نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فیروزآباد یکی از شهرهای استان فارس در جنوب ایران می­ باشد که در آن به مدیریت محیط کمتر توجه شده است.
در این مقاله با استفاده از روش مطالعه سیستم های ار ضی عوامل موثر در ساختار سیمای کنونی سیستم های مزبور شناخته شده و نقش انسان در تخریب محیط و تشدید فرسایش و تغییر سیمای محیط فیروزآباد تعیین گشته است. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود روش های مدیریت محیط در منطقه مورد تحقیق ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Environmental Management in Firuz Abad

نویسندگان [English]

  • Iran Ghazi
  • Babak Ejtema'ei

چکیده [English]

Firoozabad is one of the cities of Fars province in southern Iran where environmental management has received less attention.
In this paper, using the method of studying land systems, the factors affecting the current appearance of these systems are identified and the role of humans in degradation of the environment, intensification of erosion and change in the appearance of Firouzabad environment have been determined. At the end, suggestions have been made to improve the environmental management methods in the studied area.

1- میرسلیم، سیدمصطفی، دانشنامه جهان اسلام، نشر دایره­المعارف، تهران 1375.
2- مازندران، چهارمین سخنرانی آموزش سرتاسری، راهنمایان فرهنگی کشور، بابلسر 22 تا 28 شهریور، اداره کل فرهنگ و هنر استان مازندران، سال 1354.
3- نقش محیط (مهندسان مشاور) طرح جامع شهر بابلسر، بررسی منطقه و حوزه نفوذ (وضع موجود) ، جلد اول، بهمن 1378.
4- رجب پور کاری، حسن، روند شکل­گیری و توسعه فضایی شهر بابلسر، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیای انسانی (شهری – روستایی) ، واحد شهرری، شهریور 1380.
5- سرشماری عمومی نفوس و مسکن (نتایج تفصیلی)، استان مازندران، شهرستان بابلسر، مرکز آمار ایران، سال 1375.