نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زحل باشکوه، ششمین سیاره از خورشید، دورترین جهان شناخته شده در عهد باستان می­ باشد و با کمترین سرعت حول منطقه­ البروج حرکت می­ کند. یونانیان باستان این سیاره را به نام کرونوس، پدر زئوس، معرفی کرده­ اند زیرا در این داستان­ ها، سیاره زحل قبل از خدای کاشت و بذرافشانی نام گذاری شده است. یونانیان باستان، زحل را با خدای باستانی زمان که بعدها پدر زمان شد، مربوط دانسته ­اند. سیاره زحل، خورشید را در مسافت 5/9 واحد نجومی، با یک دوره مداری 5/29 سال، طی می­ نماید.
نام سیاره از کلمه Saturnine به معنای سنگین و سربی، برای تشریح سرما و اتمسفر بزرگ آن، اقتباس شده است که احتمالاً به علت حرکت آرام آن در طول مدار می ­باشد.

عنوان مقاله [English]

Saturn, the Lord of the Rings - Part II

نویسنده [English]

  • Zoleikha Bagheri (Translator)

چکیده [English]

The magnificent Saturn, the sixth planet in terms of distance from the Sun, is the furthest known area of the ancient times, moving at a low speed around the Zodiac. Ancient Greeks have introduced this planet as Kronos, the father of Zeus, because in these stories Saturn is named after the god of planting and seeding. The ancient Greeks associated the Saturn with the ancient god of time, later the father of time. The Saturn revolves around the Sun at a distance of 9.5 AU, with an orbital period of 29.5 years.
The name of the planet has been adapted from the word Saturnine, meaning heavy and made of lead, to describe its great cold and large atmosphere, which is probably due to its smooth motion throughout the orbit.