نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 شبیه سازهاى پروازى نظامى و غیرنظامى در ده سال گذشته بصورت گسترده‏اى پیشرفت داشته‏ اند. پیشرفتهاى رایانه‏اى، الکترونیک و روباتیک باعث شده است که این شبیه سازها روز به روز بهتر شده و از کارایى بیشترى در امر آموزش خلبانان برخوردار شوند و با توجه به نیاز روزافزون به آنها، این صنعت به یکى از مهمترین صنایع در بخشهاى هوایى تبدیل شده است و شاهدیم که امروزه شبیه سازهاى پروازى یکى از عوامل کلیدى در برنامه ‏هاى پروازى به شمارمى‏ روند.
 اولین شبیه سازها در دهه 1920 بنام(Link trainer) و با نام مستعار جعبه آبى (1) در ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار گرفت. بعدها شبیه سازها و سیستم‏هاى آموزش پروازى در روى زمین، پیشرفت و گسترش چشمگیرى پیداکرد، بطورى که تجارت این صنعت در سال 2000 به میزان یک بیلیون دلار امریکا بود و تخمین زده مى‏شود در سال 2007 این میزان به 6/1 بیلیون دلار برسد.
    در سالهاى گذشته فقط 30% از این مبلغ به بخش خصوصى در هواپیماهاى غیرنظامى اختصاص داشت ولى با توجه به کم شدن سرمایه ‏گذارى کشورها در بخشهاى نظامى و ازدیاد استفاده از خطوط هوایى ناشى از رونق اقتصادى، پیش بینى مى‏شود بخش خصوصى گوى سبقت را از هواپیماهاى نظامى ربوده و سرمایه گذارى بیشترى را به خود معطوف دارد.
    شبیه سازها شامل سه نوع سیستم مى‏ باشند که عبارتند از: شبیه سازهاى کامل (2)، وسایل آموزش پروازى برد متوسط (3) وتولیدات جدید نرم ‏افزارى که با کامپیوترهاى خانگى کار مى‏ کنند.(4)

عنوان مقاله [English]

Application of Satellite Images in Flight Simulation

نویسنده [English]

  • Seyyed Bahman Zomorrodian

چکیده [English]

Military and civilian flight simulators have progressed vastly over the past ten years. Computer, electronic and robotic advances have made the simulators improve day by day and become more efficient in piloting training, and, given the growing need for them, this industry has become one of the most important industries in the air transport sector, and today we can see that flight simulators are one of the key factors in flight programs.
The first simulator was used in the 1920s under the name Link Trainer, nicknamed the Blue Box in the United States. Subsequently, simulators and flight training systems on the ground developed and advanced dramatically, so that the business of the industry was $ 1 billion in 2000, and it is estimated that in 2007 this figure will reach 1.6 billion dollars.
In recent years, only 30% of this amount has been allocated to the private sector in civilian aircraft, but due to the declining investment of countries in military sections and the increased use of air lines following economic prosperity, it is anticipated that private sector will overtake military section and attract more investment.
Simulators include three types of systems: full simulators, medium-range flight training tools, and new software applications that work with home computers.