نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

اینترنت ابزار بسیار با اهمیتی است که طی چند سال اخیر در دریافت و انتشار اطلاعات نقش گسترده ­ای را به عهده دارد. شبکه ارتباطی جهاین ارائه و انتشار بیشترین خبرهای تازه داده­ های جغرافیایی ویژه را انجام می ­دهد. در این فرایند نقشه جایگاه اساسی را دارد و دارای عملکردی چند منظوره است. نقشه ­ها می­ توانند نقش تاریخی خود را در مهیا نمودن اطلاعات برای طرح های جغرافیایی و شرایط آنها دارا باشند. عمده گسترش بهره ­برداری در گروه شبکه جهانی وب (WWW) می­ باشد و در پی این توسعه، مشکلاتی نیز در مسیر عرضه اطلاعات کارتوگرافی به وجود آمده است. مهمترین مسائل عبارتند از:
-        تنوع گسترده محیط های نامشخص کاربران
-        ارتباط غیرمعین وب

عنوان مقاله [English]

Cartography and the Internet - Part III

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The Internet is a very important tool that has had a major role in receiving and disseminating information over the past few years. The Global Communication Network delivers and disseminates most of the recent news concerning geographic data. In this process, maps play a pivotal role and has a multi-purpose function. Maps can play their historical role in providing information for geographic plans and their necessary conditions. The main focus of the expansion of utilization is through the World Wide Web Group (WWW), and some problems regarding the supply of cartographic information have emerged as a result of this development. The most important issues are:
- A wide variety of uncertain user environments
- Uncertain Web Links (Connections)

1- Stynes K, Wood J. Fisher  P and Unwin D; Publishing Cartography on the Web, Birkbeck College and University of Leisester, UK, 2002.
2- Bertin, J: Semiology of graphics; diagrams, network, maps, University of Wisconsin press, Madison, 1983.
3- Brewer C: Color use guidelines for mapping and visualization. In MacEachren A and Fraser Taylor D. Visualization in Modern Cartography, Elsevier Science Inc, New York, 1994.