نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جزر و مد، پدیده کاملاً پیچیده ­ای است که در اواسط قرن (XIX) (19) به طور کامل تشریح شده است. بخش عمده­ ای از عقاید و نظریات تأیید شده بیشتر مردم حول این مطلب دور می­زند.
به عنوان مثال غالباً تصور می­ کنیم که دوران زمین حول خودش فضای زیادی از آب را جابجا کرده و جزر و مد را ایجاد می­ کند یا کاهشی در فاصله بین خورشید و زمین بوده که جزر و مد- های اعتدالی را تولید می­ کند. در حقیقت جزر و مد نتیجه سیستمی از امواج بوده که به سرعت در اقیانوسها منتشر می­ گردد و نوسان منظم کمتر یا بیشتر سطح آب را تولید می­ کند. نظم و دامنه نوسان این پدیده به هر دو عامل نجومی (موقعیت نسبی ماه و خورشید) و عامل جغرافیایی (مختصات منطقه بررسی شده) بستگی دارد.

عنوان مقاله [English]

Tide: a Complex Phenomenon

نویسنده [English]

  • Abbas Ali Saleh Abadi (Translator)

چکیده [English]

The tide is a completely complex phenomenon that was fully described in the middle of the nineteenth century. The majority of confirmed popular opinions concern this issue.
For example, we often assume that the Earth's rotation around itself displaces a great deal of water and creates a tidal wave, or a decrease in the distance between the Sun and the Earth produces moderate tides. In fact, tide is the result of a system of waves that rapidly spread in the oceans, and produce regular fluctuations of water levels. The order and magnitude of the fluctuation of this phenomenon depend on both astronomical (relative position of the Moon and the Sun) and geographic (coordinates of the studied area) factors.