نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زمین: سیاره آب. بیش از سه ربع از سطح زمین را آب پوشانده است. در این جا نمایى از اقیانوس هند به نمایش گذاشته شده است. سطح یخى سفیدرنگ در بخش تحتانى کره خودنمایى مى‏ کند.
زمین، سیاره آب، به وسیله پوسته نازکى از هوا که ما در آن نفس کشیده و از ما حراست مى‏ کند، پوشش داده شده است.
عوامل شیمیایى سبب ویران شدن لایه نازکى از ازن که وظیفه نگهدارى و حفاظت انسان در مقابل اشعه ماوراء بنفش ساطع از خورشید را دارد، گردیده است.
انرژى حاصل از سوخت فسیلى و انهدام جنگل هاى نوار گرمسیرى سبب دگرگونى در اثر گلخانه‏ اى اتمسفر گردیده و احتمالا آن را مى‏ توان عامل سوق دادن زمین به سمت گرما دانست.
تمام سیارات به طور متناوب به وسیله بادهاى مرگ ‏آور که حاصل از ذرات انرژى خورشیدى است، بمباران شده ‏اند.
سپیده‏ دم در نتیجه یک نور تماشایى و متنوعى است که به وسیله خورشید و تابشى همانند یک نور کیهانى، به وجود مى‏ آید.
صخره ‏هاى مغناطیسى قدیمى بیان کننده این مطلب است که قطب هاى مغناطیسى زمین وظیفه حفاظت بخشهاى داراى جریانهاى الکتریکى را به عهده داشته واحتمال این مى‏ رود که محدوده مغناطیسى زمین در حال حاضر در نقطه اوج یک تلنگر و ضربه ناگهانى باشد.
بوستون و ایتالیا، بخشى از قاره آفریقا بوده ‏اند و یک یخچال طبیعى نیز بیابان صحرا را پوشش داده بود. اقیانوس آرام نیز بخش ساحلى کلورادو را مورد فرسایش قرار مى‏ داد.
این قاره‏ ها به یکدیگر جوش خورده و ردیفى از کوهها را سبب مى‏ گردد و به این ترتیب بخشى از اقیانوسهاى موجود را شکل دادند.

عنوان مقاله [English]

The Restless Earth

نویسنده [English]

  • Zoleikha Bagheri (Translator)

چکیده [English]

Earth: The Planet of Water. More than three quarters of the earth's surface is covered by water. Here is a view of the Indian Ocean. The white frozen surface strikes the eyes in the lower part of the globe.
The earth, the planet of water, is covered with a thin shell of air that we breathe and protects us.
Chemical factors are responsible for destruction of the thin layer of ozone, which is responsible for protecting humans from ultraviolet rays emitted from the sun.
The energy from fossil fuels and destruction of tropical rainforest has caused changes in greenhouse effect of atmosphere, and it can be thought of as the reason the earth is moving toward becoming warmer.
All planets are regularly bombed by deadly winds caused by solar energy particles.
The dawn is the result of a spectacular light that is created by the sun and a radiance like a cosmic light.
Old magnetic rocks indicate that magnetic poles of the earth have the task of protecting the parts containing electric current, and it is likely that the magnetic field of the earth is already at the peak of a sudden blow.
Boston and Italy have been part of the continent of Africa, and a natural glacier covered the Desert. The Pacific eroded the Colorado coastline.
These continents were welded together and brought about a row of mountains, thus forming part of the existing oceans.