نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

تعیین اختلاف ارتفاع نقاط از طریق روش ترازیابی هندسی با استفاده از دوربین­ های ترازیاب از جمله متداول­ ترین روش ها در اجرای طرح های عمرانی و توسعه کشور می­ باشد. اجرای پروژه­ هایی نظیر تهیه پروفیل­ های طولی مسیر رودخانه­ ها، راه ها، خطوط انتقال نیرو و .... نیازمند کار ترازیابی می­ باشند. علاوه بر این از این روش در اجرای شبکه ­های ترازیابی سراسری کشوری و ایجاد نقاط پایه (کنترل زمینی) برای تبدیل عکس های هوایی و ماهواره­ای به نقشه استفاده می­ گردد. با وجود دقت بسیار بالای روش ترازیابی سنتی اجرای این روش بسیار زمان ­بر و پرهزینه بوده و تاکنون روش جایگزینی نیز برای نقشه­ برداران متصور نبوده است. هدف این تحقیق تعیین دقت نسبی قابل حصول از روش ترازیابی با GPS با استفاده از فایل موجود ژئوئید جاذبی ایران در مناطق مختلف کشور بوده است. نتایج تحقیق امکان استفاده از این روش را برای حصول به دقت ترازیابی معمولی (در حد درجه 3) در اکثر مناطق کشور تأیید می­ نماید.

عنوان مقاله [English]

Determination of Accuracy of Leveling By GPS in Iran

نویسنده [English]

  • Ramin Kiamehr

Member of Faculty, University of Zanjan

چکیده [English]

Determining the difference between the elevations of points by geometric leveling method using leveling cameras is one of the most commonly used methods for implementation of developmental projects in the country. Implementation of projects such as preparation of longitudinal profiles of rivers, roads, power transmission lines, etc. requires leveling. In addition, this method is used in the implementation of nation-wide leveling networks and creation of base points (ground control) for converting aerial and satellite images into maps. Despite the extreme accuracy of the traditional leveling method, implementation of this method is time-consuming and costly, and so far no alternative has been considered by surveyors as feasible. The purpose of this study was to determine the relative accuracy of the GPS-based leveling method using the available Iranian Gravitational Geoid file in different parts of the country. The results of the research confirm the possibility of using this method to achieve the accuracy of normal leveling (of third degree) in most regions of the country.

1- Amoui, T. (1992), Iranian GPS satellite geodetic network. Proceeding of the Ist International surveying conference, Tehran, pp. 61-86 (in Persian)
2- Ardalan, R. (1992), Iranian gravimetric network, M.Sc. thesis K.N. Toosi university, Tehran.
3- Denker, H. and G.Inzel (198), Local geoid determination comparison with GPS results, Bull Geod. No.4 , pp. 349-366.
4- Hamesh, M. (1992), Iranian gravimetric geoid determination (Second  step), N.C.C. Surveying  journal, vol.6. pp. 17-24, 52-63 (in Persian).
5- Nilforoushan, F. (1995/1996), Adjustment of Iranian GPS network, M.Sc. Thesis K.N. Toosi university, Tehran.
6- Weber, G. (1995), personal communications.