نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و مدرس دبیرستان ها و مراکز آموزش عالی گرگان

چکیده

سیل به معنی طغیان ناگهانی آب ناشی از بر هم خوردن شرایط هیدروکلیمایی، هیدرولوژی، وقوع بارانهای خیلی شدید، خرابی آب بندها و سدها در نواحی مختلف سطح زمین می­باشد.
شواهد نشان می ­دهد که خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب بیش از سایر سوانح طبیعی است. امروزه تخمین حداکثر سیلاب و پیش­ بینی آن قبل از وقوع، یکی از مسائل مهم و مورد بحث در هیدرولوژی است، معهذا با تزاید روزافزون جمعیت و توسعه فزاینده صنعت و به دنبال آنها اشغال سرزمین های مجاور رودخانه، زیان های ناشی از سیلاب نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به فزونی است.
آنچه مسلم است سیلاب ناشی از بارندگی است ولی مطالعات نشان می­ دهد که رابطه خطی و مستقیمی بین این دو عامل وجود ندارد. از جمله عوامل اصلی که بر هم زننده این رابطه است، شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی منطقه می ­باشد.

عنوان مقاله [English]

Examination of Flood in the East of Golestan Province

نویسنده [English]

  • Esmaeil Shahkouei

Master of Geography and Instructor at Higher Education Centers

چکیده [English]

Flood means a sudden overflow of water due to hydro-climatic and hydrological conditions, severe rains, and damages to dams in different areas of the earth.
Evidence suggests that life and financial losses caused by flood are more than other natural disasters. Today the estimation of maximum flood and its prediction before occurrence are among the important issues discussed in hydrology; nevertheless, with increasing population growth and development of industry and the subsequent occupation of the lands adjacent to rivers, the losses caused by flood have not only not diminished, but are constantly increasing.
What is certain is that flood is caused by rain, but studies show that there is no linear and direct relationship between these two factors. Climate, natural and geographical conditions of a region are among the main factors that contribute to the disruption of this relationship.

1- انسان، جامعه، محیط زیست، دکتر صلاح­الدین محلاتی، دانشگاه شهید بهشتی.
2- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 25.
3- مجلات رشد جغرافیا
4- جغرافیای عمومی و جغرافیای استان گلستان
5- سازمان هلال احمر استان گلستان
6- سازمان هلال احمر شهرستان گنبد
7- سازمان هلال احمر شهرستان گرگان
8- دفتر حوادث غیرمترقبه استانداری گلستان
9- اداره کل دامپزشکی استان گلستان
10- گزارش گروه جغرافیای آموزش و پرورش گرگان ناحیه 1
11- گزارش نحوه وقوع سیل در شرق استان گلستان
12-گزارش امدادگران جوان هلال احمر شهرستان گرگان برادران خواجه و سهرابی
13- سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان
14- روزنامه اطلاعات سه شنبه 30 مرداد 1380
15- مجله نیوار، مجله عملی و فنی سازمان هواشناسی کشور شماره 37.