as user's reference spatial data for scientific analysis on the other. In this paper, emphasis is placed on the importance of linking remote sensing raster data to GIS vector data to create IGIS. The application of IGIS is of great value in a variety of applications, such as information classification and environmental modeling. It is evident that remote sensing and IGIS complement each other, and both progressed independently and separately, especially in the early days. With linking the technology, concepts and theories of both in IGIS, more advanced and up-to-date information systems can be created for use in real applications. Almost all projects that currently use satellite data or deal with environmental data benefit from development of IGIS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing
  • Spatial data
  • Geographic Information Systems
  • IGIS and environmental modelling
1- F.W.Davis and D.S.Monett: GIS and Remote sensing, Geographical Information Systems, Volume 1, Longman Scientific & Technical , New york , 1995.
2) مدیرى، مهدى، کارتوگرافى رایانه‏اى، در دست انتشار.