نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با استفاده از گیرنده‏ هاى فعلى GPS نمى‏ توان داخل یک ساختمان را ناوبرى کرد. دانشگاه ملى سئول (SNU)(1) سیستم ناوبرى فضاى بسته را براساس شبه ماهواره‏ ها توسعه داده است که در این سیستم نتیجه خطاهاى (RMS) در تعیین موقعیت استاتیک به mm2-1 و در تعیین موقعیت دینامیک به mm 15-5 محدود مى‏ گردد.

عنوان مقاله [English]

Solutions for the Problem of Signal Remoteness / Closeness, Synchronization of Extra Time and Multi-Path Error in Closed-Space Navigation System of GPS

نویسنده [English]

  • Roghiyyeh Golvari (Translator)

چکیده [English]

Using current GPS receivers, is not possible to navigate (explore) inside a building. Seoul National University (SNU) has developed a closed-space navigation system based on pseudo-satellites in which the results of the RMS errors are limited to 1-2 mm in determining the static position and to 5-15 mm in the dynamic position determination.